Deset tisíc milovaných květů, část 77

Návrat na obsah

7602 Buď statečný, buď upřímný

Buď statečný,
když se to týká tvého srdce.

Buď upřímný,
když se to týká tvé mysli.

Pak zjistíš, jak snadné je
žít svůj život
v mnohem lepším vědomí.

7603 Pro Boží Uspokojení

Má vůle byla stvořena
pro Boží Uspokojení.
Boží Uspokojení bylo stvořeno
pro mou dokonalost.

7604 Drž na uzdě své negativní pocity

Drž na uzdě své negativní pocity,
jinak budeš muset zanedlouho
opustit zahradu srdce světa.

7605 Pláču, protože

Pláču,
protože nejsem dokonalý.
Usmívám se,
protože mi můj Pán říká,
že nejsem beznadějný případ.

7606 Bůh Soucit

Bůh Soucit
je před mýma očima.
Bůh Uspokojení
je v mém srdci.
Bůh Dokonalost
je uvnitř pláče mé aspirace.

7607 Vždy ochotná se snažit

Nesmím zapomenout
říct Nebi,
že chudák země
je vždy ochotná se snažit.

7608 Není žádný rozdíl

Není žádný rozdíl
mezi sbíráním a ukládáním odpadků
a ztotožňováním se s nečistými myšlenkami
lidské mysli.

7609 Podívej se na sebe oduševněle

Občas se na sebe oduševněle podívej
abys nepřeháněl
svůj pláč-nedokonalosti.

7610 Diplomatická smrt

Neboť je každá myšlenka
atomovou silou,
můžeš každé myšlence
dát diplomatickou smrt.

7612 Přetahovaná

Neaspirující lidská mysl
je přinucena si užívat
přetahovanou
mezi škrtící pochybností
a objímající vírou.

7615 Žalostně Tě potřebuji

Můj Pane Nejvyšší,
časně ráno Tě zoufale potřebuji,
abys mi řekl, že mé srdce
může být tak čisté,
jako Oko Tvé Vize.

Můj Pane Nejvyšší,
pozdě večer Tě zoufale potřebuji,
abys mému životu řekl,
že mohu být tak dokonalý,
jako Srdce Tvého Soucitu.

7618 Skrýt a odhalit

Můžeš-li radostně skrýt
svou duchovní velikost,
Bůh rychle odhalí
tvou duchovní dobrotu
a řekne celému světu,
že jsi Jeho nesrovnatelný nástroj.

7620 Pravda a faleš

Jaký je rozdíl
mezi falší a pravdou?
Faleš se nebojí
noci nevědomosti země,
ale bojí se
světla a blaženosti moudrosti Nebe.
Pravda se nebojí
noci nevědomosti země
ani světla a blaženosti moudrosti Nebe.
Proto všemohoucí Nejvyšší,
vševědoucí Nejvyšší
a všudypřítomný Nejvyšší
miluje pravdu, a ne faleš.

7621 V posledních letech

Dokonce během soumraku
jeho života
toužilo jeho srdce po pevné ochraně
a jeho mysl toužila po jasné naději.

7625 Zůstaň ve svém dětském srdci

Zůstaneš-li ve svém dětském srdci,
nevadí kolik chyb děláš,
budeš je zkoušet napravit
a neopakovat je.

Zůstaneš-li ve své dospělé mysli,
nebudeš dokonce ani zkoušet napravit
své chyby.
Budeš si jen připravovat
svou rakev.

7629 Kde je má vnímavost

Bůh je víc než ochoten
dopřát mi krásu
květů dokonalosti.
Ale běda, kde je má vnímavost?
Kde je?

7633 Dvě odvěké univerzální otázky

Dvě odvěké univerzální otázky:
Jak mohu realizovat Boha okamžitě?
Je bezpodmínečné odevzdání vůbec kdy možné?

7635 Protože nevěříš

Protože nevěříš
ve hledání mysli,
protože nevěříš
v pláč srdce,
tvá radost jede rychle
vstříc smrti.

7636 Dlouhý krok vstříc k Bohu

Ó vybraný synu Boha,
tvůj není život prázdných nadějí.
Proto je pro tebe každá hodina
dlouhým krokem vstříc k Bohu.

7637 Stříbrné hory

Neopatruj ani nevědomě
jeskyni zoufalství.
Jen tak budeš schopen
tančit a zpívat
ve stříbrných horách
blaženosti uspokojení.

7639 Dvě myšlenky

„Miluji Boha.“
Tato myšlenka začíná v mém srdci
a běží a běží k Bohu.

„Nemiluji Boha.“
Tato myšlenka začíná v mé mysli
a nese mě pryč od Boha.

7642 Bůh se směje a směje

Bůh se směje a směje,
když vidí, že se vůbec nestarám o to,
abych vyšel ze své noci selhání,
ba právě naopak,
docela pohodlně tam spím.

7643 Vidět plakat svou pýchu

Nic mi nedává větší radost,
než vidět hořce plakat
svou přehnanou pýchu.

7645 Procházet se po vnitřní cestě

Každý den se můžeš procházet
po vnitřní cestě
se svým životem modlitby
a se svým srdcem meditace.

7666 Štěstí

Štěstí
tě bude doprovázet,
když se tvé srdce
nenechá vyvést z klidu
maličkostmi.