Deset tisíc milovaných květů, část 13

Návrat na obsah

1202 Máš-li odvahu

Máš-li ty odvahu upřímně prohlásit,
že jsi slabý,
tak Bůh má schopnost Soucitu
udělat tě silným.

1203 Zapomeň a nauč se

Cokoli tě svazuje, zapomeň.
Cokoli tě oslepuje, zapomeň.
Cokoli tě omezuje, zapomeň.

Cokoli tě probouzí, nauč se.
Cokoli tě osvobozuje, nauč se.
Cokoli tě naplňuje, nauč se.

1205 Čím hlouběji sestoupíš

Čím hlouběji ve své meditaci sestoupíš,
abys uviděl zdroj,
tím jasnější se stane
tvá cesta světla.

1206 Dvě nemyslitelné věci

Pochybující mysl
dělá dvě nemyslitelné věci:
nejprve tě v tajnosti zradí
a potom ti otevřeně řekne,
jak moc ti po celou dobu pomáhala.

1209 Nejvyšší Pravdu poznáme

Nejvyšší Pravdu poznáváme teprve tehdy,
když jsme plně připraveni vzdát se
hladového pláče svého života tužeb.

1210 Tvá ničivá nečistota

Buď opatrný!
Tvá ničivá nečistota
může snadno sama sebe prohlásit
za tvořivou čistotu.

1213 Skryj svůj pláč zájmu

Skryj svůj pláč zájmu
o sebe samého.
Úsměv Uspokojení Boha
tě okamžitě osvítí.

1226 Jak můžeš očekávat?

Tvé tělo je samým pokušením.
Tvé vitálno je samým podvodem.
Tvá mysl je samou iluzí.
Jak můžeš očekávat,
že tvé srdce bude samou dokonalostí?
Jak můžeš očekávat,
že tvá duše bude samým uspokojením?
Jak můžeš očekávat,
že ti Bůh dopřeje nové stvoření?

1229 Co můžeš očekávat

Co můžeš očekávat od světa,
který miluje podvod krásy
nekonečně víc
než dokonalost povinnosti
a Boží Uspokojení?

1234 Stejně tak

Tak jako voda nemůže být suchá,
stejně tak
tvé srdce nemůže být vyschlé.

Tak jako zloděj
ti může vyprázdnit tvou peněženku,
stejně tak
tvá mysl může vyprázdnit
radost z nádoby tvého života.

1235 Pokud spatřím Boží tvář

Pokud spatřím Boží Tvář byť i jedinkrát,
jsem si jist,
že pro mne uvolní nějaké místo,
abych zůstal v Jeho Srdci tak dlouho,
jak jen budu chtít.

1236 Když jsem zosobněnou upřímností

Když jsem zosobněnou upřímností,
pokouším se zachránit svůj život
před sebou samým.

1239 Něco opravdu hodnotného

Jestliže chceš něco opravdu hodnotného,
tak se vzdej věcí,
které jsou ve tvém životě bezcenné a zbytečné.
Co je opravdu hodnotné?
Srdce ve svém domově víry.
Co je bezcenné a zbytečné?
Mysl ve své jeskyni pochybnosti.

1241 Současný způsob

Současný způsob není cestou,
jak se stát dobrým.

Současný způsob není cestou,
jak milovat Boží stvoření.
   
Způsob, jak se stát dobrým,
je modlit se bezesně.

Způsob, jak milovat Boží stvoření,
je meditovat bezpodmínečně.

1244 Nebudu si vybírat

Nebudu si vybírat.
Proto nic neztratím.

Nic neztratím.
Proto se teď mohu usmívat
jako ranní růže
a večerní hvězda.

1247 Dvě neuvěřitelné skutečnosti

Dvě neuvěřitelné skutečnosti:
Bůh zaháněl tygra mých tužeb.
Má pochybující mysl
neúnavně následovala Boha.

1255 Mír nepotřebuje žádný výklad

Mír nepotřebuje žádný výklad.
Láska nepotřebuje žádné vysvětlení.
Jednota nepotřebuje žádné vyjádření.

1264 Sebeovládání

Sebeovládání znamená světlo moudrosti.
Světlo moudrosti zhluboka pije blaženost
vždy překračujícího Světa Za.

1271 Pokus se spřátelit s dokonalou vůlí

Abys zvládnul věčné problémy života,
vyjdi z pasti nespočetných tužeb
a pokus se spřátelit s dokonalou vůlí
srdce uspokojení Nekonečna.

1298 Srdce má mnoho cest

Mysl má jedinou cestu:
cestu oddělení.
Srdce má mnoho cest:
cestu oduševnělosti,
cestu plodnosti
a cestu jednoty.