Deset tisíc milovaných květů, část 54

Návrat na obsah

5301. Se stejnou radostí

Má radost nepozná hranic,
ukáže-li mi právě teď
Bůh své Oko Soucitu.
Ale pokud mi chce ukázat
své Oko Soucitu
ve velmi vzdálené budoucnosti,
mohu a budu čekat se stejnou radostí.

5303. Ten samý život

Život je napětí,
život jsou obavy.
Přesto ten samý život
ve vzdálené budoucnosti
ztělesní Světlo Projevení
a Blaženost Uspokojení Boha.

5304. Co ve skutečnosti potřebuješ

To, co chceš,
je buben pozornosti.
To, co ve skutečnosti potřebuješ,
je flétna přeměny.

5318. Pokud jsi ochotný

Pokud jsi ochotný
sebrat svou vnitřní odvahu,
abys docílil dokonalého života,
příval Božího Soucitu
na tebe bezpochyby
počká.

5357. Když realizoval Boha

Když realizoval Boha pro sebe, Bůh mu řekl:
„Můj synu, možná tě použiji ve vzdálené budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro ostatní, Bůh mu řekl:
„Můj synu, použiji tě v blízké budoucnosti.“

Když realizoval Boha pro Boha, Bůh mu řekl:
„Můj synu, používám tě a budu tě používat bezesně a věčně.“

5359. Sloužím Oku Vize

Se svým srdcem čistoty
miluji Tvář Krásy
mého Milovaného Nejvyššího.

Se svým tělem čistoty
sloužím Oku Vize
mého Milovaného Nejvyššího.

5361. Dopřej mi srdce hojnosti

Můj Pane,
každý den časně ráno
mi dopřej srdce chudoby,
abych pak mohl být pokorný.

Můj Pane,
každý den večer
mi dopřej srdce hojnosti,
abych pak mohl být vděčný
a dokonalý.

5363. Hluk tržiště mé mysli

Jen srdce čistoty
může a utiší
hluk tržiště mé mysli.

5364. Nesrovnatelný dar lidstva

Nesrovnatelný dar lidstva Bohu
je jeho denní srdce vděčnosti.

5368. Člověk čistoty

Člověk čistoty nemusí vědět,
jak jednat se světem,
neboť jeho Pán Nejvyšší
jedná se světem v něm
a jeho prostřednictvím.

5371. Můj život pokory

Můj život pokory
je mou vědomou jednotou
s osvětlující a naplňující Univerzálností
mého Milovaného Nejvyššího..

5373. Krása sebedávání

Krása sebedávání
se nakonec přemění
do božskosti stanutí se Bohem.

5379. Potřebuji jedinou odvahu

Potřebuji jedinou odvahu,
a tou je odvaha říct celému světu,
že jsem pro Boha, pro Boha samotného,
dokonce i když to Bůh chce pro někoho jiného.
To je jediná odvaha,
která urychlí můj vlastní pokrok
a také pokrok lidstva
prostřednictvím mě.

5386. Když se podíváme na květinu

Když se podíváme na květinu,
staneme se vůní květiny.
Hle, na pár vteřin
naše vědomí vystoupalo
a stali jsme se sebedávajícími.

5397. Život disciplíny

Jen život disciplíny
má schopnost běžet
rychleji než nejrychleji k Nekonečnu.
Život disciplíny
zjednodušuje všechny lidské problémy hledajícího
a urychluje jeho cestu k Bohu
daleko za jeho vlastní představivost.