Deset tisíc milovaných květů, část 78

Návrat na obsah

7701 První božské pravidlo

Zná první božské pravidlo:
miluj Boha, jen Boha.
Zná poslední nejvyšší pravidlo:
miluj Boha bezesně
a navíc bezpodmínečně.

7704 Příliš mnoho nebeského jídla

Když jíš příliš mnoho pozemského jídla,
svět ti řekne, že jsi nenasytný.
Když jíš příliš mnoho nebeského jídla,
Bůh i celý svět ti řekne,
že jsi absolutně vybraný
nástroj Boha.

7705 Tvůj vznášející se povzdech selhání

Zklameš-li ve svém životě aspirace,
v podvečer tvého života
budeš nucen spatřit
svůj vlastní povzdech selhání
vznášející se mezi zemí a nebem.

7707 Můj sebeobětující Přítel

Mohu-li mít
dětskou důvěru,
tak se můj Pán Nejvyšší
bezpochyby stane mým bezesným,
sebeobětujícím Přítelem.

7712 Proč musím věřit?

Proč musím věřit tomu,
kdo mi říká,
že mé srdce není Boha
a že můj život není pro Boha?

7713 Každá božská myšlenka

Tak jako každá zlá myšlenka
je tvůrcem problémů,
stejně tak je každá božská myšlenka
okamžitým odstřelovačem problémů.

7715 Nášlapný kámen

Klopýtal jsem, jen abych si uvědomil,
že samotné mé klopýtání
bylo nášlapným kamenem
k mé rychlé realizaci Boha.

7718 Jeho denní schůzky s Bohem

Lidský život se nesetká
se zklamáním,
jestliže si udržuje
své denní schůzky s Bohem.

7720 Obrovská vnitřní prohra

Jeden malý centimetr
jakýmkoliv špatným směrem
může být příčinou
obrovské vnitřní prohry.

7721 Co od tebe očekávám?

Co od tebe očekávám?
Oduševnělou lásku
a mocný slib.

7722 Ten nejobtížnější úkol

Ten nejobtížnější úkol
je vynést do popředí
to nejlepší, co máš v sobě.
Tento nejobtížnější úkol
ale není nemožný,
protože Bůh je vždy připraven
ti pomáhat se Svým otevřeným Srdcem.

7726 Telefonní číslo mé mysli

Jen s jednou věcí
Bůh váhá, aby si ode mě vzal,
a tou je
telefonní číslo mé mysli.

7732 Proč se tak zlobíš?

Můj Pane,
proč se na mě tak zlobíš?
„Já se na tebe nezlobím.
Zlobím se na Sebe.“
Proč?
Proč?
„Protože jsem dosud nebyl schopen
tě zdokonalit.“

7735 Konečně mé srdce vyzvalo

Konečně mé srdce vyzvalo mou mysl,
ne proto, aby ji porazilo,
ale aby ji přeměnilo.

7736 Nikdo nic neslyší

Nikdo nic neslyší.
Nikdo nechce nic slyšet.
Nikdo nepotřebuje nic slyšet.
Kdo se ale může vyhnout tomu,
aby neslyšel rychle se přibližující
kroky smrti?

7796 Bůh tě nezklame

Nemusíš vědět nic o zítřku.
Nemusíš vědět nic dokonce ani o dnešku.
Musíš vědět jen jednu věc:
Bůh tě nezklame.

7797 Nejlepší zkratka

Nejlepší zkratka ve vnitřním světě
je oduševněle dávat
a bezpodmínečně se stát.

7798 Moře lásky

Tvé srdce se musí stát mořem lásky.
Tvá mysl se musí stát řekou odpoutání.