Deset tisíc milovaných květů, část 86

Návrat na obsah

8502 Nesnaž se spoutat lásku

Nesnaž se spoutat lásku,
protože jedině láska
dokáže změnit tvář
této nešťastné Země.

8504 Dvě otázka

Tvá první otázka je:
Je realizace Boha
rodné právo každého?

Tvá druhá a poslední otázka je:
Jak může být lidský pláč
přeměněn na božský úsměv?

8507 Zůstaň, kde jsi

Má touho,
zůstaň, kde jsi.
Běžím k tobě.
Proč?
Abych utišil klepání
tvého života.

8508 Bezesná dokonalost

Bezesná dokonalosti,
budeš někdy má?
Bezesné uspokojení,
můžu být tvým, jen tvým?

8510 Krásná je věrnost jeho srdce

Krásná je věrnost jeho srdce.
Oduševnělé je nadšení jeho mysli.
Plodná je poslušnost jeho života.

8511 Bariéra mysli

Dokud nepřekročím bariéru mysli,
jak mohu uvidět tvář krásy,
srdce čistoty
a duši božskosti?

8512 Co mohou mé malé ruce dělat?

Co mohou mé malé ruce dělat?
Mohou malovat Tvář
Krásy Boha.
Co může mé oduševnělé srdce dělat?
Může osvobodit člověka,
sluhu spoutání.

8513 Čistota srdce má schopnost

Čistota srdce
má schopnost
a je schopností
žít v srdci
Světla Lásky Nekonečnosti.

8514 Sny nevědomosti mé mysli

Mohu-li udržet svůj život v bezpečí
před sny nevědomosti své mysli,
tak nevidím důvod, proč a jak
se nemohu stát dokonalým nástrojem
svého Milovaného Nejvyššího.

8515 Vděčnost je všemohoucí

Je-li pokora mocná,
pak čistota je všemocná.
Je-li odevzdání silné,
pak vděčnost je všemohoucí.

8516 Opovržení mnoha jazyků

Nezáleží na tom, jak božská
a jak dokonalá lidská bytost je,
je předmětem opovržení
mnoha jazyků.

8517 Je-li Boží Mysl bystrá

Je-li Boží Mysl bystrá,
Jeho Srdce je prosté.
Je-li Boží Soucitné Oko mocné,
Jeho Život Uspokojení je požehnaný.

8518 Každá lidská touha

Každá lidská touha
je šíp,
který docela často
mine cíl.

8519 Každá lidská bytost je požehnána

Jako je květina požehnána
vůní a krásou,
stejně tak je každá lidská bytost požehnána
vnitřní čistotou a božskostí.

8520 Nesrovnatelné dědictví

Protože má božské myšlenky
jako své nesrovnatelné dědictví,
jeho život je stálým vyjádřením
intenzivní vděčnosti svého srdce.

8523 Odmítni zpívat se svou myslí

Jen odmítni zpívat se svou myslí.
Hle!
Tvé srdce je zcela připraveno
učit tě své oduševnělé písně.

8524 Bůh ti dopřeje

Můžeš-li uchovávat to,
co jsi již přijal od Boha,
Bůh ti bezpochyby
dopřeje Svůj cenný Úsměv Věčnosti.

8525 Co tě zraní víc

Buď si jistý poznáním,
co tě zraní víc:
učit svět
nebo se učit od světa.

8527 Není nic takového, jako dokonalá touha

Jako není nic takového,
jako dokonalá touha,
stejně tak není nic takového,
jako nedokonalá odevzdanost aspirace.

8528 Důvody náhlé smrti

Pochybující mysl,
ustrašené srdce
a život nenávisti
jsou neklamné a mocné důvody
náhlé smrti v duchovním životě.

8529 Potřebujeme od Boha mnoho, mnoho věcí

Potřebujeme od Boha mnoho, mnoho věcí,
abychom se stali Jeho božskými nástroji.
Ale co potřebujeme ze všeho nejvíc,
je nechat Mu dveře svého srdce
bezesně otevřené.

8530 Neumíš-li se usmívat

Neumíš-li se usmívat,
když klesáš,
nemusí se ti Bůh
ve Svém Nekonečném Soucitu ukázat,
aby ti pomohl znovu vystoupat.

8534 Záměrně jako Bůh

Když záměrně používám
své srdce jako Boha,
jen tehdy mohu říct,
že žiji jen pro Boží Lásku.

8546 Mé zasvěcení světu

Mé zasvěcení světu
by mělo být překrásným darem,
a ne vyžadujícím očekáváním.

8547 Jeho mysl má nesrovnatelný klid

Jeho mysl má nesrovnatelný klid.
Víš proč?
Protože jeho srdce je ve stálém kontaktu
s Úsměvem Ticha Věčnosti.