Rychlý, rychlejší, nejrychlejší pokrok

Návrat na obsah

1.

Dělám rychlý pokrok,
když jsem
profesorem míru.

Dělám rychlejší pokrok,
když jsem
učitelem míru.

Dělám nejrychlejší pokrok,
když jsem
studentem míru.

2.

Dělám rychlý pokrok,
když vidím květinu.

Dělám rychlejší pokrok,
když cítím krásu květiny.

Dělám nejrychlejší pokrok,
když vdechuji vůni
květiny.

3.

Dělám rychlý pokrok,
když moje mysl
radostně miluje Boha.

Dělám rychlejší pokrok,
když mé srdce
oduševněle slouží Bohu.

Dělám nejrychlejší pokrok,
když můj život
nepodmíněně poslouchá Boha.

4.

Abych dělal rychlý pokrok,
vykořením rostlinu ega svého srdce.

Abych dělal rychlejší pokrok,
porazím strom ega své mysli.

Abych udělal nejrychlejší pokrok,
zničím semínko ega svého života.

5.

Ó mé srdce nejistoty,
nech mě o samotě!
Chci učinit rychlý pokrok.

Ó má mysli nečistoty,
nech mě o samotě!
Chci učinit rychlejší pokrok.

Ó můj živote komplikovanosti,
nech mě o samotě!
Chci učinit nejrychlejší pokrok.

6.

Dělám rychlý pokrok,
když neočekávám
Soucit od Boha.

Dělám rychlejší pokrok,
když neočekávám
Lásku od Boha.

Dělám nejrychlejší pokrok,
když neočekávám
Zájem od Boha.

7.

S plameny víry své mysli
dělám rychlý pokrok.

S lampou lásky svého srdce
dělám rychlejší pokrok.

Se sluncem odevzdání svého života
dělám nejrychlejší pokrok.

8.

Ego nikdy více!
Proto, dělám rychlý pokrok.

Neochotu nikdy více!
Proto dělám rychlejší pokrok.

Očekávání nikdy více!
Proto dělám nejrychlejší pokrok.

9.

Bůh mi dal
mysl novosti,
abych dělal rychlý pokrok.

Bůh mi dal
srdce oduševnělosti,
abych dělal rychlejší pokrok.

Bůh mi dal
život jednoty,
abych dělal nejrychlejší pokrok.

10.

Bůh mi dal
mysl jistoty,
abych dělal rychlý pokrok.

Bůh mi dal
srdce vděčnosti,
abych dělal rychlejší pokrok.

Bůh mi dal
život blaženosti,
abych dělal nejrychlejší pokrok.

11.

Dal jsem Bohu
své nektarové sny,
abych dělal rychlý pokrok.

Dal jsem Bohu
svou trpkou skutečnost,
abych dělal rychlejší pokrok.

Dal jsem Bohu
své úsměvy odevzdání,
abych dělal nejrychlejší pokrok.

12.

Sbohem mé sebe-využívání!
Chci udělat rychlý pokrok.

Sbohem mé sebe-klamání!
Chci udělat rychlejší pokrok.

Sbohem mé sebe-oslavování!
Chci udělat nejrychlejší pokrok.

13.

Když neomezuji Boha,
dělám rychlý pokrok.

Když nedefinuji Boha,
dělám rychlejší pokrok.

Když nezaplétám Boha,
dělám nejrychlejší pokrok.

14.

Abych udělal rychlý pokrok,
prožívám den bez pochybnosti.

Abych udělal rychlejší pokrok,
prožívám den bez stížnosti.

Abych udělal nejrychlejší pokrok,
prožívám den bez pokušení.

15.

Dělám rychlý pokrok,
když neshlížím na ty,
kteří neaspirují.

Dělám rychlejší pokrok,
když se modlím k Bohu,
aby jim odpustil.

Dělám nejrychlejší pokrok,
když je soucitně,
oduševněle a s láskou
inspiruji, aby aspirovali.

16.

Nevstupuji
do pokoje váhavosti své mysli.
Proto dělám rychlý pokrok.

Nevstupuji
do pokoje očekávání svého srdce.
Proto dělám rychlejší pokrok.

Ale vstupuji
do pokoje uspokojení své duše.
Proto dělám nejrychlejší pokrok.

17.

Když se k Bohu modlím,
abych zvětšil svou lásku k Němu,
dělám rychlý pokrok.

Když medituji na Boha,
abych zvětšil svou oddanost k Němu,
dělám rychlejší pokrok.

Když kontempluji na Boha,
abych zvětšil své odevzdání Jemu,
dělám nejrychlejší pokrok.

18.

Když se má mysl
dívá na Boží Oko,
dělám rychlý pokrok.

Když se mé srdce
dívá na Boží Srdce,
dělám rychlejší pokrok.

Když se má duše
dívá na Boží Nohy,
dělám nejrychlejší pokrok.

19.

Pochybnost již více není mým pánem.
Proto dělám rychlý pokrok.

Žárlivost již více není mým pánem.
Proto dělám rychlejší pokrok.

Nejistota již více není mým pánem.
Proto dělám nejrychlejší pokrok.

20.

Když na mě Bůh soucitně myslí,
dělám rychlý pokrok.

Když medituji na Boha oduševněle,
dělám rychlejší pokrok.

Když sloužím Bohu bezesně
a říkám mu,
že ačkoliv Mu sloužím bezesně,
nebude mi vadit,
jestliže bude chtít myslet na ostatní,
meditovat na ostatní,
milovat ostatní
a naplnit ostatní Jeho vlastním Způsobem,
dělám nejrychlejší pokrok.

21.

Pouze když jsem
ve velmi vysokém vědomí,
dozvídám se, proč
můj Pán Nejvyšší neposlouchá
vyžadující modlitby mé mysli
a proč si cení odevzdaných meditací mého srdce.

22.

Běda, nastane den,
kdy můj Nejvyšší Pán
nalezne mou linku-mysli volnou,
tak aby mohl soucitně a se zájmem
poučit mou mysl
o oduševnělé aspiraci
a plodném zasvěcení?

23.

Můj drahý Nejvyšší,
můj sladký Nejvyšší,
můj Pán Nejvyšší,
můj Milovaný Nejvyšší a já
nanejvýš dychtivě očekáváme
návrat
mé dávno ztracené aspirace.

24.

Toto ráno mě můj sladký Nejvyšší
nejen požehnal
Jeho Hodinami-Srdce,
ale také silně udeřil
na hodinu aspirace mého srdce.

25.

Ó moje neposlušná mysli,
buď opatrná!
Říkám ti jednou provždy,
že brzy budeš muset stát
před Božím Absolutním
Světlem Spravedlnosti.

26.

Úsměv Srdce Jednoty
mého Pána
a slepá nejistota
mého srdce
nikdy nemohou uzavřít
ani letmé přátelství.

27.

Můj Pane nekonečného Soucitu,
prosím dej mi schopnost
udělat každé ráno
zkratku vděčnosti
k Tvé Dálnici Uspokojení.

28.

Každé ráno
probíhá vážná bitva
mezi nadšením mého srdce
a neochotou mé mysli.
K mé naprosté radosti,
každý jednotlivý den
nadšení mého srdce zvítězí.

29.

Bůh nás nežádá,
abychom pro Něj udělali mnoho věcí.
Žádá nás, abychom udělali jen jednu věc:
abychom zcela zničili
pevnost nevědomosti vytvořenou naší myslí.

30.

Můj Pán mě žádá, abych se nebál
nocí svých tužeb.
Pouze mě žádá, abych zvýšil
plameny aspirace svého srdce.
Říká mi,
že mé stoupající plameny
aspirace mého srdce
budou moci brzo pohltit
všechny mé noci tužeb.

31.

Jsem tak šťastný,
že i má pochybující mysl
těžce zápasí, aby dosáhla
oázy víry mého srdce.

32.

Každý den potřebuji
novou vlnu světla nadšení,
abych urychlil cestu aspirace
svého srdce čistoty k nebi.

33.

Každý den musím posílit
své srdce aspirace
s novou dávkou radostného odhodlání,
tak aby mé srdce netrpělo
nedostatkem bezpečí.

34.

Toto ráno
boxer aspirace mého srdce
knokautoval
lehce a nastálo
mou mysl zmatku.

35.

Ne od žádné lidské bytosti,
ale od Boha Samotného
jsem se naučil, jak vhodit
hmyz neochoty své mysli
do ohně dychtivosti svého srdce.

36.

Můj Pán mi říká,
že je to pouze
mé úplné srdce uspokojení,
které má božské právo zažehnout
plameny sebepřekonání mého života.

37.

Běda, proč jsem tak bezmocný,
že jsem nucen poslouchat
příběh nicoty své mysli
každý den?

38.

Pomalu, postupně,
ale nepochybně
jsem vyložil
přemíru pochyb své mysli.

39.

Sotva včera jsem dal pryč
všechny své staré hračky nevědomosti.
Dnes mi můj Pán Nejvyšší
dal Své vlastní
neustále nové a neustále krásné
Hračky Lásky, Radosti a Míru.

40.

Běda, na tomto světě je tolik
zemí zapálených srdcem naděje,
ale kde
je velvyslanec míru,
kde?

41.

Mé srdce slibu
odvahy naplnění Boha
je z mého hrdinského života
bezesně trénovaného vírou.

42.

Jedině oko slibu mé duše
má Bohem schválené právo
zapálit
mou pochodeň manifestace Boha.

43.

Krásný, nanejvýš krásný
byl začátek cesty mé aspirace.
Mocný, nepředstavitelně mocný,
byl Déšť Požehnání Soucitu mého Pána.

44.

Každé ráno bez selhání
žádá můj Milovaný Nejvyšší
mé srdce vděčnosti,
aby přečetlo Jeho vlastní
Transcendentální Vítěznou Řeč.

45.

Jednoduše nevím
a zcela jistě nechci vědět,
kdy a jak
jsem zcela odříznul
všechny své nehezké a silné
řetězy myšlenek spoutání.

46.

Můj je život,
který se nikdy neodevzdá
tyranii nevědomosti.
Moje je mysl,
která se nikdy neodevzdá
rozrušení zmatku.

47.

Každá moje čistá myšlenka
je stříbrnou krásou měsíce
Srdce mého Pána.

48.

Můj vnější život uspěje
a můj vnitřní život pokročí
především proto,
že můj Milovaný Nejvyšší
ponechal mé srdce aspirace
mezi Jeho vlastním Srdcem Soucitu
a Jeho vlastním Okem Odhodlání.

49.

Protože se raduje
ze Své vlastní Blaženosti Ticha,
můj Pán Nejvyšší
získává obrovské uspokojení,
když s Ním mají
mé tělo, vitálno, mysl a srdce
svou vlastní rozmluvu.

50.

Povzneseš se
na transcendentální vrchol Božskosti,
jestliže se staneš bezesným
stoupáním Blaženosti
Existence Vědomí.

51.

Když žiji v nejvnitřnějších hloubkách
Oka Soucitu mého Pána,
tempo pokroku mého života
a tempo pokroku mého srdce
jsou tak rychlé,
že ani kosmičtí bohové
jej nemohou dostatečně změřit.

52.

Oko bojovníka mé koncentrace
je bezesně a bezdechu
odhodláno sesadit
mého krále mysli zmatku.

53.

Ó mé srdce hledajícího,
plameny upřímnosti tě volají.
Povstaň, probuď se!

54.

Toto ráno,
s každým oduševnělým dechem,
mé srdce aspirace přijalo
požehnané Pozvání mého Pána.

55.

Písně o naplnění míru
jsou zpívány pouze
zpívajícími dušemi Boha.

56.

Každé ráno
dělám vážný slib,
že neodpovím
na telefonát tužeb své mysli.
Běda,
každý den zle zklamu.

57.

Neobávej se
svých nočních můr tužeb.
Oheň aspirace tvého srdce
může a pohltí je
v Bohem zvolené Hodině.

58.

Každé srdce aspirace
je předurčeno žít
v ráji pokroku.

59.

Pohroma pokušení
může vyzvat
ochránce meditace,
ale vždy prohraje.

60.

Ranní aspirace mého srdce
nikdy nevidí
den zaváhání.

61.

Můj Bůh kapitán meditace
dává mou duši, mé srdce, mou mysl,
mé vitálno a mé tělo
každý den do souladu
před tím, než získají
transcendentální Požehnání
od mého Milovaného Nejvyššího.

62.

„Mé dítě, mé dítě,
neobávej se
vulkánu zmatku své mysli.
Mé Oko Soucitu
pohltí vulkán zmatku tvé mysli
v Mou zvolenou Hodinu.

63.

„Mé dítě, mé dítě,
každé ráno se musíš probudit,
když zazvoním
na Univerzální Zvon Jednoty
Mého Srdce.