Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 60

Návrat na obsah

5903

Ačkoliv je tvůj život
spoutaný touhou,
Bůh tě zve,
abys přespal v Jeho Kempu Soucitu.

5904

Jestliže tvé srdce opravdu krvácí
pro potřeby lidstva,
jak můžeš mít
špinavou tvář nejistoty?

5905

Chceš-li objevit
ostrov blaženosti,
buď věrný trůnu své duše.

5906

Dovolíš-li, aby tvé sny zemřely,
tvůj život poběží
do náruče noci zkázy.

5907

Máš-li srdce víry,
tak jen tehdy můžeš očekávat,
že budeš mít přístup
ke světlu dokonalosti.

5909

Jsi-li nevěrný v myšlenkách,
tvé srdce nebude nikdy schopno
překročit práh Nebes.

5910

Tvé oduševnělé modlitby
a mocné meditace
ti zaručí ve spánku
vše-vidící bdělost.

5911

Abys dosáhl nejvyšší výšky,
musíš toužit
po vyšším světě
uvnitř srdce Nepoznaného.

5912

Ve svém životě
miluje jednu věc
víc než cokoliv jiného,
a tou je denní majestátnost
svých vznešených meditací.

5913

Běda, nevěděl jsem,
že bych mohl tak trpět
z utrpení pochybující mysli.

5914

Srdce víry:
Co je to,
jestliže ne bezesně zářící
společník?

5916

Každé ráno zpívám a zpívám
v Božím Sboru Soucitu.
Proto mi dal Bůh schopnost
běžet nejrychleji
k Jeho zlatému Chrámu Srdce.

5917

Můžeš-li myslet
zlatými myšlenkami,
znamená to,
že jsi již změnil
zimní počasí své mysli.

5920

Udělej si nové vnitřní přátele:
čistota, pokora a božskost
čekají na tvé pozvání.

5921

Jak by mohl Bůh odmítnout
pravdu milující a světu sloužící duši?
Nemožné!

5922

Dnes jsi ve vnitřním světě
se svou pochybující myslí vetřelec.
Zítra budeš muset žít
v lese slz.

5923

Je na zemi někdo,
kdo nakonec neuvidí
úplný krach toužící mysli?