Deset tisíc milovaných květů, část 27

Návrat na obsah

2602 Odstraň vřavu

Můj Pane, odstraň mou mysl z té vřavy.

„Mé dítě,
nech mne nejprve odstranit vřavu z tvé mysli.“

2605 Kdo říká, že Bůh zapomene

Kdo říká, že si Bůh vzpomíná na všechno?
Vzpomíná na moji zvířecí minulost?

Kdo říká, že Bůh zapomene na všechno?
Zapomene na poupě vděčnosti mého srdce?

2609 Nevím

Můj Pane, miluji Tě
ale nevím,
jak je má láska hluboká.

Můj Pane, potřebuji Tě,
ale nevím,
jak je má potřeba upřímná.

2616 Mysli na druhé

Mysli na druhé.
Potěšíš své srdce.

Zprosti druhé svých léček.
Potěšíš svého Boha.

2632 Urazil jsi dlouhou cestu

Uvědomuješ-li si skutečnost,
že máš problémy sám se sebou,
tak jsi již urazil dlouhou cestu
ke Zlatému Pobřeží.

2640 Oduševnělý úsměv

Ve vnitřním světě
je oduševnělý úsměv průvodce.

Ve vnějším světě
je oduševnělý úsměv požehnání.

2646 Zná tajemství Nebe

Zná tajemství Nebe,
protože
jeho mysl je nyní veškerou pozorností,
jeho srdce je nyní veškerou poslušností
a jeho život je nyní veškerou ochotou.

2650 Dvě nejvyšší skutečnosti

Nesestupuj z Nebe po mně.
Mé srdce se bude cítit bídně.

Nesestupuj z Nebe přede mnou.
Tvá duše to neocení.

Bůh má dvě nejvyšší Skutečnosti:
život pospolitosti
a srdce jednoty.

2656 Bude-li pravda na prvním místě

Bude-li pravda ve tvém životě
na prvním místě,
tak nebudeš muset světu nic vysvětlovat,
protože tvé oči se stanou
vysvětlením všech věcí —
velkých i malých.

2658 Bůh nezapomíná!

Bůh nezapomíná!
Budeš dotazován.
Před tebou bude Bůh Zklamání.
Za tebou bude Bůh Zničení.

2662 Rozhodni se správně

Buď miluj svůj veliký sen,
nebo se poddej své malé skutečnosti.
Rozhodni se správně,
chceš-li být trvale šťastný.

2674 Odvážný oštěp koncentrace

Kdo může překazit tvé sny?
Nikdo!
Proč?
Protože máš oči,
které jsou odvážným oštěpem koncentrace.

2698 Měj víru

Měj víru v sebe sama.
Budeš mít nové srdce jistoty.

Měj víru v Boha.
Budeš mít nový život dosažení.

2700 Mé hledáni končí

Ráno
mé hledání realizace končí
uvnitř Srdce Soucitu mého Pána.

V poledne
mé hledání dokonalosti končí
uvnitř Oka Vize mého Pána.

Večer
mé hledání uspokojení konči
u Nohou Krásy mého Pána.