Deset tisíc milovaných květů, část 79

Návrat na obsah

7804 Přetížena problémy

Poněvadž je tvá mysl
přetížena problémy,
které nevytvořil nikdo jiný, než ty sám,
jak vůbec může tvůj život
snít o celkovém spasení?

7805 Dělej co můžeš teď

Není nic takového,
jako blízká budoucnost.
Cokoliv tady a teď
je mentální halucinace.
Proto teď dělej, co můžeš,
a právě v tuto chvíli buď tím,
čím máš být.

7808 Ne záležitost zvědavosti

Zkouší se zbavit zvědavosti,
protože cítí,
že realizace Boha
není záležitostí zvědavosti,
ale světla moudrosti.

7812 Úsměv světla spravedlnosti

Pouhý úsměv světla spravedlnosti
ti zaručí
požehnání blaženosti míru.

7814 Dvě nemyslitelné věci

Myslíš na dvě nemyslitelné věci:
že noc nevědomosti
může zcela zahalit ostatní,
ale ne tebe,
a že Bůh miluje jen tebe.

7817 Květ osvíceného života

Včera jsi ronil slzy ticha.
Proto se dnes můžeš stát
květem osvíceného života.

7822 Máš schopnost

Máš schopnost rozeznat
svou pošetilost.
To je rozhodně začátek
tvé cesty k Bohu.
Brzy budeš mít schopnost
vidět chyby světa.
Co potom budeš dělat?
Budeš je jenom
jednu po druhé opravovat.

7826 Co je božský život

Co je konec konců lidský život,
jestliže ne zdrcující úzkost?
Co je konec konců božský život,
jestliže ne stále se zvyšující ochrana
v Srdci Nejvyššího?

7828 Tvé srdce vykoná zázrak

Neutíkej od potíží.
Tvé aspirující srdce
nakonec vykoná zázrak:
vyvolá samotný problém,
aby od tebe uteklo,
naprosto zklamané.

7829 Pozvání od Boha

Dostal jsem od Boha
pozvání.
Půjdu a zazpívám Mu písně
svého plačícího srdce
a zatančím Mu
tanec projevení extáze své duše.

7831 Největší obtíž

Největší obtíž
v lidském životě
je hořké mračení
noci neporozumění.

7832 Má poslušnost svému vnitřnímu hlasu

Má poslušnost svému vnitřnímu hlasu
je má nesrovnatelná důvěra
ve svůj zítřejší život.

7837 Přišel jsem ke svému Zdroji

Známému Bohu říkám:
„Přišel jsem s vděčností.


Neznámému Bohu říkám:
„Přišel jsem s odevzdaností.


Nepoznatelnému Bohu říkám:
„Přišel jsem ke svému Zdroji.

7840 Chceš pracovat pro Boha?

Chceš pracovat pro Boha?
Tak Jej miluj více.
Chceš milovat Boha?
Tak Mu služ více.
Chceš sloužit Bohu?
Tak se s ním sjednoť více.

7843 Vždy dostupné

Bůh může být někdy nedostupný,
ale Boží Moře Soucitu
a Obloha Odpuštění
jsou vždy dostupné.

7873 Odpouštějící vteřiny

Věřím
odpouštějícím vteřinám,
a ne neodpouštějícím hodinám.