Deset tisíc milovaných květů, část 83

Návrat na obsah

8201 Nauč mě, jak vytvořit

Můj Pane,
nauč mě, jak vytvořit
vlny nadšení v mé mysli.

Můj Pane,
nauč mě, jak vytvořit
moře lásky v mém srdci.

8202 Jeho tři tajemství smůly

Toto jsou jeho tři tajemství smůly:
Nemiluje Boha.
Nepotřebuje Boha.
Chce, aby jeho život
zůstal nezměněný.

8204 Máš-li jeden dar od Boha

Žádná cesta pro tebe nemůže být příliš těžká,
máš-li jeden dar od Boha:
víru v sebe.

8206 Neplýtvej příležitostmi

Neplýtvej dalšími příležitostmi.
Všechny tvé příležitosti
mohou náhle a neočekávaně skončit.

8207 Není-li srdce připraveno

Srdce nemůže vidět Nejvyššího,
není-li připraveno.
Duše nemůže projevit Nejvyššího,
není-li připravena.
Ale Bůh může milovat člověka,
dokonce i když člověk není připraven.

8208 Nepodváděj své srdce

Nezkoušej podvést své srdce.
Podvedeš-li své srdce,
tvůj život bude nekončící tragédií.

8209 Mysl chce jít sama

Srdce je vždy připraveno zpomalit,
a tak mysl jej může dohnat,
ale mysl chce jít sama
svou nepředstavitelně pomalou rychlostí.

8210 První a poslední šance

Můj život odevzdanosti
je má první šance
uspokojit Boha.

Mé srdce vděčnosti
je má poslední šance
uspokojit Boha.

8211 Trvalý portrét

Lidský život není
prchavým obrazem.
Je trvalým portrétem
vytvořený Božíma vlastníma Rukama.

8212 Pochybující mysl

Pochybující mysl
znamená nenaplněný život.
Nenaplněný život
je obrovská nevýhoda duše.

8213 Protože máš mysl věřícího

Protože máš mysl věřícího,
protože máš srdce milovníka,
protože máš život služebníka,
Bůh tě vybral
jako Svůj božský nástroj.

8214 Každá zvířecí myšlenka

Každá zvířecí myšlenka
je hořkou záhubou.
Každá lidská myšlenka
je smutným zklamáním.
Každá božská myšlenka
je nejvyšším vítězstvím.

8215 Snílek uspokojení

Každá lidská bytost
je snílkem uspokojení,
ale ne milovníkem dokonalosti.

8217 Neposkvrněný život naděje

Každý hledající musí žít
neposkvrněný život naděje.
Jen tak si bude schopen užívat
věčné cesty své duše.

8218 Kdo nemá víru

Kdo nemá víru ve své mysli,
nakonec zmizí
ve vnější temnotě.

Kdo nemá slib ve svém srdci,
nakonec zmizí
ve vnitřní temnotě.

8219 Nesmírně obtížné úsilí

Uspokojit naději srdce
nebo slib duše
není triviální úkol.
Je to nesmírně obtížné úsilí.

8222 Nemyslitelná zásoba

Žádná lidská bytost není připravena čelit
nemyslitelné zásobě
svých vlastních divokých emocí.

8223 Cesty osamělosti

Neobviňuj Nebe
a neobviňuj zem
za svou osamělost.
Cestuješ cestami osamělosti,
protože tvá mysl si nezkoušela podrobit
temnotu mračení zklamání.

8224 Semínka víry předchází

Semínka víry
předchází poupěti moudrosti.
Poupě moudrosti
předchází květu míru.
Květ míru
předchází ovoci uspokojení.

8227 Co potřebuješ

Co potřebuješ
je život nevinnosti.
Co potřebuješ
je srdce čistoty.
Co potřebuješ
je mysl upřímnosti.
Potřebuješ něco dalšího
k realizaci Boha?
Ne!
Toto je dost,
víc než dost.

8232 Tvůj budoucí život

Nemysli na svůj současný život
jako na promarněnou příležitost.
Mysli na svůj současný život
jako na potřebnou zkušenost,
a mysli na svůj budoucí život
jako na počátek Božího nového stvoření
v tobě.

8247 Bůh odpustil mému životu

Bůh odpustil mému životu.
Mé srdce se proto cítí zavázáno
odpustit světu kolem mě.

8294 Bůh se nesměje

Bůh se nesměje naším modlitbám
nehledě na to, jak neupřímné jsou.
Bůh se ale směje, když si myslíme a cítíme,
že naše modlitby nikdy nebudou vyslyšeny.