Deset tisíc milovaných květů, část 29

Návrat na obsah

2801 Hostina ve vnitřním světě

Jestliže se modlíš
pro uspokojení svého vnitřního hladu,
tvá modlitba bude nakonec naplněna.
Něco navíc:
Bůh ve vnitřním světě uspořádá hostinu
pro upřímného hladového hledajícího v tobě.

2802 Nedívat se na skutečnost

Říkáš, že v tvém životě nic nefunguje.
Je-li to pravda, tak ti říkám,
že se buď nedíváš na správnou skutečnost,
nebo se nedíváš na skutečnost
na správném místě.

2804 Chceš-li být veden

Chceš-li být veden,
vzhlédni s čistým srdcem.

Chceš-li být veden,
pohlédni do nitra
s myslí oproštěnou od pochybností.

2812 Dvě otázky

Zeptej se svého srdce,
jak žít.
Zeptej se své duše,
proč žít.
Tyto dvě odpovědi
může správně odpovědět
jen tvé srdce lásky
a tvá duše světla.

2816 Tvá bezesná víra

Ať už to víš nebo nevíš,
tvá bezesná víra tě vezme
ke správnému cíli.
Proč ji nenásledovat radostně,
a pokud možno nepodmíněně?

2818 Nelaskavá mysl

Řekne-li ti tvá mysl,
že ti může dát mír,
tak se jí zeptej,
proč nebyla tak laskavá
a nedala ti mír doposud.
Nemůžeš důvěřovat nelaskavé mysli.

2822 Vůně světla jednoty

Když ty jsi v pořádku,
všechno kolem tebe je v pořádku,
neboť překrásný proud
ve tvém srdci
má schopnost šířit kolem tebe
svou vůni světla jednoty.

2823 Dvě bezpečná místa

Jsou jen dvě bezpečná místa.
Jedno je srdce inspirace
mé čistoty.
Druhé je život zasvěcení
mé povinnosti.

2824 Květy a ovoce

Vnitřní naplnění
a vnější oduševnělost
jsou květy a ovoce
stejného stromu-realizace-aspirace.

2834 Úleva

Řekni své pochybující mysli „Ne!“

Řekni svému milujícímu srdci „Ano!“

Uleví se ti od tvého nervózního napětí.

2839 Odevzdej se svému vyššímu životu

Odevzdej se svému vyššímu životu.
Tvůj nižší život bude požehnán
krásným úsměvem Boha
a tvůj vyšší život bude požehnán
novým Poselstvím Boha.

2841 „Ne“ od tvého srdce

Jedno musíš vědět:
„Ne“ od tvého srdce
je nekonečně silnější,
než všechny nepřátelské síly na světě.

2850 Nekonečné mluvení

Oddáváš se nekonečnému mluvení,
abys vypadal moudře.
Uvědomuješ si, co si způsobuješ,
když se oddáváš nekonečnému mluvení?
Jen si nakládáš další a další problémy,
až jsi zcela zmaten a zcela ztracen.
Přestaň mluvit, dokud nedokážeš mluvit
k Božímu Oku Soucitu,
Nohám Odpuštění a Srdci Osvícení.

2855 Můj život pokroku

Můj život pokroku je výsledkem
malého pláče mého srdce
a velkého Úsměvu mého Pána.

2861 Něco zvláštního

Bůh mi dal něco zvláštního:
uvědomování.
Dal jsem Bohu něco zvláštního:
ochotu.
Nyní mi Bůh chce dát
své Uspokojení
a já chci dát Bohu
svou vděčnost.

2864 Neodpustil jsi mi

Neodpustil jsi mi.
To znamená, že mě nemiluješ.
Nemiloval jsi mne.
To znamená, že neznáš sám sebe