Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 69

Návrat na obsah

6802

Překážky nevědomosti
se ti klaní,
protože ses stal studentem
školy světla moudrosti.

6804

Máš tak moc nepřátel,
protože nežiješ
v univerzální jednotě blaženosti
své duše.

6805

Neobracej stránky minulosti,
chceš-li, aby mysl inspirace
a srdce aspirace
byly tvými důvěrnými přáteli.

6806

Milovník Boha a hledající pravdy
má schopnost
zachránit dokonce ty,
kdo ztratili veškerou naději.

6807

Upadlý život
nemusí
a nemůže být
upadlý navždy.

6808

Nešiř fámy
a své realizaci Boha.
Ani Bůh ani lidé
to neocení.

6810

Jsi to ty, kdo jsi vykopal
hrob neposlušnosti.
A proto jsi to ty,
kdo bude na tomto hrobě spálen.

6811

Nemysli si,
že každý má,
nebo bude v blízké době bude mít,
schopnost komunikovat pravidelně s Bohem.
Nemožné!

6812

Nemůžeš se podívat,
že ses stal
nejžalostnější obětí
svých vlastních ničivých skutků?

6815

Můžeš-li si během dne
udržet ve své mysli
čisté myšlenky,
budeš v noci požehnán
společností andělů.

6816

Chci jedinou věc:
nikdy nedovolit své mysli,
aby byla ochromená nečistotou.

6817

Buď ostražitý, buď ostražitý,
chceš-li být na zemi
reprezentantem Boha.
Jinak budeš přinucen
ponořit se zpět
do temného spánku svého života.

6818

Jestliže je tvé vitálno statečné
a tvá mysl čistá,
nevidím důvod,
proč by ses nemohl poměřit
se Standardem Nejvyššího.

6820

Rozdíl mezi tebou a Bohem
je tento:
Bůh odpouští,
ale nezapomíná.
Ty ani nezapomínáš
ani neodpouštíš.

6821

Nemyslitelná mysl
nezná
krásu, čistotu a božskost
nepotopitelné lodi.

6824

Nesmíš nikdy překročit
čáru neposlušnosti,
protože tvá duše světla
se zrodila
pro manifestaci Boha-Nekonečnosti.

6826

Chceš mít čas
být sám s Bohem?
Tak znič jednou provždy
svůj vše pohlcující
život tužeb!

6827

Mysl nevidí
svou vlastní temnotu.
Srdce necítí
svou vlastní oduševnělost.
Život nezná
svou vlastní bohatost.

6828

Abys byl po celou dobu,
kdy žiješ na zemi,
šťastný a míruplný,
jen ciť, že svět patří Bohu
a ne tobě.

6830

Na bojišti života
existuje mnoho pravidel.
Nebudeš-li se jimi řídit,
staneš se kořistí zničení.

6831

Bůh nechce, abys předkládal
jednu výmluvu za druhou.
Chce jen, abys začal
nový začátek.

6833

To, co potřebuji,
je vnitřní jednota
a ne schopnost se přátelit.
Důvěrný vztah
je tvůrcem problémů.
Nezbytnost jednoty
je řešitel problémů.

6837

Znovu a znovu
děláš stejné chyby
a žádáš ostatní o odpuštění.
Jaké máš ale právo
očekávat a vyžadovat jejich odpuštění,
pokud stále pokračuješ
v dělání těch stejných chyb?

6838

Procvičuj meditaci tajně a oduševněle
kdekoliv jsi.
Brzy získáš sebedůvěru
meditovat na Boha
vědomě a stále.