Deset tisíc milovaných květů, část 85

Návrat na obsah

8402 Neprojevuješ-li Nejvyššího

Neprojevuješ-li Nejvyššího,
spálí tě
tvé vlastní skryté schopnosti.

8403 Je těžké uniknout

Je těžké uniknout
pochybnosti,
protože má
milion převleků.

8404 Její nejistota

Její nejistota spustila
její neupřímnost.
Její neupřímnost spustila
její vnitřní i vnější
zničující selhání.

8405 Pevnost pochybnosti tvé mysli

Líbí se ti žít
v pevnosti pochybnosti své mysli.
Nediv se, že jsi náchylný k nehodám
ve svém vnitřním životě.

8406 Kosmické božstvo v tobě

Protože stále rozpoutáváš
svou zvířecí zlost vůči světu,
kosmické božstvo v tobě
docela často umírá hlady.

8407 Rozladěn

každá lidská bytost
může být rozladěna
z Božího Světla Spravedlnosti,
ale ne
z Boží Výšky Soucitu.

8408 Láska může rozšířit

Tak jako odpuštění může osvítit
lidský život,
stejně tak láska může rozšířit
lidskou mysl.

8409 Soupeř jen o stálé Světlo Soucitu

Ó má mysli,
nesoupeř s mým srdcem
o nadvládu.
Chceš-li s něčím nebo s někým soupeřit,
tak soupeř jen
o Boží stálé Světlo Soucitu.

8411 Pokud sis ještě nevšiml

Pokud sis ještě nevšiml,
mezi lidským životem touhy
a nekončící nocí zklamání
je nevyhnutelné spojení.

8412 Podřadné události

Nemiluješ Boha.
Nemodlíš se k Bohu.
Nemedituješ na Boha.
Myslíš si,
že v Boží Kosmické Hře
to jsou jen
podřadné události?

8414 Tvůj nedostatek víry v Boha

Tvůj nedostatek víry v Boha
není nic jiného,
než nezačínající a nekončící
temný tunel.

8415 Loď Božích Snů

Když Bůh vládne tvému
vnitřnímu životu,
tvůj vnější život
se stává
stále bdělou lodí Božích Snů.

8416 Jsi-li tajným milovníkem Boha

Jsi-li tajným
milovníkem Boha,
a jsi-li zasvěceným
nástrojem Boha,
nevědomost nemá právo
na existenci ve tvém životě.

8420 Boží Buben Vítězství

Chceš-li se stát
Božím Bubnem Vítězství,
požádej své srdce,
aby se modlilo k Bohu,
aby poznalo Jeho vnější
i vnitřní Program.

8428 Vidět tvář

Mé vděčné srdce dýchá,
jen aby vidělo tvář
dokonalosti mého života.

8462 Vyzvat neviditelné

Je-li tvůj život připraven
vyzvat neviditelné,
pak tvé srdce určitě
obejme nepoznatelné.

8470 Boží „Proč?“ a „Jak?“

Přišel jsem od Boha,
abych se naučil
významu Jeho „Proč?“

Vrátím se k Bohu potom,
co jsem se naučil
významu Jeho „Jak?“