Deset tisíc milovaných květů, část 70

Návrat na obsah

6901 Se svým Pánem

Můj Pane,
bez Tebe mohu nanejvýš zkoušet
být dobrý,
ale s Tebou
jsem dokonale dokonalý.

6902 Divoký tok času

Divoký tok času se zrychluje,
protože ses spřátelil
s temnými pochybnostmi
své nečisté mysli.

6906 Udělej mě svým sluhou

Můj Pane,
udělal jsi mě svým přítelem.
Nemůžeš mě místo toho udělat svým sluhou,
abych z toho měl větší radost?

6908 Jsem

Jsem,
ne protože konám.
Jsem,
protože mé srdce bezesně pláče
a můj život se bez dechu usmívá.

6910 Nepřekonatelná nedorozumění

Běda, je tolik
nepřekonatelných nedorozumění
mezi svazujícím životem tužeb člověka
a jeho osvobozujícím životem aspirace.

6911 Život uspokojení

Život zážitků
je krásný.
Život uvědomění
je plodný.
Život uspokojení
je božsky krásný,
nanejvýš plodný
a absolutně dokonalý.

6912 Bůh mě učil

Bůh mě učil,
jak pracovat.
Prosím Jej, aby mě naučil,
jak pokračovat.

6913 Naše vnitřní dorozumívání

Naše vnější inteligentní dorozumívání
je strojené.
Naše vnitřní intuitivní dorozumívání
je vždy krásné.

6915 Nátlak nebo osvobození

Lidské ve mně
tomu bezmocně říká nátlak.
Božské ve mně
tomu s láskou říká osvobození.

6918 Udělej dobrotu svým společníkem

Uděláš-li velikost svým společníkem,
můžeš trpět.
Uděláš-li dobrotu svým společníkem,
nejen že budeš vzkvétat,
ale budeš také mít Boha
jako svého Společníka.

6919 Řekni mi ještě jednou

Můj Pane Nejvyšší,
řekni mi ještě jednou,
proč miluješ mé srdce
a proč potřebuješ můj život.

6922 Nebe je kruté

Nebe je kruté.
Proto zpožďuje
mou realizaci Boha.

Země je nevědomá.
Proto zpožďuje
mé projevení Boha.

6947 Učit se jednu věc

Každý den se mám učit
jen jednu věc:
jak být opravdově šťastný.

6969 Dvě zbytečné otázky

Dvě zbytečné otázky:
Miluje mne Bůh?
Potřebuji Boha?

6984 Jsi-li dost odvážný

Jsi-li dost odvážný
zpívat v temnotě,
pak bude světlo zpívat
tvým prostřednictvím a pro tebe.

6988 Vzdálené světlo zítřka

Mé srdce hledí
vstříc vzdálenému světlu
zítřka.
Nemá v sobě ani smítko strachu.

6989 Úžas a osvícení

Má mysl chce být uspokojena
úžasem.
Mé srdce chce být uspokojeno
osvícením.