Deset tisíc milovaných květů, část 46

Návrat na obsah

4507 Nikdy se nebojí

Mysl se nikdy nebojí
pochybovat a trpět.
Srdce se nikdy nebojí
dávat a přijímat.
Duše se nikdy nebojí
pozorovat a užívat si.
Bůh se nikdy nebojí
usmívat se a překonávat se.

4510 Bůh měří mé srdce

Bůh měří
mé oduševnělé srdce
předtím, než ocení
můj plodný život.

4511 Stát se božsky velkým

Jediný způsob,
jak se stát božsky velkým,
je být připraven na každé nebezpečí.

Jediný způsob,
jak být nanejvýš dobrým,
je být připraven zničit pokušení.

4512 Nedíváš-li se na výsledky

Nedíváš-li se na výsledky,
tvé srdce bude rozhodně pročištěno
a tvůj život bude nepochybně zbožštěn.

4516 Podstata duchovnosti

Samotná podstata náboženství:
Měj strach z Boha a buď Bohu poslušný.

Nejčistší podstata duchovnosti:
Miluj Boha a staň se dalším Bohem.

4517 Nikdy neztrať svůj drahocenný poklad

Nikdy neztrať svůj drahocenný poklad:
svou volbu aspirace.
Nikdy neztrať své drahocenné vítězství:
svou radost zasvěcení.

4518 Co může jednota dokázat?

Co může jednota dokázat?
Může mi dát blaženost uspokojení.
Co může jednota dokázat?
Může snést dolů
Boží Transcendentální Úsměv.

4521 Jen jeden přítel

Pro mě existuje jen jeden přítel,
a tím přítelem je
stále kvetoucí víra mého srdce.
Nepotřebuji žádného jiného přítele.

4524 Čistotou zaplavený světec

Vůle, která dělá z člověka
čistotou zaplaveného světce,
nezůstane daleko,
pokud pro ni zoufale
a bezesně pláčeš.

4530 Abych si podrobil mysl ostatních

Abych si podrobil svou mysl,
potřebuji stoupající plamen aspirace.
Abych si podrobil mysl ostatních,
potřebuji nepomíjející slunce zasvěcení.

4533 Můj Pán používá své Ticho

Můj Pán používá své Ticho,
aby vynesl do popředí
mé božské schopnosti,
a ne aby zaznamenal
mé lidské neschopnosti.

4573 Převratný průkopník

Chceš-li, aby se ve tvém životě
něco odehrálo,
potom tvé vitálno musí hrát roli
převratného průkopníka.

4577 Vytvoř nový svět

Znič násilí
svým úsměvem duše.
Budeš šťastný.

Vytvoř nový svět
zájmem svého srdce.
Staneš se dokonalým.

4585 Neustálé očekávání

Neustálé očekávání
podle svých vlastních představ
je neomylný způsob,
jak ztratit svou současnou radost.