Deset tisíc milovaných květů, část 20

Návrat na obsah

1907 Pravda žije

Pravda žije pro Boha.
Bůh žije pro člověka.

1909 Dokonalá práce

Dokonalá práce
dokonalé trpělivosti
je dokonalým úsměvem vítězství.

1915 Žádný strach ze záhuby

Žádný strach ze záhuby
v lásce jednoty.
Žádná láska jednoty
ve strachu ze záhuby.

1919 Bezprostřední potřeby

Bezprostřední potřeby
hledajícího Boha:
srdce vděčnosti
a život odevzdanosti.

1920 Bůh Pravda

Boha Pravdu
má mysl obdivuje.
Boha Lásku
mé srdce potřebuje.

1925 Ticho

Co je ticho?
Síla důvěry Věčnosti.

1937 Nejmocnější zbraň

Co je to podezírání,
když ne nejmocnější zbraň
nevědomosti?

1940 Budu potřebovat Boha Lásku

Včera jsem potřeboval Boha Sílu.
Dnes potřebuji Boha Lásku.
Zítra a každý den budu potřebovat to samé —
Boha Lásku.

1943 Máš absolutní pravdu

Myslíš-li si,
že se jednoho dne staneš
dalším Bohem,
tak máš absolutní pravdu.

1945 Jen blázen

Jen blázen si myslí,
že je nezávislý.

Jen blázen cítí,
že je nepostradatelný.

1947 Každá modlitba

Každá modlitba je božsky důležitá.
Každá meditace je nanejvýš významná.
Každý zážitek je oduševněle plodný.

1948 Sladký je můj Pán

Sladký je můj Pán,
neboť je poznatelný.

Sladší je můj Pán,
neboť je známý.

Nejsladší je můj Pán,
neboť mne zve,
abych si s Ním hrál na schovávanou
každý den.

1962 Měň sám sebe pomalu

Měň sám sebe
pomalu a s radostí.
Okolnosti se změní
okamžitě
a nepředstavitelně.

1970 Nebuď hloupý

Nebuď hloupý
a nedomnívej se,
že už víš,
co vědět potřebuješ.

1975 Květina tvého srdce

Podívej se na květinu svého srdce
a usměj se.
Dokážeš vyřešit své nejnaléhavější problémy.

1978 Nejlepší definice

Nejlepší definicí modlitby
je její každodenní provádění.
Nejlepší definicí meditace
je její oduševnělé prožívání.
Nejlepší definicí jógy
je její upřímné žití.
Nejlepší definicí Boha
je Jeho milování, jen Jeho,
bezpodmínečně.

1980 Usiluj o cokoliv božského

Usiluj o cokoliv božského
a ihned se ti to začne přibližovat.

1982 Prohlub svou víru

Prohlub svou víru
v sebe sama.
Nic tě nedokáže zastrašit
ani oslabit.