Deset tisíc milovaných květů, část 69

Návrat na obsah

6802 Zbytečná maratonská diskuze

Kdo chce prodlužovat
zbytečnou maratonskou diskuzi
s neochotnou a neaspirující
myslí lidstva?

6806 Tvá zlatá budoucnost

Svítání tvé představivosti nevytváří
tvou zlatou budoucnost.
Je to den tvé aspirace, který vytváří
tvou zlatou budoucnost.

6807 Nestarám se o to, abych se dozvěděl

Nestarám se o to, abych se dozvěděl,
co se stane s mou hloupou myslí,
když se neodevzdá
mému moudrému srdci.

6814 Píseň pokroku

Křik úspěchu
chce,
píseň pokroku
potřebuje.

A shout of success
He wants.
A song of progress
He needs.

6815 Kapky tvé upřímnosti

Mé srdce miluje
kapky tvé upřímnosti,
ale nepotřebuje
záplavu tvé hlouposti.

6818 Nevyčerpatelná

Můžeš snadno vyčerpat
vděčnost svého srdce,
ale ne nevděčnost své mysli.

6820 Vzestup k Bohu

Jednoduchost, upřímnost, pokora,
čistota a božskost:
série postupného vzestupu
člověka k Bohu.

6825 Nech mě, abych hledal Boha

Bůh je uvnitř mého srdce.
Viděl jsem Ho tam.
Nech mě, abych Ho hledal
uvnitř mé mysli,
pro případ, že by tam byl také.

6826 Přímý výsledek

Světlo mé pokory
je přímý
a okamžitý výsledek
mého upřímného pláče.

6831 Naprosto jsem se mýlil

Naprosto jsem se mýlil,
když jsem si myslel,
že miluji Boha bezpodmínečně.

Úplně jsem se mýlil,
když jsem si myslel,
že Bůh mne vůbec nepotřebuje.

6833 Potřebuji tři věci

Každý den potřebuji tři věci:
dávat inspiraci,
stát se aspirací,
milovat realizaci.

6871 Sebedávající srdce

Sebedávající srdce
jistě dosáhne toho,
co si tak spravedlivě zaslouží.

6881 Bůh se sklání

Tak jako se sklání matka,
aby svému dítěti podala ovoce,
stejně tak se sklání Bůh Nekonečný,
aby podal sám sebe konečnému.

6882 Říkáme tomu...

Když se Bůh natáhne dolů,
aby se dotkl konečného,
říkáme tomu Soucit.

Když se člověk skloní
v sebenabízení lidstvu,
říkáme tomu pokora.

6891 Boží Světlo Slibu

Ve vnitřním světě
mi každý den může svítit slunce,
protože má vnitřní víra je založena
na Božím neomylném Světle Slibu.