Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 6

Návrat na obsah

502

Opakování pochybovačných myšlenek
může být příznakem
začátku života sebepodvádění.

504

Život bezpodmínečné odevzdanosti
je zároveň zachráncem života hledajícího
a naplnitelem Života Boha.

510

Ne úsměv mého Mistra,
ne požehnání mého Mistra,
ne soucit mého Mistra,
ale odpuštění mého Mistra
je dechem mého života,
jediným dechem mého života.

512

Když velmi dobře víš,
že tvá mysl je cirkusem zmatku,
proč žiješ uvnitř své mysli?

Když velmi dobře víš,
že tvé srdce je zahradou osvícení,
proč nežiješ uvnitř svého srdce?

513

Teď je tvůj život
potápějícím se vorem emocí,
protože nedovoluješ své vzletné moudrosti
vyjít do popředí.

515

Poselství z tvého vitálna:
tygr pokušení je překrásný
a vůbec není silný.

Poselství z tvé duše:
tygr pokušení je nejen nebezpečný,
ale také nenasytný.

527

Opravdový milovník Boha
je ten, kdo na konci každého dne
oduševněle a nesobecky uvidí,
jak vysoko vybudoval
Boží Království tady na zemi.

528

Každá myšlenka je světem.
Tento svět nemá žádný význam,
pokud nemá čistotu důvodu.

529

Protože tvé srdce přijalo
život aspirace jako svůj jediný život,
Bůh požádal tvou duši,
aby okamžitě zrušila
svou schůzku se smrtí.

531

Ne kosmičtí bohové,
dokonce ani Samotný Bůh,
ale člověk samotný
musí napravit
své vlastní rozsáhlé chyby.

532

Každá lidská mysl
je nakonec změnitelná.
Každé božské srdce
zůstává věčně nezměnitelné.

536

Dokud ve svém nitru
miluješ neviditelného Boha,
jak tě může viditelný Bůh
milovat, žehnat ti
a dát ti vše co má?