Deset tisíc milovaných květů, část 17

Návrat na obsah

1613 Udělají to za tebe

Neobviňuj se.
Tento svět to udělá za tebe,
daleko za tvou představivost.

Neobdivuj se.
Vyšší světy to udělají za tebe,
daleko nad tvé očekávání.

1616 Nezáleží

Dokud tvé srdce zůstává
stále stoupajícím plamenem aspirace,
nezáleží, jaké jsou tvé slabosti.

1620 Poslední klíč

Nepřestávej se snažit!
Tak často se stává,
že dveře otevře ten poslední klíč.
Podobně, právě tvá poslední modlitba
ti může dát spasení
a tvá poslední meditace
ti může dát realizaci.

1625 Vzpomínka

Vzpomínka je bolestná, když vidím,
že marně se mě snažil můj sladký Pán změnit.
Vzpomínka je plná blaženosti,
když jsem konečně odevzdal
svou sirotčí vůli
Boží všemohoucí Vůli.

1633 Když nevíš, co máš dělat

Když nevíš, co máš dělat,
dělej to, co považuješ za nejlepší.

Když nevíš, co máš cítit,
miluj Boha,
jen Boha, bezvýhradně —
je-li to možné, bezpodmínečně.

1637 Jediná cesta

Tento svět pro tebe nic nemá.
Najednou, jednoho dne, se vydáš
vlastní cestou.
Ani tvá cesta
pro tebe nebude nic mít.
Nakonec se vydáš Boží Cestou,
neboť to je Cesta jediná.

1640 Všechna tajemství světa

V okamžiku, kdy poznáš,
kdo skutečně jsi,
všechna tajemství světa
pro tebe budou otevřenou knihou.

1647 Dej Bohu šanci

Už tě nebaví být tím, kým jsi?
Pak dej Bohu poprvé šanci,
aby se o tebe staral.
Pro Boha je snadné se o tebe postarat
a rozhodně to udělá.
Jenom Mu dej šanci.

1650 Vždy udělej o krok víc

Vždy udělej o krok víc,
než jsi měl v úmyslu.
Určitě to dokážeš.
Vidíš, podařilo se ti to.

1661 Dvě cesty do Nebe

Oduševnělá cesta meditace do Nebe
není nikdy rušná,
protože velmi málo hledajících
má schopnost tuto cestu použít.

Divoká cesta frustrace do Nebe
je vždy rušná,
protože každý má
má schopnost tuto cestu použít.

1678 Počátek

Zážitek je počátkem
úsvitu poznání.
Úsvit poznání je počátkem
měsíce moudrosti.
Měsíc moudrosti je počátkem
slunce uspokojení.

1695 Tvůj každodenní život

Tvůj každodenní život
je přelidněný
hledajícími i nehledajícími,
o Bohu pochybujícími
   v Boha věřícími.

Tvé oko zájmu
je objímá
a tvé srdce lásky je učí.

1699 Záměr a schopnost

Naděje nemá žádný skutečný záměr
nás podvádět.
Běda, nemá odpovídající schopnost
nás potěšit.

1700 Jsi velký, protože

Jsi velký,
protože tvá mysl
dělá správná rozhodnutí.

Jsi dobrý,
protože tvé srdce je uskutečňuje
ve správném okamžiku.