Deset tisíc milovaných květů, část 68

Návrat na obsah

6701 Budeš tomu věřit?

Bůh ví,
že již přijal každý tvůj problém
do Své Soucitné Péče.
Budeš tomu ale věřit?
Odvážíš se vůbec?

6702 Ty a tvé osvobození

Dokud nepřestaneš hledat
falešné učitele, aby tě osvobodili,
ty a tvé osvobození zůstanou jako
Severní a Jižní pól,
navždy bez možnosti propojení.

6707 Modli se, abys podrobil sám sebe

Oduševněle se modli,
abys podrobil sám sebe.
Hle, vrchol sešel dolů,
aby se projevil prostřednictvím tebe.

6708 Objev svého jediného Přítele

Úspěch znamená mít
vnější přátele.
Pokrok znamená objevit
svého jediného Přítele,
vnitřního Kormidelníka.

6709 Co cítím, Boha zajímá

To, co dělám,
nemusí Boha zajímat.
Ale to, co cítím,
Boha zajímá, vždy.

6710 Víra je umění vidění

Víra je umění vidění bez dívání.
Aspirace je umění stanutí se bez váhání.

6711 Nově narozený život

Mít čistou mysl,
znamená mít nově narozený život.
A tento nově narozený život
ti pomůže nesčetnými způsoby.

6712 Žádná aspirace, žádná dokonalost

Žádná aspirace,
žádná dokonalost.

Žádná dokonalost,
žádné projevení Boha.

Žádné projevení Boha,
žádné uspokojení Boha.

6716 Když začneš meditovat

Když začneš meditovat,
představ si zářící slunce
a zkus zářit jako slunce
a nikdy nepřestávej, ve dne, ani v noci.

6723 Pláč aspirace mého srdce

Pláč aspirace mého srdce
zcela závisí
na Soucitném Úsměvu mého Pána

6724 Když tvá upřímnost uspokojí tvé srdce

Když tvá vlastní upřímnost
uspokojí tvé srdce,
Boží Srdce Soucitu
k tobě ihned přiběhne.

6731 Pochybnost tě opatruje

Opatruješ své pochybnosti.
Říkám ti ale,
že pochybnost také opatruje tebe
a po celou dobu tě trestá.

6740 Nikdy nezapomeň na jednu věc

Nikdy nezapomeň na jednu věc:
konečná Pravda je tvým přítelem,
a ne tvým nepřítelem.

6755 Ukonči své přátelství

Jestliže chceš opravdu zažít
den spokojenosti,
pak okamžitě ukonči své přátelství
s nocí letargie.