Deset tisíc milovaných květů, část 66

Návrat na obsah

6503 Boží Soucit léčí

Boží Soucit léčí
mé srdce.
Boží úsměv znesmrtelňuje
můj život.

6504 Absolutně upřímný svědek

Bůh dodržuje všechny
své transcendentální Sliby.
Má prvotřídní víra
je absolutně upřímný svědek.

6505 Tvé srdce tě bolí

Tvé srdce tě bolí,
protože jsi nenakrmil svou duši
zbožným pláčem
a oduševnělým úsměvem
ani jedenkrát týdně.

6506 Lidé soudí tvé srdce

Někteří lidé pyšně soudí tvé srdce
až potom, co si pečlivě prohlédli
tvůj život.

6507 Dvě místa k ukrytí nedokonalostí

Jsou dvě místa k ukrytí našich nedokonalostí:
jedno je
v Soucitném Oku našeho Pána
a druhé je
pod Nohami Odpuštění našeho Pána.

6508 Zkoušet jít do Nebe

Zkoušet jít do Nebe
bez oduševnělého srdce
je jako zkoušet otevřít zamčené dveře
bez klíče.

6509 Smrt nemůže říct „Ano“

Smrt nemůže říct
„Ano“,
když srdce říká
„Ne.“

6510 Čistota jeho srdce

Čistota jeho srdce
se těší neustálým zvětšováním.
Proto je na něj lidské v něm pyšné
a božské v něm je k němu laskavé.

6512 Rozdíl mezi člověkem a Bohem

Vnější rozdíl
mezi člověkem a Bohem je tento:
člověk nezná,
kdežto Bůh zná.

Vnitřní rozdíl
mezi člověkem a Bohem je tento:
člověk není připraven těšit Boha,
kdežto Bůh není připraven
zavrhnout člověka.

6515 Jedna lidská schopnost

Jedna lidská neschopnost
může smutně dokázat,
jak slabý je tento svět.
Jedna lidská schopnost
může nepochybně dokázat,
že člověk je zlatý most
mezi Bohem Božskou Láskou
a Bohem Milovaným Nejvyšším.

6516 Nevyberu si žádného

Mezi dvěma zloději,
pochybností a nejistotou,
si nevyberu žádného,
protože jsou stejně nebezpeční
a ničiví.

6518 Má sebedávající vůle

Ať je má sebedávající vůle
je nekonečně rychlejší,
než má myšlenka na podrobování člověka.

6519 Všechny pochybnosti jsou rozpuštěny

Všechny pochybnosti jsou rozpuštěny,
když se hledající upřímně odevzdá
Vůli svého vlastního vyššího Já:
Boha Srdce Soucitu.

6521 Jeho mysl zkouší vyrůst

Jeho mysl zoufale zkouší vyrůst
do rostliny víry,
kdežto jeho srdce se již stalo
mocným stromem víry.

6522 Požádej o dvě věci

Předtím, než vstoupíš do čelistí smrti,
požádej Matku Zemi o dvě věci:
Ó Matko Země, odpusť mi
nesčetné chyby mého života.
Ó Matko Země, ponech si navždy
věnec vděčnosti mého srdce,
který pokládám k tvým nohám.

6525 Jeho nejlepší žák

Přijmi, přijmi svého Mistra!
Přijmi jej s nadějí
a s rozhodnutím,
že se staneš jeho nejvybranějším nástrojem.
Ve chvíli, kdy bude tvá odevzdanost
naprostá a stálá,
budeš jeho nejlepší žák.

6526 Lepší dny přicházejí!

Lepší dny přicházejí!
Lepší světy se vynořují!
Lepší oblohy sestupují!
Lepší dokonalost se vyvíjí!

6527 Přijal jsi duchovní život.

Přijal jsi duchovní život.
Cítíš neobyčejnou lásku
pro to, co děláš?
Cítíš neobyčejnou oddanost
tomu, co děláš?

6529 Úsměv ticha

Najdeš úsměv ticha
uvnitř bezesného pláče svého srdce.
Pláč je noc.
Uvnitř noci je den.
Tak, jako noc zadržuje den,
tak i pláč zahrnuje úsměv.

6534 Opravdová svoboda

Opravdová svoboda není
v kráse uspokojení
tvé tváře,
ale v jednotě dokonalosti
tvého srdce.

6536 Mysli na své budoucí vítězství

Každý den několikrát mysli
na své budoucí vítězství v Nebi,
místo toho, abys stále myslel
na své současné porážky na zemi.

6537 Dnešní čisté myšlenky

Dnešní čisté myšlenky
jsou zdrojem
pro zítřejší vnitřní nouzové situace.

6538 Nedává-li tvůj život radost druhým

Nedává-li tvůj život radost druhým,
jak můžeš čekat,
že tvé srdce dá radost tobě?

6595 Zázraky hodné vidění

Jen dva zázraky jsou hodné vidění:
zázrak lásky
a
zázrak odpuštění.