Deset tisíc milovaných květů, část 32

Návrat na obsah

3102 Čistota v srci

Čistota v mysli
zkracuje cestu
k sebeobjevení.

Čistota v srci ukazuje,
že cíl není nikde jinde,
než uvnitř srdce samotného.

3104 Čistota v srci

Jednoduchost dítěte,
upřímnost dítěte
a čistota dítěte
jsou tři jedinečné dary,
které Bůh dopřál svému stvoření
hned od jeho prvního zrození.

3105 Jednota

Láska je jednota.
Oddanost je povzbuzující síla
a povzbuzující energie v jednotě.
Odevzdanost je naplnění
lásky jednoty konečného
a nekonečného.

3106 Boží bezpodmínečný Soucit

Upřímnost je absolutně důležitá.
Odhodlání je nekonečně důležitější.
Ale Boží bezpodmínečný Soucit
zdaleka překračuje sílu upřímnosti
i sílu odhodlání.
Dokonce i když se spojí
upřímnost s odhodláním,
tak se nemohou srovnat
s Božím bezpodmínečným Soucitem.

3107 Závěrečný krok

Svou cestu začínáme s upřímností.
To je absolutně první krok.
Bezprostředně následující krok je odhodlání.
A závěrečný krok,
jenž nemá počátek ani konec,
je Boží bezpodmínečný Soucit,
který nám na závěr naší cesty
zaručuje úspěch.

3109 Dej mi čisté srdce

Ó Pane Nejvyšší,
dej mi čisté srdce,
aby mé srdce čistoty
mohlo vždy cítit,
nejen kolik pro mě znamenáš,
ale také co znamenám já pro Tebe.

3110 Než se k Tobě dostanu

Můj Pane Nejvyšší,
prokaž mi laskavost:
než se k Tobě dostanu,
nechť mne mé srdce vděčnosti předejde.

3111 Oči čistoty

V měsíci vidím oči čistoty.
Ve slunci vidím srdce čistoty.
V květině vidím celé tělo čistoty.

3113 Můj bezesný dech čistoty

Čistota v dávání,
čistota v přijímání,
čistota ve stávání se.
Když dávám,
budu dávat čistotu svého srdce Bohu.
Když přijímám něco od Boha,
přijmu to s čistotou své mysli.
A když se stávám dokonalým nástrojem Boha,
stanu se tak silou
svého bezesného dechu čistoty.

3114 Poslušnost v životě hledajícího

V životě hledajícího
nebylo, není a nebude
nic tak důležitého,
jako poslušnost.

3115 Poslušnost je semínko

Poslušnost je semínko,
poslušnost je strom,
poslušnost je ovoce
v životě
hledajícího pravdy
a milovníka Boha.

3116 Pokora je schopnost

Pokora je schopnost,
která se zvětšuje.
Pokora je schopnost,
která se noří hluboko dovnitř.
Pokora je schopnost,
která letí vysoko, výše, nejvýše.

3117 Pokora dosahuje všeho

Pokora dosahuje všeho
ctností svého sebeuvědomění
a toto sebeuvědomění
není nic jiného,
než Boží Jednota
s Jeho vlastním stvořením.

3118 Má vědomá sebesláva

Bůh je vždy úzkostlivý a dychtivý
mi odpustit,
zajímám se však o Jeho Odpuštění?
Ne!
Co od Něj chci?
Chci od Něj ne Jeho Odpuštění,
ale potají chci
svoji vědomou sebeslávu.

3119 Ocenění mé modlitby

Žádám Boha o odpuštění
a Bůh mi odpustí.
Potom si však uvědomím,
že to nebylo odpuštění,
co jsem od Něj opravdu chtěl.
To, co jsem od Něj chtěl,
nebylo nic než ocenění
mé oduševnělé modlitby.

3120 Vnitřní zahrada krásy

Dokonalost je sebepřekonávání.
Sebepřekonávání je vnitřní zahrada krásy hledajícího.
V této zahradě krásy
Bůh vždy zpívá, hraje si a tančí.

3123 Sebeprojevující skutečnost

Láska není něco,
co sestoupí Shůry
nebo vystoupí zdola.
Ne, je to něco,
co roste a září
v největší hloubce mého srdce —
sebeprojevující skutečnost,
která nemá počátek ani konec.

3143 Odměna za víru a pokoru

Odměnou za víru a pokoru je vždy sláva,
založená na oduševnělé jednotě
hledajícího s Bohem.

3164 Přijde čas

Jestliže se upřímný hledající
pravidelně nemodlí a nemedituje,
přijde čas,
kdy v hlubinách jeho oduševnělého srdce
začnou proudit ve velmi rychlém sledu
vlny vnitřní bolesti.