Tanec života, část 9

Návrat na obsah

401. Společný bankovní účet

Bůh a já
máme společný bankovní účet.
On vydělává a vkládá;
já nevydělávám ani nevkládám.
"Synu," říká, "proč si nevybereš
a nekoupíš si své touhy?
Na konci roku
bychom tak platili
menší daně z příjmu pro Satana.
A také z dalšího důvodu
bych chtěl, aby sis vybral
z banky naše bohatství:
jestliže budeš vystavovat šeky ostatním,
svět uvidí,
že ty a Já jsme dobří partneři,
milující partneři, věční partneři.“

402. Nebudu zpětně mluvit

K nikomu už dál nebudu zpětně mluvit.
Ne, dokonce ani k Bohu.
Ať mi nadává,
ať mě uráží,
dokážu Mu,
že mám ne jednu,
ale tři překvapující vlastnosti:
umím naslouchat,
umím snášet,
umím se změnit.
Samozřejmě,
je to pro naše vzájemné dobro.

Jestliže se stanu dokonalým,
Bůh na mě bude určitě pyšný.
Jestliže se stanu dokonalým,
nebudu muset proti Němu
neustále bojovat.

403. Mé zrcadlo

Ráno,
když se podívám do svého zrcadla,
vidím tvář čisté aspirace.

V poledne,
když se podívám do svého zrcadla,
vidím tvář smutné nespokojenosti.

Večer,
když se podívám do svého zrcadla,
vidím, že jsem úplně ztracen.

V noci,
když se podívám do svého zrcadla,
vidím, jak je mé zlomené srdce
nahrazeno Božím Srdcem Odhodlanosti,
a jak je moje vpadlá tvář
nahrazena Boží Milostí Dokonalosti.

404. Píseň evoluce

Opice slezla se stromu;
hle, stala se člověkem.

Člověk se díval vzhůru;
hle, stal se bohem.

Bůh se podíval do nitra;
hle, stal se
energií op ice,
trpělivostí stromu,
odpuštěním člověka,
zasvěcením Nejvyššímu.

405. Lepší Guru a lepší žák

Doufal jsem, že dostanu lepšího Gurua;
běda, nikdo tam nebyl.

Doufal jsem, že dostanu lepšího žáka;
běda, nikdo tam nebyl.

Doufal jsem, že dostanu lepšího Boha;
viděl jsem jich tolik,
viděl jsem je tak ochotné,
okamžitě jsem cítil,
že si zaslouží být milováni
a
že si zaslouží Jimi se stát.

407. Největší tajemství

Z mých malých úst
vyšlo největší tajemství:
Bůh je stále naživu.

Z mých malých úst
vyšlo nejsladší tajemství:
Bůh mě miluje.

Z mých malých úst
vyšlo nejčistší tajemství:
Bůh je pro všechny,
včetně mě:
mé zbytečnosti,
mé neochotě.

409. Napoleoni

Vitální Napoleon
vzdoruje a vítězí.
Mentální Napoleon
se odnaučuje a stává se sluncem poznání.
Psychický Napoleon
se odavzdává a stává se Bohem-Láskou.

410. Půjčuji si

Půjčuji si od Boha všechno,
kromě Jeho Dokonalosti.

Půjčuji si od Boha všechno,
kromě Jeho Realizace.

Půjčuji si od Boha všechno,
kromě Jeho Aspirace.

Bůh si nikdy nepůjčuje.
Jen chytne mou nevědomost
a považuje ji za svou, Jeho jedinou.

411. Oslavy

Má naděje oslavuje
příchod Nového Roku.

Má pochybnost oslavuje
přežití starého roku.

Má duše oslavuje
příchod mého roku realizace.

Můj Bůh oslavuje
přežití mého roku aspirace.

412. Bože, řekni mi prosím důvod

Za šest dní jsi, Bože,
vytvořil a dokončil
Nebe a zemi.
Jak to, že má místnost lásky
stále zůstává nedokončená,
má místnost oddanosti nedotčená,
má místnost odevzdanosti neostavena?
Bože, řekni mi prosím důvod.

"Můj synu, abych dokončil místnost lásky,
potřebuji více síly spokojenosti.
Naneštěstí
mi došla.

Můj synu, abych začal pracovat."
na tvé místnosti oddanosti,
potřebuji více síly odhodlanosti.
Naneštěsí
ji teď nemám.

Můj synu, chceš, abych postavil
tvou místnost odevzdanosti.
Věř mi,
zoufale hledám
svou sílu trpělivosti.“

413. Otče, jak to?

Otče, jak to,
že mě nemiluješ
tak jako dříve?
Udělal jsem něco špatně?

"Můj synu, zeptej se svého přítele pochybnosti."

Otče, jak to,
že už se o mě nestaráš?
Udělal jsem něco vážného?

"Můj synu, zeptej se svého přítele nejistoty."

414. Otče, udělal jsem pro Tebe něco zvláštního?

Otče, jak to,
že mě nyní miluješ
mnohem víc, než kdykoliv před tím?
Udělal jsem pro Tebe v nitru něco zvláštního?

"Můj synu, zeptej se Mého Soucitu."

Otče, jak to,
že se o mě nyní staráš
každou vteřinu mého života,
a necháš mě cítit
mou skutečnou blízkost k Tobě,
mou božskou jednotu s Tebou,
mé nejvyšší naplnění v Tobě?
Udělal jsem pro Tebe ve vnitřním světě
něco zvláštního?

"Můj synu, zeptej se Mého bezpodmínečného Soucitu."

415.Když se dívám

Když se dívám na sebe,
zapomínám se učit.
Když se dívám na svět,
učím se naslouchat.
Když se dívám na Boha,
poslouchám, jak se učit.

429. Tady je to místo.

Je tvým cílem láska?
Potom tady je to místo.

Je tvým cílem milovat Boha Jeho vlastním Způsobem?
Potom tady je to místo.

Je tvým cílem stát se dalším Bohem?
Potom tady je to místo.

Je tvým cílem překonat předcházejícího Boha?
Potom tady je to místo.

je tv ým cílem překonat současného Boha?
Potom tady je to místo.

Je tvým cílem, tvým jediným cílem, stát se budoucím Bohem?
Potom tady je to místo.
Tady je to místo:
Země, Matka Země..