Deset tisíc milovaných květů, část 84

Návrat na obsah

8301 Můj nejbezpečnější přístav

Já vím, já vím,
čistý život mého srdce
je můj nejbezpečnější přístav.

8303 Potřebuji jen jednu věc

Můj Pane Nejvyšší,
potřebuji od Tebe jen jednu věc:
dej mi schopnost
překvapit a probudit mé tělo
z jeho klidného dřímajícího života.

8307 Zkouší být sám sebou

Oduševněle zkouší
být sám sebou.
Proto ho Bůh pozval,
aby se vyhříval ve zlatých paprscích
Jeho transcendentálního Slunce.

8308 Univerzální klíč

Máš univerzální klíč
k odemknutí dveří Božího Srdce
a tímto univerzálním klíčem
je tvá bezesná nepodmíněná odevzdanost.

8310 Boží blažené Objetí

Jeho mysl je ochotná.
Jeho srdce je poslušné.
Proto se před ním zjevil Bůh
se svým blaženým Objetím.

8311 Bůh chce slyšet

Bůh chce slyšet
všechny tvé problémy,
ale tvá neosvícená mysl nechce,
abys s Ním sdílel své problémy,

8313 Vnitřní život zmatku

Protože šíp jeho života
minul svůj cíl,
jeho vnitřní život zmatku
je bez počátku a bez konce.

8314 Když máš obavy, Bůh se cítí smutně

Myslíš, že mít obavy je potřebné.
Říkám ti, že je to absolutně nepotřebné.
Co je horší, když máš obavy,
Bůh se cítí smutně,
že jeho Vize Dokonalosti
v tobě neprojevuje sama sebe.

8319 Boží Hlas probouzí

Vnější hlas vyžaduje.
Vnitřní hlas přikazuje.
Ale Boží Hlas ani nepřikazuje
ani nevyžaduje.
Pouze nepodmíněně probouzí
hledajícího ve mně.

8320 Usiluje-li tvá mysl

Usiluje-li tvá mysl, aby myslela božsky,
dozajista tě musí obejmout
Boží transcendentální Krása Blaženosti.

8324 Má modlitba se snaží dosáhnout

Když se modlím,
má modlitba se snaží dosáhnout
Boha nejvyšší Výšky.

Když medituji,
má meditace se snaží dosáhnout
Boha nejrozsáhlejší Šířky.

8325 Nesrovnatelná radost

Ticho srdce je nesrovnatelná radost
nedosažitelná pochybující myslí
i škrtícím vitálnem.

8326 Srdce je zrozeno, aby se modlilo

Srdce je zrozeno, aby se modlilo.
Mysl je zrozena, aby váhala.
Vitálno je zrozeno, aby bojovalo.
Tělo je zrozeno, aby zapomínalo.
Duše je zrozena, aby odpouštěla
a osvěcovala.

8327 Milující srdce ví, jak

Pochybující mysl ví,
jak zamořit srdce.
Milující srdce ví,
jak osvítit mysl.

8328 Pevnost Věčnosti

Realizovaná duše
je pevností Věčnosti,
aby chránila lidstvo
před nesvědomitými údery smrti.

8394 Synové rána zpívali

Synové rána zpívali
a připomínali mi Boha Sílu.
Dcery večera zpívaly
a připomínaly mi Boha Mír.

8395 Každá stránka mého života aspirace

Ať každá stránka mého života aspirace
obsahuje jen dvě poselství:
píseň vděčnosti a tanec odevzdanosti.

8396 Jak mohu obviňovat Boha?

Bůh mě nežádal,
abych byl milovníkem osamělosti.
Jak Ho potom mohu obviňovat
za svůj život naprosté zbytečnosti?