Deset tisíc milovaných květů, část 2

Návrat na obsah

111 Naděje přichází první

Nejprve přichází naděje,
život následuje.

Nejprve přichází život,
dokonalost následuje.

Nejprve přichází dokonalost,
uspokojení následuje.

128 Nová modlitba

Tvá stará modlitba možná nezmění Boha.
Ale Bůh ti může poskytnout novou modlitbu
a tato nová modlitba
tě učiní skutečně šťastným.
Co je tvá nová modlitba?
Spokojenost Boha
Božím vlastním Způsobem.

129 Srdce jednoty pokroku

Srdce jednoty pokroku
uspokojuje Boha i člověka.
Mysl hrdinství úspěchu
uspokojuje pouze člověka.

131 Když jsem na straně Boha1

Když jsem na straně Boha,
mé srdce se získává velkou rychlost,
má oddanost získává trvalou energii
a má odevzdanost získává konečné vítězství.


FF 131.-150. Následujících dvacet básní byly napsány v Grandhotelu Osaka 26. října 1979

140 Tři druhy dárců

Tři druhy dárců:
dárce, který dává, jen aby dostal desetkrát víc, než dal;
dárce, který chce dokázat, že má velké srdce;
dárce, který dává, aby se stal.
Tento dárce objevil tajné umění
opravdového uspokojení

146 Skvělý učitel

Skvělý učitel
inspiruje hledajícího.

Skvělý učitel
aspiruje prostřednictvím hledajícího.

Skvělý učitel ví,
že je duší cesty hledajícího
a že je také cílem jeho cesty.

150 Aby postrašil a osvítil

Aby postrašil to zvířecí ve mně,
můj Bůh je veškerou Spravedlností.

Aby osvítil to lidské ve mně,
můj Bůh je veškerým Soucitem.

152 Boží síla lva

Včera
jsem si přál být
Boží Silou Lva.

Dnes
si přeji být
Boží Rychlostí Jelena.

Zítra
si budu přát být
Boží Oblíbeností Ovečky.

161 Dokonalý džentlmen

Bůh je připraven zasvitnout
v chaosu tvé mysli,
ale jako dokonalý džentlmen očekává
tvé milostivé pozvání
a tvou drahocennou oddanost.

173 Hvězdami ozářené srdce

Tvá mraky zatažená mysl
tě bez selhání zklame.
Tvé hvězdami ozářené srdce
tě nejen naplní,
ale také učiní nesmrtelným.

175 Jeho pravá přirozenost

Nenávist k člověku
má jen v hlavě.
Láska k Bohu
v jeho srdci
brzy zaplaví celou jeho bytost,
neboť nic kromě lásky
není jeho pravou přirozeností.

182 Jen si s sebou vezmi jedno

Chceš závodit se smrtí.
Říkám ti, že zvítězíš.
Jen si s sebou vezmi jedno:
malinký plamínek vděčnosti.

183 Hřmící vítězství

Ó hledající, jen se pokus nabídnout
svou něžnou důvěru.
Zanedlouho bude
hřmící vítězství tvoje.

192 Tvé ticho milující srdce

Tvá mysl má záplavu otázek.
Existuje jen jeden učitel,
který na ně dokáže odpovědět.
Kdo je tím učitelem?
Tvé ticho milující srdce.

Překlady této stránky: Mongolian
Tato série knih může být citována s uvedením klíče ff-2