Deset tisíc milovaných květů, část 76

Návrat na obsah

7504 Neunavuj Boha

Jestliže skutečně miluješ Boha,
tak Jej neunavuj
svými nekonečnými stížnostmi.

7505 Slepá cesta

Ve vnitřním životě
je nejistota slepou cestou.
Ve vnějším životě
je pochybnost slepou cestou.

7506 Tanec dělení

Nerozhodnost
je zmatený tanec zklamání
dělení.

7507 Překrásný začátek

Jednoduchost
je překrásný začátek
Božskosti.

Upřímnost
je mocný začátek
Nesmrtelnosti.

7512 Můj život modlitby mi říká

Můj život modlitby mi říká,
co mohu přijmout od Boha.
Můj život meditace mi říká,
jak mohu projevit Boha.

7516 Jediná otázka, která mě straší

Překonávám vůbec sám sebe?
To je jediná otázka,
která mě straší.

7517 Dokonalý život

Velká mysl
chce vědět více.
Dobré srdce
chce milovat více.
Dokonalý život
chce uspokojit Boha více.

7519 Nezapomeň!

Nezapomeň,
Bůh pozoruje tvou mysl!
Nezapomeň,
tvá mysl ignoruje Boží Srdce!

7521 Když zklamu v aspiraci

Když zklamu v aspiraci,
můj život se stane
složitou kalkulací
a divokým zklamáním.

7523 Zájem mého Pána

Dokonalost mé mysli
je mým zájmem.
Uspokojení mého srdce
je Zájmem mého Pána.

7524 Má duše ví

Má mysl neví,
co říct.
Mé srdce ví,
co říct.
Má duše ví všechno,
co ví mé srdce
a navíc jak a proč to říct.

7527 Mé srdce chce vědět

Má mysl chce vědět,
jestli na mě myslíš.
Mé srdce chce vědět,
jestli myslíš na Boha.

7530 Mé sebeovládání

Mé sebeovládání
mi otevřeně pomáhá
a tajně pomáhá druhým.

7535 Samozvaná dokonalost

Objevení Boha je možné
jen když si přešel daleko
za sféru samozvané dokonalosti.

7573 Ačkoli je Bůh nekonečný

Ačkoli je Bůh nekonečný,
dává přednost životu
v hnízdečku srdce člověka.

7582 Co mohu udělat pro Boha

Uvidím,
co budu moci udělat pro Boha,
neboť nedělám
nic záslužného pro člověka.