Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 63

Návrat na obsah

6201

Můžeš-li otevřít své srdce
jako se květina otvírá slunci,
Bůh tě obklopí,
tvou celou bytost,
svým univerzálním Mírem.

6202

Je hodně věcí,
které dělají lidské bytosti
a které překvapují Boha.
Nad jednou věcí ale Bůh užasne nejvíc:
když člověk ignoruje Boha,
svého jediného Přítele.

6203

Vidím v tobě
ustaraného hledajícího,
protože každý den zapomínáš
pouštět svého draka aspirace.

6204

Podvádíš-li každý den sám sebe,
objevování Boha je skutečně
zbytečné hledání.

6205

Bůh od tebe na úplném začátku
neočekává v ničem mistrovství,
ale ve všem od tebe očekává
tvou oduševnělou ochotu.

6206

Chceš zářit?
Můžeš snadno zářit
jako slunce,
ve tvém sebenabízení
Bohu v člověku.

6208

Tvůj dynamit touhy
nejenže v tvém životě vybuchne,
ale také zničí
nejmocnější naději země v tebe.

6212

Nikdy jsem si nepomyslel,
že má o mně Bůh tak vysoké mínění,
když má tento svět
o mně tak nízké mínění.

6215

Kdy si konečně uvědomíš,
že nestoudný strach
zakrývá krásu tvé tváře?

6216

Sladkého odevzdaného úsměvu mého srdce
si Bůh vždy váží
daleko za mou představivost.

6217

Můj Pane Nejvyšší,
Tvůj Mír mě navádí
a Tvé Uspokojení
mě vede.

6220

Spíš.
Možná budeš spát navždy.
Proto nemáš žádnou potřebu,
aby ses osvobodil
od otroctví své mysli.

6221

Když opustíš zemi své duše,
tvé srdce navždy ztratí
vyrovnanost Božího Srdce.

6222

Teď, když je
celý tvůj život nevědomosti minulostí,
Bůh ti zaručuje
duhovou Krásu své Nekonečnosti.

6226

Jedna starodávná otázka:
jak se může člověk osvobodit
z pasti svého očekávání?

6237

Bude ti líto,
když nebudeš
v Boží vybrané Hodině vzhůru,
aby sis hrál
s Božím soucitným Okem.

6238

Univerzální život duše
začíná v Nebi.
Transcendentální život srdce
začíná na zemi.

6241

Když Boží Oko
vstoupí do tvého srdce,
přivítej ho oduševněle
a okamžitě.

6244

Klepeš
na dveře svého srdce.
To znamená,
že jsi již dosáhl
vynikající trumf
ve svém životě aspirace.