Deset tisíc milovaných květů, část 33

Návrat na obsah

3204 Bylo Božím Plánem

Hned od počátku času
bylo Božím Plánem
dát naší oduševnělé víře
okázalé vítězství.

3208 Novost uspokojuje

Novost uspokojuje mé žíznivé oči.
Plnost uspokojuje mou hladovou mysl.
Jednota uspokojuje mé plačící srdce.

3213 Úsměv mých očí

Úsměv mých očí
má překrásnou duši.
Pláč mého srdce
má plodnou duši.

3217 Jsem připraven vyplakat

Jsem připraven
vyplakat studánku slz,
dokud nebudu zcela zaplaven
Mořem Odpuštění svého Pána.

3224 Zrozen k něčemu velkému

Narodil jsem se,
abych na této planetě
učinil pro Boha
něco skutečně velkého.
Jak mohu selhat?
Proč bych měl selhat?

3227 Království Boží Milosti

Království Boží Milosti
je mým jediným domovem.
Zbytek světa není ničím jiným
než zastávkou.

3231 Jak mě může trýznit strach?

Jak mě může trýznit strach?
Jak se na mě může mračit pochybnost?
Nevím snad, že vše, co mám,
má Bůh uvnitř svého Světla Ochrany?

3248 Moji svědci

Začal jsem běžet k Věčnosti.
Nekonečnost a Nesmrtelnost
jsou moji svědci.

3249 Potvrzuji, co Bůh potvrzuje

Potvrzuji, co Bůh potvrzuje.
Co Bůh potvrzuje?
Potvrzuje, že realizace Boha je mým rodným právem.

Popírám, co Bůh popírá.
Co Bůh popírá?
Popírá, že jsem členem společnosti nevědomosti.

3252 Vše je stejně důležité

V Božím stvoření
je vše stejně důležité a nezbytné.
Snaž se vidět božské ve všem,
se vším plus pro vše.

3254 Mít nesmírný úspěch

Chceš mít nesmírný úspěch?
Pak urovnej svou vnější mysl.

Chceš učinit spolehlivý pokrok?
Pak zharmonizuj svůj vnitřní život.

3257 Ukázněnost je zájmem Boha

Nedopřávej si;
shovívavost je zájmem o sebe.
Ukázni se.
Tvoje ukázněnost je zájmem Boha
pro Boží a tvé vzájemné uspokojení.

3259 Konec cesty, začátek cesty

Hledající Boha vědomě končí svou cestu
v Uspokojení Boha.

Milovník Boha nepodmíněně začíná svou cestu
s Uspokojením Boha.

3264 Zpívej píseň sebenabízení

Zpívej píseň sebenabízení, zpívej!
Nebe na zemi a země v Nebi
nemohou zůstat a nezůstanou vzdálené.

3286 Každá dobrá myšlenka

Nenech se odradit.
Tak jako téměř každá dobrá myšlenka
měla špatnou minulost,
tak i každá špatná myšlenka
může mít dobrou budoucnost.