Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 82

Návrat na obsah

8102

Lidské srdce
zcela zapomnělo
na svůj původ —
univerzální život jednoty.

8103

Vybraný nástroj je jen jedním
z již nespočetně vybraných Bohem.

8105

Když nezchladíš
své aspirující srdce,
nikdy nezestárneš.

8106

Umlčet nadšení
v kterémkoli okamžiku
je naprosto špatné.

8108

„Nepotřebuji tě.“
Píseň, kterou nikdo nechce slyšet!

8110

Chce-li tvé srdce doplout
ke břehu blaženosti,
tvá mysl musí dát sbohem
břehu myšlenek.

8111

Každý den
se může milovník Boha těšit
vůní vděčnosti své tiché meditace.

8114

Ochota mysli
je počátkem
plnosti srdce.

8117

Všechny skryté brány
budou otevřeny.
Jen oduševněle čekej na příchod
tvého Milovaného Nejvyššího.

8120

Síla tvého sebepřekonání
přichází ze stříbrné víry srdce.

8121

Každá lidská inkarnace
je pokračováním
Božího nedokončeného Příběhu.

8122

Stříbrné otázky srdce
se potkají
se zlatými odpověďmi duše.

8123

Každý den se země potápí
smutnou tíhou.
Bůh to ví.
Člověk to neví.

8124

Nikdy nikomu nedovol,
aby přistřihnul
stříbrná křídla
tvých zlatých snů.

8126

Jeho srdce pomáhá mému srdci
zdarma
plus neustále
a bezvýhradně.

8128

Ve tvém prostém srdci
chce spát
má mysl složitosti.

8129

Žiješ ve stínu
své hory-pochybnosti,
přesto od Boha očekáváš
Jeho Blaženost Srdce Nekonečnosti.

8132

Naplnit své srdce
kouzelnou Blažeností:
to musí být
tvou nově zrozenou touhou.

8135

Startér všech věcí
má rád vítěze i poraženého.

8136

Pij zhluboka blaženost duše
a tvé srdce bude
Božím vybraným Domovem.

8138

Každá Boha milující duše
je předurčena být
oceánem sebedávajícího života.

8139

Musel jsi projít
nevyslovitelnými obtížemi
dlouho před tvou vytouženou
přeměnou tvé přirozenosti.

8141

Bez Tebe,
kdo může dýchat?

S Tebou,
kdo si může vůbec představit nezdar?

8142

Vzhlédni, vzhlédni!
Jeho Pláč je v tobě.
Jeho Úsměv je pro tebe.

8143

Jeho vnitřní světlo projevilo
upřímné sebedávání
jeho vnějšího života.

8144

Nabízím svůj úsměv tomu,
kdo si myslí, že má duše
má něco pro Boha
a můj život
má něco pro člověka.

8146

Tvé srdce je jako
kvetoucí strom.
Proto k tobě přicházím
pro tvůj úsměv požehnání.

8149

Jaké je tvoje tajemství?
Proč je na tebe země tak hrdá?
Proč tě má Nebe tak rádo?

8150

Nech si svou pýchu
pro sebe,
protože nikdo neví,
jak by ji použil.

8151

Tady pláče
nezrozená naděje.
Tam pláče
nenaplněný slib.

8152

Hra života není hrozná.
Jen ji zkus hrát
opatrněji a oduševněleji.

8155

Jak můžeš dostat něco od Boha,
když jsi nedal nic
Jeho vybranému dítěti —
Stvoření?

8156

Nečekám poděkování,
nečekám ani žádné komentáře,
ale očekávám svět ticha,
když zpívám Boží Písně.

8157

Všichni přišli,
jeden po druhém,
aby mi řekli,
že mě chce Bůh vidět
jako dalšího Boha.

8160

Mé srdce aspirace
je mimořádně a trvale šťastné
ve tvé písni jednoty.

8161

Životní chyby neví,
že mohou být občas
neodpustitelné.

8163

Každý den si rád představuji
modro-zlaté úsměvy Nebe.

8165

Smutek noci
bude určitě požehnán
radostí dne.

8166

Hromující oko smrti
je to, čemu se musíme postavit
a co musíme porazit.

8167

Zítra, až budu pryč,
mě svět obviní za věci,
o kterých jsem ani nesnil.

8169

Nikdy není příliš pozdě
ve tvém objevování Boha,
aby sis dobil baterie
své aspirace.

8170

Rostlina důvěry roste,
aby ukázala světu
schopnosti vyšších světů.

8173

Vymaž ze své vědomé i nevědomé paměti
bolesti minulého života zklamání.

8174

Oduševnělost v jeho srdci
je naplněním jeho života.

8175

Dnes jsi spáč.
Zítra budeš nejen probuzený,
ale i buditel země.

8176

Neběhej za zázraky!
Všechny zázraky jsou
hrozně křehké.

8177

Ústa temnoty
touží pohltit
srdce světla.

8179

Ten, kdo vědomě neaspiruje,
žije v říši nicoty.

8181

Setřes,
setřes pouta
sedmi nižších světů!

8182

Bůh nedovolí tvé mysli
zničit krásu oka vize
tvého srdce.

8183

Nech celou svou bytost,
aby poznala krásu a božskost
plamenů aspirace.

8184

Hledající se může každý den těšit
jasným pohledem
na zlatý horizont.

8187

Smrt není
a nikdy nemůže být
poslední zkouškou života!

8188

Sebevěnování je nejrychlejší cestou,
jak se osvobodit od starých zvyků.

8191

Malá slza je předurčena
spřátelit se
s mocným Oceánem Blaženosti.

8193

Bojovat proti princi nevědomosti
není tak obtížný úkol.

8195

Buď plný víry,
buď plný síly
a znič obrovské stromy pochybnosti
své mysli.

8196

Každá rostlina odpoutání
vyroste
do stromu osvícení.

8198

Život je neustálá bitva,
neboť Bůh chce,
abychom byli nejvyššími hrdiny.

8200

První úsměv,
který na zemi vykvetl,
ukázal Bohu,
že byl dokonalý.