Deset tisíc milovaných květů, část 53

Návrat na obsah

5202 Otroctví nevědomosti

Vědomá jednota člověka
s Boží Vůlí
a jeho vědomé nabízení vděčnosti
Božímu Soucitu
zabrání jeho budoucímu otroctví nevědomosti.

5203 Mé první rozhodnutí

Mé první rozhodnutí:
nebudu už více kritizovat svět.
Mé poslední rozhodnutí:
budu milovat svět
stejným způsobem,
jak miluje svět můj Pán Nejvyšší.

5204 Slabost musí aspirovat

Slabost musí rychle aspirovat
po síle.
Síla musí nepochybně aspirovat
po jednotě, jediném uspokojení.

5205 Abys udělal svůj život opravdový

Abys udělal svůj život opravdový,
musíš být pozornější
ke svému srdci
a lhostejnější
ke své mysli;
musíš být přísnější
na své vitálno
a trpělivější
na své tělo.

5208 Síla inspirace

Síla inspirace mi říká,
abych realizoval Boha.
Síla aspirace mi říká,
jak blízké je mé srdce Bohu,
jak vzdálená je má mysl od Boha
a proč mé malé ego — „já“
nemůže nikdy realizovat Boha.

5212 Trýznění hlasitých ambicí

Ó hlasité ambice,
vaše trýznění je nekonečně horší,
než trýznění pochybující
a podezřívavé mysli.

5215 Intuice cestuje sama

Intuice cestuje sama
v nejvyšší tajnosti,
aby dokázala světu,
že Bůh Stvořitel
dodržuje všechny své Sliby
Bohu stvoření.

5216 Dvě zcela nepoužitelné představy

Dvě zcela nepoužitelné představy:
Mohu dělat, cokoliv chci.
Svůj život mohu prožít
bez vyššího vedení.

5217 Mé srdce potřebuje Krista

Má mysl potřebuje Bibli,
protože Bible je tak oduševnělá.
Mé srdce potřebuje Krista,
protože On je tak naplňující.

5218 Když se mysl nemodlí

Když se mysl nemodlí,
srdce vzlyká
a duše roní bezesné slzy.

5223 Mohu realizovat Boha

Ano, mohu a budu
realizovat Boha.
Ano, můj život může
a bude projevovat Boha.

5225 Neumírej neopěvované

Ó mé srdce,
neumírej neopěvované.

Ó má mysli,
neumírej neklidná.

Ó mé vitálno,
neumírej nevyzvané.

Ó mé tělo,
neumírej nezměněné.

5228 První nebezpečné znamení

Nečisté vitálno
je první nebezpečné znamení
v životě aspirace hledajícího.

5231 První překvapení

První překvapení:
Bůh se ochotně stal člověkem.
Poslední překvapení:
člověk se neomylně stane Bohem.

5264 Řetězy očekávání

Má-li tvá mysl
stále ještě řetězy očekávání,
budeš dozajista odsouzen
k hořkým zklamáním.