Deset tisíc milovaných květů, část 42

Návrat na obsah

4101 Dnes je můj den

Dnes je můj den,
absolutně můj den.
Strávím ho starostlivě,
neúnavně a oduševněle,
abych se stal nejvybranějším nástrojem
svého Milovaného Nejvyššího.

4102 Každý den je ten správný den

Každý den je ten správný den
pro správnou osobu
a tou je bezpodmínečný milovník Boha.

4103 Neměj své zodpovědnosti nerad

Potíže dokážou
posílit tvou mysl.
Proto neměj své potíže nerad.

Zodpovědnosti dokážou
osvítit tvé srdce.
Proto neměj své zodpovědnosti nerad.

4104 Záchvěv strachu

Chceš-li opravdu těšit Boha
způsobem Bohu vlastním,
nesmíš mít uvnitř dechu své víry
ani záchvěv strachu.

4109 Jen v klidu čekej

Nedělej si starosti
s omezenou a omezující myslí.
Tvá láska ke vzdálenému Za
zajisté osvítí tvou mysl.
Jen v klidu čekej
a oduševněle pozoruj.

4110 Bůh sestoupil

Vystoupal jsem nahoru,
abych spatřil Boží krásné Nohy.

Bůh sestoupil dolů,
aby mi dal své štědré Srdce.

4115 Miluješ mne, můj Pane?

Miluješ mne, můj Pane,
nehledě na to, co říkám,
a nehledě na to,
co proti Tobě dělám?

„Nejprve Mi, Můj synu, pověz,
potřebuješ Mne,
nehledě na to, jak přísný na tebe jsem?“

4121 Vyhraješ obojí

Když neprojevíš zájem
o soutěžení ega,
vyhraješ zároveň
Boží Korunu i Boží Trůn.

4148 Zahrada potěšení tvé duše

Chceš se osvobodit
od svých každodenních starostí.
Říkám ti tajemství:
Každý den se pokus strávit nějaký čas
v božsky voňavé zahradě radosti své duše.
Neváhej!
Tvá duše ti již zajistila
volný přístup
do své Nesmrtelné zahrady potěšení.

4199 Semínko dokonalosti vyklíčí

Hluboko uvnitř nás
je semínko dokonalé dokonalosti.
Musíme počkat na Boží zvolenou Hodinu.
Tehdy semínko dokonalosti dozajista vyklíčí.

4200 Odevzdanosti, má odevzdanosti

Odevzdanosti, má odevzdanosti,
musíš se mnou zůstat po celý život.
Vděčnosti, má vděčnosti,
musíš ve mně zůstat po celý život.