Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 67

Návrat na obsah

6601

Pouze duše žíznící po míru
se nakonec stanou
Božím usmívajícím se ranním svítáním.

6602

Hledající,
který se zcela odevzdal
Vůli Milovaného Nejvyššího,
nemůže být nikdy pod vlivem
pozemské smrti.

6605

Ochota zrozená z moudrosti
má schopnost a je schopností
uspokojit Boha
vždy Jeho vlastním Způsobem.

6606

Jsi nejdokonalejším nástrojem Boha
právě proto,
že tvé srdce vrostlo
do galaxie hvězd vděčnosti.

6608

Kde jinde můžeš najít mír,
když ne ve tvé radostné odevzdanosti
Boží, vševidoucí Vůli?

6617

Můj Pán Nejvyšší
mi nedovolí zpívat
cokoliv chci.
Dovolí mi zpívat
jen v tichu pokoje mé duše.

6618

Každý den časně zrána
přichází zkontrolovat
můj Pán Nejvyšší
hořící aspiraci mého srdce.

6619

Chci vlastnit Boha:
to je můj starý objev.
Chci, aby mě Bůh vlastnil:
to je má nová idea.

6620

Když uvidím Boha,
první věc, kterou udělám,
je to, že Ho posadím na trůn
ticha svého srdce.

6623

Každá dobrá myšlenka
je kousek Nebe,
který si milovník Boha nese,
kamkoliv jde.

6630

Můj Pane Nejvyšší,
vím, že nemáš čas
vstoupit do skutečnosti mého života
ale vstup každou noc
do snu mého života.

6634

Teď, když se připojil
do výboru pro aspiraci srdce,
vyvinul si schopnost věřit,
že Bůh brzy přijde.

6637

Můj Pane Nejvyšší,
potřebuji od Tebe jediný Dar:
sluncem ozářený Úsměv Tvého Srdce.

6640

Pouze květina vděčnosti
tvého srdce
vytvoří pro Boha
vůni uspokojení.

6642

Poté, co jsem dokončil
svůj vnitřní závod,
Bůh mi udělil
svou Symfonii Úsměvů.

6644

Žádná vzdálenost na překonání
není příliš velká
pro milovníka jednoty s Bohem.

6650

Dva blízcí přátelé
nevděčnosti:
pochybující život
a ustrašené srdce.

6653

Musíš zpomalit
rychlost svého pokušení
a zítra ho musíš
zastavit navždy.

6655

Děláš-li něco pro Boha,
použij mocné paže svého života
a oduševnělé prsty svého srdce.

6657

Každý obyčejný život
je drobná kapka myšlenky.
Každý božský život
je obrovský oceán vůle.

6665

Nikdo není hoden
Božího Soucitu,
ještě méně
Jeho odpuštění.

6666

Zůstaň ve svém domově srdce,
abys mohl reagovat na Boží Volání.
Pokud tam nejsi
abys mohl odpovědět, když tě volá,
kdo ví, jestli ti dá
další šanci?