Plamenné vlny, část 7

Návrat na obsah

Jak mohou rozličná náboženství společně a efektivně podpořit aspiraci lidstva?

Sri Chinmoy: Jsou to přívrženci náboženství, kteří musí vyjít do popředí a nabídnout kvality svého náboženství ostatním náboženstvím. Jsou to přívrženci náboženství, kteří mohou a musí efektivně pracovat, aby vytvořili upřímnou aspiraci lidstva. Náboženství jako takové nemůže dělat nic, ale lidé, kteří dávají náboženství život a kteří dýchají v dechu náboženství, musejí vyjít do popředí a vytvořit v srdci lidstva novou aspiraci. Až toto udělají, tak všechna náboženství budou schopna pracovat společně, aniž by cokoliv svého vlastního ztratila; naopak, všechno získají, protože se stanou jedním.

Posouvá se lidstvo od organizovaného náboženství k meditaci?

Sri Chinmoy: Je pravda, že se v některých zemích lidé přesouvají z organizovaného náboženství směrem k meditaci. V jiných zemích se zase lidé věnují svému náboženství a věří, že náboženství je jedinou odpovědí. Jako celek se mnoho lidí uchyluje k meditaci, a zároveň ale cítí, že jim meditace žádným způsobem neklade překážky k jejich náboženství. Naopak, meditace zvyšuje sílu a světlo jejich vlastní náboženské víry.

Lidé se často obávají duchovních cvičení, jako například meditace, které nejsou předepsané v jejich vlastním náboženstvím. Proč tomu tak je?

Sri Chinmoy: Někteří lidé se cvičení meditace obývávají jen proto, že je meditace pro ně něčím novým. Vše, co je pro nás nové, v nás často vyvolává strach. A navíc, zvláště na západě, je dáván mnohem větší význam modlitbě než meditaci. Lidé se domnívají, že když budou namísto modlení meditovat, budou svému náboženskému přesvědčení nevěrní. Toto je jeden z důvodů, proč někteří lidé, zvláště na západě, obávají meditace. Nebyli zvyklí meditovat, avšak byli zvyklí na společné modlitby. A tak cokoliv je pro náš systém, pro naši mysl, pro naše zvyklosti nové, vytváří v nás určitý vědomý nebo nevědomý strach.

Je vaše cesta náboženstvím?

Sri Chinmoy: Ne, je to cesta. Cesta nemůže být náboženstvím; cesta jen přijímá — s radostí přijímá — stoupence a následovníky všech náboženství. Je to cesta, a tak ji může následovat kdokoliv. Lidé rozličných zemí, kultur a prostředí mohou jít po stejné cestě, ale možná nebudou moci následovat stejné náboženství. Člověk může jít po duchovní cestě nezávisle na náboženství, kultuře i nezávisle na svém vnitřním a vnějším růstu.

Jak může být náboženství duchovnější?

Sri Chinmoy: Náboženství může být duchovnější jen tím, že bude přijímat více širší víry, více ozařujícího soucitu a více naplňující spokojenosti, což je založeno na tom, že se zasvětí Boží Vůli. Aby bylo náboženství duchovnější, musí být do srdce náboženství přinesena duchovnost ve své původní čistotě.

Překlady této stránky: Serbian
Tato série knih může být citována s uvedením klíče fw-7