Deset tisíc milovaných květů, část 71

Návrat na obsah

7001 Jeden Dotek Boha

Jeden Dotek Boha
z Jeho Výšky Soucitu
může přeměnit nepředstavitelné
a nesčetné slabosti člověka
do Boží vlastní nekonečné,
nesmrtelné a všemohoucí Síly.

7004 Překonej mysl

Překonej mysl.
Tvůj život okamžitě získá
nový význam:
dokonalé uspokojení.

7005 Ten, kdo se bojí

Neboj se.
Ten, kdo se bojí,
nemůže zůstat blízko Božího Oka Soucitu
a Božích Nohou Odpuštění.

7007 Zvony názorů a písně osvobození

Má mysl má ráda
zvony názorů.
Mé srdce má rádo
písně osvobození.

7008 Tvé srdce je odpovědné

Tvá mysl je odpovědná
za tvůj vlastní vlak úspěchu.
Tvé srdce je odpovědné
za loď pokroku světa.

7009 Jen řekni ne

Měl bys říkat to,
co chceš říct.
Musíš se stát tím,
čím se chceš stát.
Jen řekni ne
směšným požadavkům ostatních.
Pouze se staň
sebedávajícím nástrojem Boha.

7010 Pomáháním těm, kdo si to nezaslouží

Pomáháním těm, kdo si to nezaslouží,
nedokážeš, aby byli hodni
Blaženosti Nebe.

7011 Mému Pánu nevadí

Mému Pánu Nejvyššímu nevadí
má celková nepřipravenost.
Zajímá se jen
o mou radostnou ochotu.

7013 Pozoruhodný začátek

Jen říct, že začneš,
je samo o sobě pozoruhodný začátek
velmi dlouhé cesty tvého života.

7016 Odevzdávám se

Ty vůbec nepřemýšlíš.
Proto se nehýbeš.
On přemýšlí příliš.
Proto jde nazpátek.
Já nepřemýšlím ani příliš málo,
ani příliš moc.
Jen se odevzdávám
svému vnitřnímu Kormidelníkovi.
Proto je lidské ve mně úspěšné
a božské ve mně dělá pokrok.

7017 Nezkoušej se schovat

Ó má mysli,
dělej cokoliv jiného chceš,
ale nezkoušej se prosím schovat
před zájmem mého srdce.

7018 Jen dvě vyšší cesty

Jsou jen dvě vyšší cesty
k realizaci Boha:
cesta odevzdání mého života
a cesta vděčnosti mého srdce.

7019 Budu plakat po dokonalosti

Nebudu plakat po svém uspokojení.
To je úloha mého Pána.
Budu plakat po své dokonalosti.
Vskutku, toto je má úloha,
má jediná úloha.

7020 Přítel mého zklamání

Mé vnější zklamání
žalostně hledá
svého ztraceného přítele:
mé vnitřní uspokojení.

7022 Cítit Boží Přítomnost

Cítit Boží Přítomnost
ve svém srdci,
znamená zapomenout
na dlouho hledané naplnění
svého života tužeb.

7023 Dvě další jména

Sebezpytování má dvě další jména:
sebedokonalost
a uspokojení Boha.

7025 Protože to potřebuji

Zkušenost sebepodvádění
jsem nepotřeboval.
Přesto jsem ji měl.
Sebeosvobození realizace
potřebuji.
A protože to potřebuji,
získám to.

7054 Lev uspokojení a jelen aspirace

Lev uspokojení
bude muset posunout svou významnou návštěvu,
protože jelen aspirace
ještě nevyrazil na cestu.

7069 Dvě zděděné pohromy

Dvě pohromy zdědil
ze svých mnoha životů nevědomosti:
pochybující mysl
a neaspirující srdce.

7079 Nadšení

Nadšení
má v sobě úspěch.
Nadšení
má v sobě pokrok.

7080 K Bohu stoupající srdce

Co potřebuji,
je k Bohu stoupající srdce,
a ne Boha vyrábějící mysl.

7089 Jen dva milovníci skutečnosti

Jsou jen dva milovnici skutečnosti:
Jeden je Bůh
Nesmrtelný Zpěvák;
druhý je Bůh
Věčný Posluchač.

7099 Prosím, varuj mne

Můj Pane,
prosím, varuj mne předtím, než přijdeš.
Jinak bys mohl přijít nepoznán
a odejít nemilován.