Deset tisíc milovaných květů, část 52

Návrat na obsah

5102 Neočekávej nic

Neočekávej nic od tohoto
nespokojeného a neuspokojeného světa.
Neočekávej nic ani od uspokojeného
a naplněného Nebe.
Potom zůstaneš vždy daleko
z dosahu utrpení.

5104 Můj ranní vnitřní učitel

Můj ranní vnitřní učitel
je můj odevzdaný život.
Můj večerní vnitřní učitel
je mé vděčné srdce.

5105 Dvě kázání noci nevědomosti

Dvě kázání noci nevědomosti:
Nestarám se o to,
jestli na mě Bůh myslí.
Jsem si docela jistý,
že bych stvořil lepší svět.

5109 Oduševnělá jednota vždy vyhrává

Nenávist nikdy nevyhrává.
Mocná láska
občas vyhraje
a občas ne.
Ale oduševnělá jednota
vždy a vždy vyhrává.

5111 Každý pokorný život

Každý pokorný život
nepochybně vlastní
množství vznešených,
život inspirujících
nanejvýš božských kvalit.

5118 Co od tebe Bůh přijme

Chceš vědět,
co od tebe Bůh přijme
a co ne?
Říkám ti,
že Bůh od tebe přijme všechno,
kromě jediného:
tvé zlomyslné shovívavosti
k neposlušnosti.

5122 Zázraky nejsou nezbytné

Na úplném začátku
tvého života aspirace
byly možná zázraky nezbytné.
Jakmile jsi ale úspěšně začal
svou vnitřní cestu,
nejen že zázraky nejsou nezbytné,
ale mohou bránit tvému rychlému pokroku
daleko za tvou představivost.

5123 Bůh tě otevřeně sytil

Bůh tě otevřeně sytil
svým Mořem Soucitu.
Nenasytíš Jej alespoň tajně
kapkami vděčnosti svého srdce?

5140 Mysli jen na štěstí

Chceš-li udělat pokrok,
mysli jen na štěstí svého srdce
a na to,
jak udržet celou svou bytost šťastnou.
Kamkoli jdeš, nes si s sebou štěstí.

5143 Získali jsme vše od Zdroje

V tajnosti, před tisíci lety,
jsme od Zdroje získali vše.
Až nyní vracíme Zdroji to,
co jsme dávno přijali.

5144 Zvětšuj svou nádobu

Dnes je tvá nádoba velmi malá.
Každý den ji zvětšuj
a Bůh ji každý den naplní.

5147 Vedeš-li válku

Vedeš-li válku proti své nevíře,
Bůh ti okamžitě věnuje
své vlastní Světlo Jistoty.

5179 Bůh ti pomůže vstoupit

Bojuješ-li,
abys ovládl sám sebe,
Bůh ti s úsměvem pomůže vstoupit
do své školy přeměny života.

5181 Budeš schopen vyoperovat

Uvnitř mocně plakej.
Navenek se oduševněle usmívej.
Budeš schopen
snadno a úspěšně vyoperovat
zhoubný nádor nevědomosti.

5184 Každá čistá myšlenka činí nesmrtelným

Každá nízká myšlenka
okamžitě znečišťuje vše,
co je posvátné.

Každá čistá myšlenka
neomylně a bezvýhradně
činí nesmrtelným vše,
co je ochotné se změnit.

5194 Všechny oči spočinou na tobě

Všechny oči spočinou na tobě,
až tvé vlastní oči pohlédnou dovnitř
a zhluboka se napijí blaženosti
tvého srdce univerzální jednoty.

5200 Kéž čistota mého srdce září

Kéž se upřímnost mé mysli
šíří jako stříbrné svítání.
Kéž čistota mého srdce
září jako zlaté jitro.