Deset tisíc milovaných květů, část 67

Návrat na obsah

6601 Jen jeden pozitivní krok

Udělej jen jeden pozitivní krok.
Každý den řekni:
„Mé srdce je Boha
a můj život je pro Boha.“

6602 Mé srdce plakalo

Staletí přicházejí a odcházejí.
Moje mysl neví,
co po celou dobu dělala,
ale mé srdce to ví.
Plakalo po přítomnosti Nekonečného
uvnitř malé jeskyně těla konečného.

6604 Bůh tě pozval na svou Párty

Bůh tě pozval na svou Párty.
Nezapomeň si sebou vzít
dar od svého srdce:
absolutně čistou vděčnost.

6605 Svoboda opravdové nezávislosti

Jestliže jsi ochoten
běžet závod světla jednoty,
tak jenom tehdy se můžeš těšit z ceny:
ze svobody opravdové nezávislosti.

6610 Tvé přátelství s lidstvem

Tvé přátelství s lidstvem
je založeno na zvědavosti.
Proto neobviňuj Boha,
jestliže se zcela ztratíš
v temné noci nicoty.

6614 Jeho duše žije pro

Jeho mysl žije pro světlo znalostí.
Jeho srdce žije pro blaženost pozornosti.
Jeho život žije pro sílu dokonalosti.
Jeho duše žije pro výšku překonávání.

6615 Nový objev jeho mysli

Nový objev jeho mysli:
Bůh je blaženost odpuštění.
Nový objev jeho srdce:
Bůh je světlo spravedlnosti.

6617 Přeměněný člověk

Přeměněný člověk
je dokonalou manifestací
rozkvétajícího Boha

6619 Tvůj budoucí průvodce světem

Tvůj budoucí průvodce světem
není tvůj slib,
není tvoje naděje,
není dokonce ani tvá odevzdanost,
ale rostlina vděčnosti tvého srdce.

6620 Jejich dokonalý domov jednoty

Mysl jednoduchosti,
srdce čistoty
a život povinnosti
žijí spolu
ve svém dokonalém domově jednoty.

6625 Láska čistého srdce jednoty

Láska čistého srdce jednoty
má vždy právo opravovat,
vyžaduje-li to nezbytnost.

6651 Mé srdce říká mé mysli

Má mysl říká mému srdci:
„Budeš, prosím, za mne velebit Boha?“
Mé srdce říká mé mysli:
„Budeš se, prosím, modlit k Bohu, aby mi požehnal?“

6657 Jsi-li spoután

Jsi-li spoután řetězem očekávání,
jak se ti podaří uniknout
mocným útokům noci zoufalství?

6697 Potřebuješ upřímnost

Potřebuješ upřímnost před tím,
než potřebuješ pokoru.
Potřebuješ prostotu před tím,
než potřebuješ upřímnost.
Potřebuješ Boží Božskost Soucitu před tím,
než potřebuješ prostotu.

6700 Jízdné

Jaké je jízdné
ze země do Nebe?
Vonící krása srdce vděčnosti.