Zlatá loď, část 2

Návrat na obsah

1 Nemysli, nespi

NEMYSLI, NESPI

Když byl dítětem,
jednoho dne
mu jeho otec řekl:
“Nemysli, mé dítě.
Bůh nikdy nemyslí.

Od té doby, se nikdy nezajímal o to,
aby se naučil umění přemýšlet.

Když byl dítětem,
jednoho dne
mu jeho matka řekla:
“Nespi, mé dítě.
Bůh nikdy nespí.

Od té doby, se nikdy nezajímal o to,
aby se naučil umění spát.

2 Semínko inspirace, ...

SEMÍNKO INSPIRACE,
ROSTLINKA UVĚDOMĚNÍ,
STROM PROJEVENÍ

Včera
jsem v domě své duše
ukryl semínko inspirace.

Dnes
v místnosti svého srdce
ukrývám rostlinku uvědomění.

Zítra
u dveří svého těla
ukryji strom svého projevení.

3 Ó hledající

Ó HLEDAJÍCÍ

Ó hledající krásy ticha,
toužím po tom, abych s tebou létal.


Ó hledající úsměvu duše,
toužím po tom, abych se rozšířil jako ty.

Ó hledající Skutečnosti Boha,
toužím po tom, abych byl
Světlem Syna svrchovaného Krále
jako ty, s tebou.

4 Slzy

SLZY

Ó chytré slzy
mých očí,
přestaňte sestupovat.

Ó tajné slzy
mého srdce,
začněte vystupovat.
Bůh očekává váš velký příchod.

Ó posvátné slzy
mé duše,
miluji vás;
miluji pouze vás.
Ne proto, že máte poklad světa,
ne proto, že jste pokladem světa,
ale proto, že jste si vybrali mě
jako svého velmi vlastního.

5 Ačkoli spím

AČKOLI SPÍM

Ačkoli spím
během své ranní meditace,
Bůh oceňuje můj pokus.
Proto Bohu děkuji.

Ačkoli spím
během své večerní meditace,
jsem pyšný na svůj pokus.
Proto miluji sám sebe.

6 Za jeden den

ZA JEDEN DEN

Za jeden den
jsem se stal starým:
když země odmítla přijmout
mou pomoc.

Za jeden den
jsem se stal znovu mladým:
když mi Nebesa nabídla
své Přátelství.

Za jeden den
jsem nasytil věčný hlad země:
když mi země ukázala
své zapadající slunce.

7 Boží úmysly

BOŽÍ ÚMYSLY

Hudbu, kterou si přeji slyšet,
Bůh zamýšlí složit.

Lásku, kterou si přeji cítit,
Bůh zamýšlí stvořit.

Radost, kterou se přeji stát,
Bůh zamýšlí nabídnout.

Dokonalost, kterou si přeji spatřit,
Bůh zamýšlí zasít.

8 Člověk božího významu

ČLOVĚK BOŽÍHO VÝZNAMU

Kým byl?
Člověkem skvostné Božskosti!

Kým je?
Člověkem uvězněné pýchy!

Kým se stane?
Člověkem Božího významu,
člověkem podstaty lásky.

9 Hádky s Bohem

HÁDKY S BOHEM

Ty se hádáš s Bohem,
protože
ti Bůh nedal realizaci.

On se hádá s Bohem,
protože
mu Bůh nedal draka aspirace.

Já se hádám s Bohem,
protože
mi Bůh nedal schopnost zcela Jej
projevit na zemi.

Bůh se hádá Sám se Sebou,
protože
Bůh cítí, že mohl stvořit
daleko lepší svět.

10 Proto jsi neuspěl

PROTO JSI NEUSPĚL

Byla to slabá příprava.
Proto
jsi neuspěl.

Byl to špatný odhad.
Proto
jsi neuspěl.

Byla to náhlá sklíčenost.
Proto
jsi neuspěl.

Bylo to bezdůvodné odevzdání.
Proto
jsi neuspěl.

11 Tvé vnitřní počasí

TVÉ VNITŘNÍ POČASÍ

Tvé vnitřní počasí
je vždy deštivé,
protože nesníš
o ušlechtilých skutečnostech.

Tvé vnitřní počasí
je vždy deštivé,
protože se bojíš postavit tváří v tvář
svému neživému stínu sám.

Tvé vnitřní počasí
je vždy deštivé,
protože máš rád život
ve svém drobném světě pokušení a představivosti.

12 Očekávání

OČEKÁVÁNÍ

Dokud jsou lidé smrtelní,
nic od nich neočekávám.
Nicméně jedno očekávám:
plameny jejich vděčnosti.

Dokud jsou bohové nesmrtelní,
mnohé od nich očekávám.
Ale možná jen jedno si vytvoří:
neustálý zájem.

13 Pochybuj, zpochybňuj

POCHYBUJ, ZPOCHYBŇUJ

Ó mé pochybující oči,
když si myslím,
že jsem dokonalou dokonalostí,
pochybujte o mém neslýchaném objevení!

Ó má tázající se mysli,
když se chovám jako Bůh,
zpochybňuj mou pravomoc.

14 Nauč mě

NAUČ MĚ

Ó čilý mravenče,
buď mým sladkým učitelem.
Nauč mě, jak nemarnit čas.
Nauč mě, jak kráčet
po cestě trpělivosti.
Nauč mě prosté, plodné skutečnosti,
špatně pojmenované hloupé jednoduchosti.

15 Můj příteli

MŮJ PŘÍTELI

Když jsem
se svým Přítelem, Bohem,
sestupuji
z Nebe do pekla.
Se svým Přítelem
měním tvář pekla.

Když jsem
se svým druhem žebrákem, člověkem,
stoupám
z pekla do Nebe.
Se svým druhem žebrákem
se dívám, abych spatřil,
je-li spící Bůh vzhůru.

16 Zničil jsi mou pověst

ZNIČIL JSI MOU POVĚST

Drahá sklíčenosti,
zničila jsi
pověst mé inspirace.

Drahý pocite marnosti,
zničila jsi
pověst mé aspirace.

Drahá falešná představo,
zničila jsi
mou dokonalost Boha.

17 Má odvaha nejvyšší, ...

MÁ ODVAHA NEJVYŠŠÍ,
MŮJ SEN Ó BOHU

Bůh mě potřebuje.
Proto se dnes zrodila
má odvaha nejvyšší.
Potřebuji Boha.
Proto se dnes stal můj sen o Bohu
skutečností člověka.

18 Tady jsou

TADY JSOU

Pravda je tam, kde ji vidíš.
Láska je tam, kde ji cítíš.
Blaženost je tam, kde ji nalézáš.
Síla je tam, kde ji vzýváš.
Mír je tam, kde jej potřebuješ.
Světlo je tam, kde jej požaduješ.

19 Běda!

BĚDA!

Běda!
Den mé statečné Božskosti
klesl na dno propasti noci.

Běda!
Má léta si pospíšila
ke svému určenému konci.

Běda!
Učitel všech učitelů,
má vnitřní víra,
mě zapomněl učit
pravidelně,
božsky
a nanejvýš.

20 Komu mám sloužit?

KOMU MÁM SLOUŽIT?

Komu mám sloužit?
Smrtelnému mistrovi?
“Nikdy!


Komu mám sloužit?
Nesmrtelnému Mistrovi?
“Vždy!


Ale kde je?
“Je uvnitř tvé jeskyně srdce.


Kým je?
“Je tvým čilým společníkem.


Kdo jsi ty?
“Spící společník Jeho Věčnosti.

21 Boží pozornost

BOŽÍ POZORNOST

Strach vzývá
Boží okamžitou pozornost.

Odvaha očekává
Boží okamžitou pozornost.

Pochybnosti vybízejí
Boží okamžitou pozornost.

Víra si cení
Boží věčné pozornosti.

22 Mají odpověď

MAJÍ ODPOVĚĎ

Byl kdy Bůh zrozen?
Mé srdce má odpověď.

Zemřel kdy Bůh?
Má duše má odpověď.

Bude Bůh kdy naplněn?
Loď mého snu má odpověď.

23 Nikdy se nevzdávej

NIKDY SE NEVZDÁVEJ

Tvůj život může
vyspět v dokonalost.
Nevzdávej se.
Bůh z tebe jistě učiní
dalšího Boha.
Nikdy se nevzdávej.

24 Nenavštěvovaní

NENAVŠTĚVOVANÍ

Bůh nenavštěvuje
lidský strach.

Lidský strach nenavštěvuje
Božskou odvahu.

Naplňující úspěch hledajícího
nenavštěvuje lidskou lásku.

Zvířecí minulost hledajícího
nenavštěvuje Božskou Lásku.

25 Mé vyučovací hodiny

MÉ VYUČOVACÍ HODINY

Ve škole
jednoduchosti
jsem se naučil:
Bůh je prostý
a v mém snadném dosahu.

Ve škole
rozmanitosti
jsem se naučil:
neúplná nejistota
je celým stvořením Boha.

Ve škole
složitosti
jsem se naučil:
Bůh je marností krajnosti.

26 Ó má lodi snů, ...

Ó MÁ LODI SNŮ,
Ó MŮJ BŘEHU SKUTEČNOSTI

Ó lodi snů mé radosti,
nakonec
dosáhneš břehu Skutečnosti.
Ó břehu skutečnosti mé radosti,
nakonec
mě učiníš dalším Bohem.
Proto mě žádáš,
abych zarazil tornádo mé netrpělivosti
a abych se těšil
ze svobody,
na zemi přeměněné
a v Nebi zrozené.

27 Jeho chyby

JEHO CHYBY

Spí příliš mnoho.
Proto touží.

Přemýšlí příliš mnoho.
Proto pláče.

Bojí se.
Proto selhává tak brzy.

Pochybuje.
Proto umírá tak brzy.

28 Bůh a já ještě jsme

BŮH A JÁ JEŠTĚ JSME

Bůh a já ještě jsme.
Porazil jsem Boha tím,
že jsem Ho přežil ve světě moře nevědomosti.

Bůh porazil mě tím,
že mě přežil
ve světě bystrého slunce.

29 Život

ŽIVOT

Bezpečný a tichý život
jsem přijal.

Život bez lásky a duše
jsem odmítl.

Bezohlednému a zbytečnému životu
se vzpírám.

Život bez Boha a pravdy
končím.

30 Marné myšlenky

MARNÉ MYŠLENKY

V životě toužícího člověka
je uspokojení marnou nadějí.

V životě aspirujícího člověka
je sklíčenost zbytečným tématem.

V životě člověka, který realizoval Boha
je život popření bezvýsledným úkolem.

31 Kvůli

KVŮLI

Kvůli
své choré ctižádosti,
trpí bolestí.
Kvůli
svému zesnulému cíli,
jej Bůh inspiruje
a říká mu:
“Tvůj osud dozrává.
Naslouchej jasnému hlasu volání!

32 Miluje a nenávidí

MILUJE A NENÁVIDÍ

Nenávidí blahobyt,
protože
blahobyt zraňuje jeho pokoru.

Nenávidí úspěch,
protože
úspěch ničí jeho pokrok.

Miluje upřímnost,
protože
upřímnost jej nikdy neopustí.

Miluje pokoru,
protože
pokora je Božím universálním
Světlem jednoty,
Mocí jednoty,
Letem jednoty.

33 Neocenil

NEOCENIL

Získal radost,
ale zapomněl ji ocenit.
Dosáhl úspěchu,
ale
zapomněl jej ocenit.

Získal lásku,
ale odmítl ji ocenit —
vědomě,
záměrně,
bez studu.

34 Mé jídlo

MÉ JÍDLO

Ó živote touhy,
chceš jíst mé jídlo?
Vzdechy pochybnosti jsou mým jídlem.

Ó živote aspirace,
chceš jíst mé jídlo?
Pokrok je mým jídlem.

Ó živote Realizace,
chceš jíst mé jídlo?
Jednota je mým jídlem,
mým jediným jídlem.

35 Ó prázdnoto

Ó PRÁZDNOTO

Ó prázdnoto věků,
jím jídlo tvého ticha,
proto
ti nabízím vděčnost svého srdce.

Ó ticho úsvitu Vize Věčnosti,
naplňuješ své projevení zvuku
skrze vnitřní pláč mého života.
Proto
ti nabízím přesvědčení své duše.

36 Bůh opatruje

BŮH OPATRUJE

Nepřekonatelnou rozlehlost
tvé mysli
Bůh tajně opatruje.

Nepřekonatelnou oběť
tvého srdce
Bůh oduševněle opatruje.

Nepřekonatelnou lásku
tvého života
Bůh posvátně opatruje.

37 Ó má aspirace

Ó MÁ ASPIRACE,
Ó MÁ ASPIRACE

Ó má spalující touho,
nejsi mou nestoudnou hanbou?
“Ano, jsem.
Ale Bůh mne stále miluje.


Ó má planoucí aspirace,
nejsi mým naplňujícím slibem Bohu,
mému věčnému Otci?
“Ne, nejsem.
Jsem pouhým služebníkem Milosti
A synem Skutečnosti Boha.

38 Pouze to

POUZE TO

Pouze to, co je stálé,
je svobodné.

Pouze to, co je svobodné,
je božské.

Pouze to, co je božské,
je naplňující.

Pouze to, co je naplňující,
je životadárné.

Pouze to, co je životadárné,
je Bohem se stávající.

39 Mluvkové

MLUVKOVÉ

Tělo, neměl jsem tušení,
že jsi takový zbytečný mluvka.

Vitálno, neměl jsem tušení,
že jsi takový velký mluvka.

Mysli, neměl jsem tušení,
že jsi takový skrytý mluvka.

Srdce, neměl jsem tušení,
že jsi takový tichý mluvka.

Duše, neměl jsem tušení,
že jsi nikdy nebyla mluvkou.
Bůh ti požehnej!

40 Světové plány

SVĚTOVÉ PLÁNY

Tvá hlava je domovem
plánů, které otřesou světem.

Tvé oči mají
plány, které pohltí svět.

Tvé srdce objímá
plány, které svět osvítí.

Tvá duše opatruje
plány, které se odevzdají světu.

41 Miluje svět

MILUJE SVĚT

Miluje nevděčný svět,
protože ví,
že květina vděčnosti
se na zemi nenachází.

Miluje nedokonalý svět,
protože ví,
že měsíc dokonalosti
se na zemi nenachází.

Miluje neaspirující svět,
protože ví,
že bude trvat,
než aspirace vstoupí do života.

42 Když jsou chabé

KDYŽ JSOU CHABÉ

Když je vzdělání
chabé,
život je úsilím hlouposti.

Když je osvícení
chabé,
život je frustrací nezbytnosti.

Když je realizace Boha
chabá,
život je sebevraždou skutečnosti.

43 Proto budu

PROTO BUDU

Tanec omlazuje duši.
Proto budu tančit.

Láska činí srdce oduševnělým.
Proto budu milovat.

Nabízení činí život plodným.
Proto budu nabízet.

Odevzdání uskutečňuje sen.
Proto se odevzdám.

44 Ještě jedno jméno

JEŠTĚ JEDNO JMÉNO

Mysli, copak nevíš,
že máš ještě jedno jméno:
nenasytná zvědavost.

Srdce, copak nevíš,
že máš ještě jedno jméno:
ničivá nejistota.

Duše, copak nevíš,
že máš ještě jedno jméno:
skutečnost Lodi snů.

45 Nevhodní

NEVHODNÍ

Tví nevhodní žáci
ti dávají svou nevědomost,
svého starého a jediného přítele minulosti.
Pro Boha, požehnej jim.

Tvůj nevhodný Mistr
ti dává, co má:
svého starého a jediného přítele, klam.
Pro Boha, odejdi od něj a jdi sám.

46 Zloději

ZLODĚJI

Ó sladký zloději v mém srdci,
nekraď jen to,
co mám, ale také to,
čím jsem.
Odteď budu mít
jen jednu potřebu:
tebe, jedině tebe.

Ó mrštný zloději světa kolem,
jenž jsi mě přišel okrást,
nechovej se jako blázen.
Nevyprazdňuj
můj šálek jedu.
Tvůj život světla skončí dříve,
než začne.

47 Možná budou

MOŽNÁ BUDOU

Protože je dobrý den k umírání,
požádej svého starého nevědomého přítele,
aby pro tebe zemřel.
Možná zemře.

Protože je dobrý den ke studiu,
požádej svého vědomého bratra,
aby za tebe studoval.
Možná bude.

Protože je buď dobrý den, nebo špatný den,
požádej svého soucitného bratra,
aby tě naplnil.
Jistě může a naplní.

48 Dva přátelé

DVA PŘÁTELÉ

Když sedím
na schůzkách své mysli,
můj starý přítel, Radost, mě okamžitě opouští.
Neradostný žebrák
bezmocně sestupuje.

Když si hraji
v hloubkách svého srdce,
můj starý přítel, Bůh, se přede mnou objevuje.
Dva přátelé společně pijí
světlo nektaru, dva přátelé se společně stávají
jednotnou duší Míru,
jednotným cílem Blaženosti.

49 Omluvy

OMLUVY

Bože, my jsme byli úplně bdělí,
ale náš kormidelník spal
celou cestu.
Proto jsme se zpozdili.

Bože, náš kormidelník byl úplně bdělý,
ale my jsme spali
celou cestu.
Ovšem že měl
naši vnitřní podporu a vnější schválení,
aby nás včas položil
k Tvým Nohám.

50 Usmívá se na mě

USMÍVÁ SE NA MĚ

Když spím
poté, co se pomodlím,
můj Pán se usmívá na mé dětské srdce.

Když spím
poté, co se soustředím,
můj Kapitán se usmívá na mou vojenskou vůli.

Když spím
poté, co medituji,
můj Milovaný se usmívá na můj odevzdaný život.

Když spím
poté, co kontempluji,
můj Přítel se usmívá na duši mé jednoty.