Deset tisíc milovaných květů, část 43

Návrat na obsah

4204 Dokud nebudeš záviset

Dokud nebudeš zcela záviset
na Moři Soucitu Boha,
jak může Bůh bez obav záviset
na záplavě tvých slibů?

4207 Opravdový milionář

V duchovním životě
je opravdovým milionářem ten,
kdo svobodně a radostně dává
svůj nejdražší čas.

4208 Jako dokonalý žák

Nemusím být úplně dokonalý,
ale mé srdce občas věří
jako dokonalý žák
a má mysl se občas chová
jako dokonalý žák.

4210 Proč ho musíš udržovat?

Bůh ti nedal strach.
Proč ho musíš udržovat?
Bůh ti nedal pochybnost.
Proč ji musíš opatrovat?
Bůh ti dal odvahu.
Proč ji neochraňuješ?
Bůh ti dal víru.
Proč si jí neceníš?

4212 Nepřátelské síly se třesou

Nepřátelské síly se třesou
ne, když proti nim vehementně bojuji,
ale když mě vidí, jak oduševněle sedím
u Nohou svého Milovaného Nejvyššího.

4213 Má ranní meditace

Má ranní meditace
otevírá dveře mého srdce,
a tak můj Pán může vstoupit.

Má večerní meditace
zamyká dveře mého srdce,
a tak satan nemůže vstoupit
a zatemnit pokoj mého srdce.

4219 Víš jednu důležitou věc

Víš jednu důležitou věc:
že život potěšení je prchavý.
Ale nevíš,
že život modlitby je nejen trvalý,
ale trvalý navždy.

4222 Když má láska k Bohu vstoupí dovnitř

Když má láska k Bohu vstoupí dovnitř
a začne pro Něj pracovat
ve vnitřním světě,
má víra v Boha vyjde ven,
a začne pro Něj pracovat
ve vnějším světě.

4223 Tvá nebeská odpovědnost

Po roky a roky
jsi naplňoval
svou pozemskou odpovědnost.
Nyní po zbývajících pár let
můžeš naplnit
svou nebeskou odpovědnost.

4227 Nemůžeš být velmi hodný?

Každý ví, že jsi hodný.
Nemůžeš být dnes velmi hodný,
abys miloval člověka v Bohu
trochu víc
a sloužil Bohu v člověku
trochu víc?

4228 Bůh o tobě bude mluvit vysoce

Dělej si své povinnosti
a nech Boha dělat Jeho Povinnosti.
Ty nemluv o nikom špatně
a Bůh bude bezpochyby
o tobě mluvit nanejvýš vysoce.

4229 Strom odevzdanosti potřebuješ

Schopnost máš.
Zodpovědnost potřebuješ.
Květinu víry máš.
Strom odevzdanosti potřebuješ.

4231 Upřímnost není lepší

Upřímnost není lepší než neupřímnost,
dokud ji neprocvičuješ
každou chvíli, každý den.

4233 Bůh Kormidelník se zjeví

Bůh Kormidelník se svou Zlatou Lodí
se zjeví, když
zmizí tvé ego a tvé nevděčné srdce.