Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 73

Návrat na obsah

7201

Jak můžeš váhat,
jak můžeš zklamat,
když moc dobře víš,
že Bůh byl, je
a navždy bude
na tvé straně?

7202

Jsou jen dvě nejvyšší slova,
která mohou zachránit
jeho vnější i vnitřní život:
vděčnost a odevzdanost.

7203

Tvé srdce se může každý den těšit
z prázdnin,
dává-li svůj život zasvěcení zemi
a svůj život aspirace Nebi.

7204

Chceš, aby byl tvůj
život vznešený?
Pokud ano,
tak nejprve udělej
vznešeným svůj cíl.

7205

Proč musíš zemřít
v beznaději?
Nemůžeš žít
s nezkrotnou odvahou své duše?
Zkus to!
Určitě můžeš.

7206

Neboj se.
Bůh k tobě začne mluvit jako první,
až Ho půjdeš navštívit.
Udělá rozhovor extrémně snadným
a zároveň
extrémně plodným.

7207

Od chvíle, kdy je čistota
tvým přítelem-jednotou,
proč musíš plakat?
Proč se musíš dokonce znepokojovat?

7208

Nezáleží na tom,
kolikrát jsem se rozloučil
se svou podezřívavou myslí,
běda,
nikdy mě nenechá samotného.

7209

Jeho srdce žije
v domě jasu čistoty.
Jeho mysl žije
v jeskyni temnoty nečistoty.

7210

V duchovním životě
má stálá důvěra
v něčí vnitřní vedení
mimořádnou důležitost.

7211

Duchovní Mistr je ten,
kdo je neúnavným vůdcem k Bohu
pro hledající lidské bytosti.

7213

Má dokonalost nestoupá sama.
Boží Uspokojení
stoupá s mou dokonalostí.

7215

Běda,
necítí žádnou vnitřní naléhavost
prohlásit svou nezávislost
na domově věčnosti-nevědomosti.

7216

Můžeš snadno splatit
svůj dluh Bohu
usmívající se službou
svého života.

7218

Mé srdce je zaměstnáno
Božím Okem Soucitu.
Má duše je zaměstnána
Božím Srdcem Uspokojení.

7220

Bůh chce, abys k Němu přišel
kdykoliv chceš,
protože tvé četné návštěvy
jsou jediným způsobem,
jak vytvořit jednotu
tvého srdce s Ním.

7222

Bůh je blíž,
než si představuješ.
Proto tvá mysl pochyb
a život strachu
budou dlouho, dlouho osvěcovány
Božím Okem Soucitu.