Deset tisíc milovaných květů, část 72

Návrat na obsah

7101 Připraven a hoden

Jsi-li připraven
riskovat vše,
jsi opravdu hoden
získat vše.

7102 Sestupuje

Sestupuje do své duchovní smrti,
protože se každý den koupe
v řece nečisté pýchy
a temné nevděčnosti.

7104 Tvá choroba číslo jedna

Tvá pozemská choroba číslo jedna
je nečistota.
Tvá nebeská choroba číslo jedna
je nejistota.

7106 Moje potřeby

Světlo pozornosti jsem potřeboval.
Výšku zasvěcení potřebuji.
Blaženost dokonalosti budu potřebovat.

7107 Boží nejvyšší Tajemství

Boží nejvyšší Tajemství:
člověk nakonec potěší Boha
Jeho vlastním Způsobem.

7108 Krása tvého srdce

Krása tvého srdce
je tvůj život.
Nečistota tvého života
je tvá smrt.

7109 Dvě velké oči

Pochybnosti,
ukazuješ se příliš!
Nevidíš, že mám dvě velké,
dokonale pracující oči?

7112 Příchod světla moudrosti

Tvá noc nevědomosti
dlouho nevydrží.
Expresní příchod světla moudrosti
je absolutně jistý.

7113 Jeho nerozhodná mysl

Jeho nerozhodná mysl
je plně odpovědná
za opakované zničující
nezdary v jeho životě.

7115 Nevyléčitelná nemoc

Žárlivost není
nevyléčitelná nemoc.
Ale tvá neochota
odevzdat tvou žárlivost
naneštěstí je.

7116 Nemám nic jiného, než blaženost

Blaženost, blaženost!
Nemám nic jiného, než blaženost.
Proč?
Protože jsem udělal všechno,
co po mně můj Pán chtěl.

7120 Špatný tlumočník

Vím, že nedostanu
od své duše správné poselství,
protože je tlumočníkem mysl,
a ne srdce.

7123 Co pro Boha znamenáš

Tvá oddanost musí být hlubší
než oceán.
Tvá odevzdanost musí být vyšší
než hory.
Jedině pak pocítíš,
co pro Boha znamenáš.

7124 Jen jedna věc

Mé tělo potřebuje jen jednu věc:
pohyb.
Mé vitálno potřebuje jen jednu věc:
disciplínu.
Má mysl potřebuje jen jednu věc:
poslušnost.
Mé srdce potřebuje jen jednu věc:
vděčnost.
Můj život potřebuje jen jednu věc:
překonání.

7125 Potřebuješ-li víru

Potřebuješ-li víru,
jsi dobrý.
Máš-li víru,
jsi dokonalý.

7127 Mohu najít sám sebe

Mohu najít sám sebe
od chvíle,
kdy můj Milovaný Nejvyšší
hledá se mnou.

7128 Můj osobní přítel

Bůh je již
mým osobním Přítelem.
Nyní se usilovně snažím,
aby byl
mým nejbližším přítelem

7129 Jedině Bůh ti může zaručit

Jedině Bůh ti může zaručit
duchovní jistotu.
Ne, dokonce ani tvá duše
ti to nemůže zaručit.

7133 Dokonalost a trpělivost

Dokonalost přichází pozvolna
a spokojeně zůstává
ve stejné místnosti
s trpělivostí.

7138 Nepodceňuj se

Zbytečně se nepodceňuj,
protože tuto práci dělají ostatní
daleko lépe, než ji můžeš dělat ty.

7139 Vítězství Věčnosti

Vítězství obvykle znamená
dočasný mír.
Ale mír je
vítězstvím Věčnosti.

7140 Má mysl je slepá

Má mysl je úplně slepá.
Nemůže vidět
dokonalé oko mého srdce.

7145 Božská láska srdce

Božská láska srdce
může být jen cítěna.
Nemůže být projevena,
nemůže být spatřena.

7149 Bůh mne žádá, abych Mu dal

Bůh mne žádá, abych Mu dal věci,
o které se sám vůbec nestarám:
své nedokonalosti.

7153 Miluješ svůj vnitřní život

Miluješ svůj vnitřní život.
To znamená,
že Bůh má o tebe
velmi zvláštní zájem.

7171 Musíš ovládat své myšlenky

Musíš ovládat
své myšlenky,
a ne naopak,
je-li štěstí to,
co hledáš.