Tanec života, část 18

Návrat na obsah

851. Buddhovy problémy

Pane Buddho,
tvůj první problém byl utrpení.
Tvůj druhý problém byl touha.
Tvůj třetí problém byl nevědomost.
Tvůj čtvrtý problém byl nepřítomnost vnitřního světla.
Všechny tvé problémy jsou pro tebe
pro věčnost vyřešeny.
A nyní Srdce, které jsi po sobě na zemi zanechal,
zkouší a pláče,
pláče a zkouší
vyřešit tyto stejné obrovské problémy.
Tak jak jsi ty uspěl,
také tvé Srdce nepochybně uspěje.

852. Spojme svá vlastnictví

Pane,
jelikož nejsem schopná
vzdát se své toužící mysli,
existuje nějaký způsob,
jak mi tato mysl může být užitečná?

„Opravdu užitečná?
Ne!
Opravdový pokrok?
Ne!
Považuj svou současnou mysl za neskutečnost.
Tehdy získáš, cokoli budeš chtít.“

Co je skutečné,
Pane?

„Dcero,
tvá aspirace je skutečné.“

Co dalšího je skutečné?

„Můj Soucit je skutečný.“

Pane,
co bychom měli dělat
s mou aspirací a Tvým Soucitem?

„Dcero,
Měli bychom spojit naše vlastnictví,
abychom mohli společně zpívat píseň
dokonalé Dokonalosti.

854. Utišil jsem

Utišil jsem
svou mysl světlem.

Utišil jsem
své vitálno silou.

Utišil jsem
své srdce čistotou.

Utišil jsem
své tělo povinností.

856. Moderní a starověký

Moderní umění
není tak špatné, jak si myslíš.
Starověké umění
nebylo tak dobré, jak si myslíš.

Moderní svět
není tak neaspirující, jak cítíš.
Starověký svět
nebylo tak aspirující, jak cítíš.

Moderní člověk
není tak nebožský, jak se domníváš.
Starověký člověk
nebyl tak božský, jak se domníváš.

Tak jako starověké umění,
i moderní umění představuje svou krásu
svým vlastním způsobem.

Tak jako starověký svět,
i moderní svět projevuje svou božskost
svým vlastním způsobem.

Tak jako starověký člověk,
i moderní člověk projevuje svou nesmrtelnost
svým vlastním způsobem.

857. Všichni jsme nejistí

Jsi nejistý,
protože nejsi milován.

Je nejistý,
protože je kritizován.

Jsem nejistý,
protože jsem nepochopený.

Ubohý Bůh je nejistý,
protože dosud není
zcela a univerzálně
projevený.

858. Nejprve Boha miluj

Nejprve Boha miluj,
pak Jej přijmi nebo odmítni.

Jestliže jsi Ho přijal,
Sám se odevzdá
tvým stálým potřebám.

Jestliže jsi Ho odmítl,
bude na tebe čekat.
Bude na tebe čekat,
aby ti dal další šanci.

861 Má dcero

„Má dcero,
V poslední době jsem přemýšlel a přemýšlel
že ti věnuji transcendentální požehnání.
Jen Mi pověz, co si přeješ.

Otče,
můj Věčně Milovaný Otče,
toto je požehnání, které bych
od Tebe ráda dostala:
prosím, nikdy, nikdy nesni o tom,
že mě učiníš Tobě rovnou.

Víš, Otče,
na zemi je pouze jedna věc
která mi dává nekonečnou radost,
a tou je sedět u Tvých Nohou
a pít Nektar Blaženosti
Tvých Očí.
Tvé Nohy jsou mým
jediným Nebem a Útočištěm.
Pokud se Ti vyrovnám,
můj život oddanosti zemře,
můj život odevzdanosti zemře.
Má oddanost je pro mne vším,
Mé odevzdání je pro mne vším.

Otče,
modlím se k Tobě a modlím,
abys navždy žil nade mnou
alespoň trilion mil,
tak abych mohla, věčně mohla
žít u Tvých Nohou
a uctívat Tvé Nohy.

862 Nic a vše

Hluk nedokazuje nic,
sláva nedokazuje nic,
vítězství nedokazuje nic,
nadvláda nedokazuje nic.
Láska dokazuje něco,
jednota dokazuje vše.

868 Můžeme a nemůžeme

Můžeme ho napodobovat.
Určitě můžeme,
kdykoliv chceme.

Ale nemůžeme se mu podobat.
Dokonce ani jedinému jeho kousíčku.
Ne, nikdy.

Můžeme ho napodobovat,
protože úsměv jeho srdce je pro nás,
jen pro nás.
Nemůžeme se mu podobat,
protože poklad jeho duše
je nekonečně větší než náš.

869 Nikdo není špatný

Nikdo nemůže být
po celou dobu špatný.
Jsme horší než hodiny,
které nejdou?
Ne, nikdy.
Dokonce hodiny, které nejdou,
jsou absolutně dokonalé
dvakrát denně.

Nikdo se nemůže
po celou dobu chovat správně.
Kosmičtí bohové
jsou daleko lepší a výš než my.
Přesto ti říkám,
že oni také jednou za čas
udělají žalostnou chybu.

871 Jako Boží dcera

Narodila ses
jako Boží dcera.

Žiješ
jako Boží dcera.

Budeš učit svět
jako Boží dcera.

Můžeš přeměnit a přeměníš
tvář celého světa
jako Boží dcera.

872 Promarněná láska

Když mluvíš
o své promarněné lásce,
jen zvětšuješ
svou slepou nevědomost.

Láska není nikdy promarněná.
Láska nemůže být nikdy promarněná,
protože láska je Životem Nekonečnosti.

873 Nikdy jsem nepotkal

Nikdy jsem nepotkal lidskou bytost,
kterou bych neměl rád.

Nikdy jsem nepotkal kosmického boha,
kterého bych nemiloval.

Nikdy jsem nepotkal nepřátelskou sílu,
kterou bych nezničil.

Nikdy jsem nepotkal vděčnou duši,
kterou bych neuctil.

875 Očekávání

Očekávání nikdy neví,
jak přestat.

Očekávání říká
svému ubohému příteli Zklamání:
„Začněme znovu.“

Očekávání říká
svému šťastnému příteli Úspěchu:
„Pokračujme.“

Vlak očekávání nikdy nezastaví.

878 Prosím, vrať se zítra

Otče,
prosím, vrať se zítra.
Dám Ti, cokoli budeš chtít:
čistou lásku, sladkou oddanost, bezpodmínečné odevzdání.
Dnes nejsem připravena.

„Dcero,
prosím, vrať se zítra.
Řeknu ti, čím věčně jsi:
stromem aspirace,
květem realizace
plodem dokonalosti.
Dnes nejsi v dobré kondici.“

884 Poslouchám

Poslouchám
jemný hlas v nitru.
Je tak oduševnělý a pravdivý.

Poslouchám
hlasitý hlas venku.
Je tak děsivý a bolestný.

Poslouchám
milující Hlas Boha.
Je tak mocný a plodný.

891 Radost

Pes získává radost
štěkáním a kousáním.

Člověk získává radost
bojováním a bodáním.

Země získává radost
zápasením a utrpením.

Hledající získává radost
milováním a odevzdáním.

Bůh získává radost
osvěcováním a naplňováním.

893 Jsou jedním

Pravda a Bůh jsou jedním,
Bůh a Láska jsou jedním.

Láska a život jsou jedním,
život a pláč jsou jedním.

Pláč a výška jsou jedním,
výška a pokrok jsou jedním.

Pokrok a blaženost jsou jedním,
blaženost a dokonalost jsou jedním.

898 Rozdíl

Rozdíl mezi tím
mít rád a milovat
je jako rozdíl mezi
malou kapkou a rozsáhlým oceánem.

Rozdíl mezi
milováním a odevzdáním
je jako rozdíl mezi
malým kopečkem a Himálajemi.

900 Dělej svou povinnost

Dělej svou povinnost.
Budeš-li ji dělat dobře,
Bůh na tebe bude pyšný.

Dělej svou povinnost.
Uspěješ-li,
Nebe tě ověnčí.

Dělej svou povinnost.
Selžeš-li,
svět tě obejme.

Dělej svou povinnost.
Dělej svou povinnost,
a tak probuď svou božskost.