Deset tisíc milovaných květů, část 47

Návrat na obsah

4601 Ztracená Boží Hodina

Kdo říká, že ztracenou Boží Hodinu
nemůže nikdo přinést zpět?
Ztracenou Boží Hodinu můžeš snadno
přinést zpět, jestliže obrátíš
úplně každý dech svého života
do překrásné a oduševnělé květiny vděčnosti.

4604 Dva druhy odpovědnosti

Jsou dva druhy odpovědnosti.
Jedním je příprava a druhým uskutečnění.
Příprava je tvou odpovědností.
Uskutečnění je Boží odpovědností.

4606 Obáváš-li se Boha

Obáváš-li se Boha,
tak se nemusíš bát nikoho.
Ale miluješ-li Boha,
tak musíš také milovat každého.

4610 Jsi-li probuzený

Nejsi-li probuzený,
potom ti tvé dny a noci nepatří;
patří Satanovi.
Jsi-li probuzený,
potom nejsi jen vlastníkem
svých vlastních dnů a nocí,
ale jsi také vlastníkem
Božích Dnů a Nocí.

4613 Kdy mě osvobodíš

Můj Pane,
kdy mě osvobodíš
od divoké netrpělivosti mé mysli,
kdy?

Můj Pane,
kdy mě osvobodíš
od slepé nevděčnosti mého srdce,
kdy?

4615 Dnešní nový svět

Nemůžeš změnit minulost.
Nesmíš změnit budoucnost.
Ale můžeš změnit přítomnost
a vytvořit dnešní nový svět,
aby tě miloval a těšil
a tak naplnil duši tvého života
ve věčném Nyní.

4620 Nic není tak bezcitné

Nic není tak bezcitné,
jako tvá mysl nečistoty.
Nic není tak surové,
jako tvé srdce nevděčnosti.

4628 Má-li tvůj život dostatek

Má-li tvůj život dostatek
světla odpuštění,
potom ti Bůh zaručí kvalitu
své Blaženosti Uspokojení.

4632 Zítřejší hodiny extáze

Neobávej se pronikavého šípu dnešního smutku,
neboť zítřek se rozbřeskne
se svými hodinami extáze světla a blažeností.

4639 Jeho starodávné srdce mu říká

Jeho starodávné srdce mu říká,
že Bůh je krásný i mocný.

Jeho moderní mysl mu říká,
že Bůh je buď nedbající, nebo pochybující.

4668 Všechny tvé požadavky jsou splněny

Nejprve se staň Božím vybraným nástrojem.
Uvidíš, že všechny tvé požadavky
jsou již splněny
a potřebná pomoc je zajištěna.

4677 Abys byl blíže Bohu

Abys byl blíže Bohu,
buď lepším pláčem
a měj lepší úsměv.

4681 Není předěl

Není žádný viditelný
ani neviditelný předěl
mezi sebedáváním
a stáváním se Bohem.

4691 V jeskyni své mysli radost nenajdeš

V jeskyni své mysli radost nenajdeš,
bez ohledu na to,
kolikrát za den do ní vejdeš.
Radost je tam, kde je tvé milující srdce.
Radost je tam, kde je tvůj silný život.