Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 76

Návrat na obsah

7501

Plné svítání
poslušnosti srdce
nabízí životu
den dokonalosti.

7502

Baldachýn meditace
tě může a bude chránit,
jsi to ale ty,
kdo si ho musí pořídit.

7503

Bůh chce,
abys miloval a cenil si
Jeho neočekávaných Návštěv.

7505

Obdivuji, uctívám a miluji
krásu, čistotu a božskost
jeho dětské aspirace.

7506

Démon neposlušnosti
zničil jeho život,
vnitřní i vnější.

7507

Světlo moudrosti ví,
jak zároveň osvítit
i strávit.

7508

Pochybující mysl
není nic jiného,
než rostlina nejistoty.

7509

Ne jako mysl,
srdce bez dechu soutěží
v závodě sebepřekonávání.

7510

Pustá nejistota
je důvěrným přítelem
lidské mysli.

7511

Všichni bychom si měli zasloužit
oslavu výročí
své vlastní aspirace.

7512

Nemluvě o Bohu,
dokonce ani člověk nemůže ignorovat
oduševnělou žádost.

7513

Každý hledající Boha
se bude nakonec těšit
z pádu nadřazenosti pochybnosti.

7514

Jeho celý život je spoutaný
jeho nezrozeným a nesmrtelným
zmatením mysli.

7515

Pacient v Boží Nemocnici Srdce:
to je to, čím má být vždy
moje mysl.

7516

Bez Boží Pomoci
nemůžeš naplnit
Boží Sen.

7517

Nevědomost neváhá
mluvit špatně o Bohu.
Moudrost neváhá
udeřit na Boží Buben Vítězství.

7518

Co to je za modlitbu,
když se musíš obávat i potom,
co ses pomodlil?

7519

V Nebi i na zemi
si jeho život bezpodmínečné odevzdanosti
užívá dvojí národnosti.

7520

Mé skutky sebenabízení
jsou vždy sponzorovány
Bohem Samotným.

7521

Aspirující srdce
je jistou léčbou
pro depresivní vitálno.

7522

Vyhasnutí
tvé pochybující mysli
je začátkem
úsměvu dokonalosti tvého života.

7523

Boží zasvěcená Láska k tobě
nikdy nemůže zůstat
utajená.

7524

Nikdy neztrať
svůj hlad
po duchovní dokonalosti,
nikdy!