Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 92

Návrat na obsah

9102

Temnota uvnitř tebe zemře,
jen když oddanost v tobě
bude vzývat osvícení shůry.

9104

Jestliže jsi milovník Boha,
tak to znamená,
že tě Bůh pokřtil
ve svém Moři Uspokojení.

9106

Nečistota napadla jeho mysl
nechráněnou,
ale čistota jeho srdce
přišla jeho mysl zachránit.

9107

Můj Pane Nejvyšší,
kde jsou Tvé vybrané nástroje?
„Běda, Mé vybrané nástroje
si užívají spánku nevědomosti
místo toho, aby plnily
svůj slíbený úkol.“

9108

Nebudeš-li si chránit
květinu čistoty svého srdce,
nikdo, ani tví nejbližší,
tě ve tvém životě aspirace
nebudou schopni zachránit.

9109

Pomalu a neustále
musíš ztišovat svou mysl,
aby se v ní mohla uhnízdit
holubička míru.

9110

Slzy vděčnosti mého srdce
jsou jediné drahokamy,
kterých si můj Pán Nejvyšší
nesmírně váží.

9112

Je šťastný,
protože se každý den snaží dělat
a skutečně dělá o trochu víc,
než si myslí, že dokáže.

9113

Odevzdanost
je základní kámen
lidského paláce
manifestace Boha.

9115

Víru vybral Sám Bůh,
aby vedla tažení
za Boží vítězství.

9116

Neutěšíš-li
své nejvyšší požitkářství,
jak tě může Bůh nakrmit,
aby znesmrtelnil
vnitřní hlad tvého srdce?

9117

Nikdy neříkej ne
Oku Soucitu Boží Prosby,
chceš-li mít život
bezesné extáze.

9118

Zkus vidět jen Boží Tvář Uspokojení.
Jedině tak se budeš každý den
schopen postavit
tomuto světu nevděčnosti.

9119

Uspokojení v dávání,
uspokojení v přijímání,
uspokojení v překonávání,
uspokojení, uspokojení, uspokojení
je pro mě jediným Bohem.

9120

Veliké dosažení
nevyžaduje veliké oběti.
Veliké dosažení
potřebuje jen Záplavu Soucitu
od Absolutního Pána Nejvyššího.

9121

Pěstuj čistotu ve svém srdci.
Zakrátko dokážeš znovu objevit
Království nebeské.

9123

Života svobody
si budeš schopen užívat
až potom, co vylezeš
na věž moudrosti.

9125

Nechceš-li rozeznávat
semínka pochybnosti
uvnitř své mysli,
Bůh ti nezaručí
ovoce víry
uvnitř tvého srdce.

9127

„Existuje Bůh?“
To je tvá otázka.
Bůh existuje.
Existuje nejen pro tebe,
ale také pro kohokoliv jiného.
Uvidíme, jestli tě tato odpověď
může uspokojit.

9130

Žiješ-li v atmosféře aspirace,
dokonalost bude jménem,
které ti dá Bůh.

9132

Nepromarni hodiny
své služby Bohu
světskými myšlenkami.

9133

Smrt je nedobrovolná,
protože Bůh chce,
aby si na konci každého boje
vojáci života odpočinuli.

9134

Každá cesta srdce
je sypaná květinami čistoty,
ale lidská mysl
tomu nechce věřit.

9138

Ve vnitřním světě
jsi nucen vždy zvítězit,
nedovolíš-li své mysli
analyzovat vnější svět.

9139

Když jsi rozhněvaný na Boha,
tvá duše, se svou přísností,
a tvůj Pán, se svým Soucitem,
si domluví schůzku pro rozhovor.

9141

Otevřeš-li své srdce,
ucítíš, že Bůh na tebe
nemůže být nikdy přísný,
protože výška Jeho Soucitu
je nekonečně silnější,
než Jeho Světlo Spravedlnosti.

9145

Jediné přání mého života
je objevit
mou radostnou a nepodmíněnou odevzdanost
Božímu Světlu Spravedlnosti.

9148

Chceš-li se udělat šťastným,
chceš-li udělat Boha šťastným,
pak sebedávání musí být
mottem tvého života.

9149

Nevadí mi,
pokud všechny mé další sliby
zůstanou nesplněné,
ale svůj slib realizace Boha,
v tomto životě
splnit musím.

9150

Dávej, co máš a co jsi.
Pak bude Bůh každý den pozorovat
výročí tvého nejvyššího vítězství.

9151

Čas těžce tíží tvůj život,
protože nechceš,
aby Bůh používal tvůj čas
místo tebe.

9152

Bůh občas zavře své Uši,
ale nikdy nezavře své Oči,
a nikdy, nikdy, nikdy
nezavře své Srdce.

9155

Můžeš-li být oduševněle šťastný
a zůstat šťastný,
Bůh to bude považovat
za tvou opravdovou meditaci.

9156

Když sis jednou vytvořil
pevné vnitřní spojení
se svým duchovním Mistrem,
včerejší Mistr, dnešní Mistr
a zítřejší Mistr se všichni
stanou ve tvém životě jedním.

9157

Z jeho života tužeb
nezdědil nic,
jen nekonečnou sérii nezdarů.

9158

Musíš-li jít
ve svém životě aspirace pomalu,
běž pomalu.
Ale nechci vidět
tvůj život aspirace
na pokraji vyhasnutí

9160

Život samotný je vždy příležitostí.
Jsi-li ve zvířecím životě,
máš příležitost stát se člověkem.
Jsi-li v lidském životě,
máš příležitost stát se božským,
plus dokonalým.

9162

Nový rok přichází,
aby ti dal novou příležitost,
novou naději.
Ale nový rok přijde a odejde.
Proto okamžitě začni svou hru sebepřeměny!

9163

Rakovina pochybnosti ve tvé mysli
se každý den rozšiřuje.
Buď opatrný!
Záření víry je okamžitou nutností.

9165

Ten, kdo se může oduševněle usmát na Boha,
může určitě rychle plout
po řece pokroku života.

9168

Vyhraď si tři zvláštní minuty denně.
První minutu použij
k realizaci Boha.
Druhou minutu k projevení Boha.
Třetí minutu použij k tomu, aby ses stal
bezesnou Blažeností Uspokojení Boha.

9169

Když se podezřívající mysl
a dynamické vitálno
začnou přetahovat,
srdce se postaví vždy
na stranu vitálna.

9170

Čím jednodušší život, tím lepší.
Čím čistější mysl, tím lepší.
Čím hlubší srdce, tím lepší.
Čím větší sebedávání, tím lepší.
Čím rychlejší realizace Boha, tím lepší.
Čím silnější jednota s Bohem, tím lepší.

9171

Každý rád obviňuje někoho jiného.
Ale kdo je ten někdo jiný,
když ne část nerealizovaného
univerzálního Já?

9174

Díváš-li se okem srdce,
uvidíš,
že jsi už začal
závod dokonalosti svého života.

9175

Tím, že vzdoruje pochybnostem,
jeho mysl létá
na obloze Blaženosti Božího Uspokojení

9177

Když medituješ,
zkus odpojit proud myšlenek.
Uvidíš a ucítíš příval Blaženosti Boha
sestupující seshora
do tvého aspirujícího srdce.

9180

Po dlouhé době má dnes
šťastné shledání
se svým sebedávajícím životem.

9185

Buď opatrný!
Pokušení se ti může vysmát
dokonce i když jsi na pokraji
realizace Boha.

9187

Ambice nepřichází
z hladovějícího srdce,
ale z neúměrné chtivosti vitálna.

9190

Bůh hraje svoji Úlohu.
Nechává dveře svého srdce otevřené.
Hraješ svoji úlohu?
Necháváš dveře své mysli zavřené?

9194

Člověk, který po celou dobu
závisí na své mysli,
má život naplněný zbytečností.

9196

Každý den se nově připravil
na příjezd svého Pána Nejvyššího
s oduševnělou modlitbou svého srdce
a míruplnou meditací svého života.

9197

Zajisté, Pravda a Bůh jsou jedním,
ale já miluji Boha víc.
Zajisté, Bůh a Extáze Boha jsou jedním,
ale já potřebuji Boha víc.

9198

Jestliže tě Boží Soucit nesytí a neposiluje,
nemůžeš ve vnitřním světě stát
na svých vlastních dvou nohách.