Deset tisíc milovaných květů, část 36

Návrat na obsah

3501 Jsou tři snadné kroky

Jsou tři snadné kroky
do opravdového duchovního života:
nezkoušej bojovat se světem,
neočekávej nic od světa,
nezapomeň se odevzdat
osvěcujícímu diktátu
reprezentanta Boha zde na zemi:
tvé duši.

3502 Chceš potěšit sebe?

Chceš potěšit sebe
nebo chceš potěšit svět?
Můžeš potěšíit jen jednoho,
ale ne oba.
Proto udělej tu správnou volbu,
chceš-li ve svém životě
trvalé uspokojení.

3510 Nemáš povinnost

Nemáš povinnost
zdokonalovat svět.
Nemáš povinnost
vidět ve světě dokonalost.
Ale rozhodně máš povinnost
zdokonalovat sám sebe.

3511 Abys znal víc

Abys znal víc,
musíš milovat víc.
Abys miloval víc,
musíš objevit víc.
Abys objevil víc,
musíš se nejen odevzdat víc,
ale také se odevzdat nepřetržitě
Vůli Boha.

3512 Neboj se stínu

Neboj se stínu.
Jednoho dne nutně musíš dosáhnout
stálého slunce.
Proto se neboj stínu,
který tě sleduje.

3513 Lidské v tobě ho podvádí

Lidské v tobě ho podvádí
ne proto, že jsi chytrý,
ale proto, že jsi slabý.

Božské v tobě ho miluje
ne proto, že je velký,
ale proto, že je dobrý.

3516 Osvícení je nutnost

Můžeš něco potlačovat po nějakou dobu,
ale nemůžeš se tomu vyhnout navždy.
Potlačování proto není a nemůže být odpovědí.
Nutné je tu věc samotnou osvítit.

3519 Můžu se snadno chránit

Modlil jsem se k Bohu,
aby mě chránil.
Řekl mi,
že na to nepotřebuji Jeho pomoc.
Můžu se snadno chránit tím,
že Mu budu opakovat:
„Staň se jen vůle Tvá.“

3526 Co chceš?

Co si přeješ?
Moudrost?
Potom překroč svou mysl.
Co si přeješ?
Radost?
Pak zůstaň ve svém srdci.
Co si přeješ?
Mír?
Pak nezůstávej ani se svým starým já,
ani se svým novým já,
ale se svou duší
v jejím vesmírném hnízdě.

3532 Někdo čeká

Někdo nekonečně moudřejší než ty
čeká u dveří tvé mysli.
Někdo nekonečně čistší než ty
čeká u dveří tvého srdce.
Někdo, kdo dává sebe sama nekonečně více než ty,
čeká u dveří tvého života.

Přivítej Ho.
Dej Mu příležitost
dělat vše tvým prostřednictvím.
Netřeba říkat,
že pro tebe všechno udělá
s největší radostí.

3547 Začni přemýšlet o novém životě

Začni přemýšlet o novém životě.
Tvá upřímná mysl tě naučí,
jak začít.
Tvé čisté srdce
za tebe bude pokračovat.
Jen začni přemýšlet o novém životě.

3564 Správná věc

Přikáží ti,
abys dělal správnou věc:
miluj sám sebe upřímně a oduševněle.

Zakáži ti,
abys dělal špatnou věc:
neměj o sobě špatně mínění
a pošetile neodpočívej s pohodlností.

3570 Tvá neustálá vzpomínka

Pamatuj si,
co jsi řekl Bohu v Nebi,
než jsi odešel na zem.

Tvá neustálá vzpomínka
se promění v dokonalé představení.

3578 Mít aspiraci, aniž bychom se zasvětili

Mít aspiraci, aniž bychom se zasvětili,
je jako dívat se jedním okem,
protože druhé oko zcela ztratilo
svou schopnost vidět.

Zasvětit se bez aspirace,
je jako používat jen jednu ruku,
protože druhá ruka
je úplně ochromená.

3580 Spoléhání se jen na sebe

Spoléhat se jen sám na sebe,
je jako žádat malé dítě,
aby běželo ultramaraton.

3584 Poslední věc, kterou chce svatý slyšet

Poslední věc,
kterou chce opravdový svatý slyšet,
je to, že je absolutně dokonalý.