Zlatá loď, část 3

Návrat na obsah

1 Hladovíš po lásce?

HLADOVÍŠ PO LÁSCE?

Hladovíš po lásce?
Mé modré oči tě bezpochyby
nasytí.
Jen chvilku počkej,
potřebuji dovolení
od svého Pána Nejvyššího.

Hladovíš po lásce?
Mé bílé srdce tě bezpochyby
nasytí.
Jen chvilku počkej,
potřebuji dovolení
od svého Pána Nejvyššího.

Hladovíš po lásce?
Má zlatá duše tě bezpochyby
nasytí.
Jen chvilku počkej,
potřebuji dovolení
od svého Pána Nejvyššího.

2 Čtyři uvědomění

ČTYŘI UVĚDOMĚNÍ

Má klec těla si uvědomila,
že rychlá sláva volnosti
netrvá a nemůže vytrvat.

Má jeskyně mysli si uvědomila,
že rychlý slib volnosti
netrvá a nemůže vytrvat.

Plamen mého srdce si uvědomil,
že rychlá přeměna volnosti
netrvá a nemůže vytrvat.

Má květina duše si uvědomila,
že rychlá dokonalost volnosti
netrvá a nemůže vytrvat.

3 Děkuji

DĚKUJI

Můj Pane,
ve svém snu
jsem Tě viděl plout.
Jak krásně jsi vypadal!
Musím říct,
že jsi mnohem krásnější než já.
“Děkuji, Mé dítě.”

Můj Pane,
viděl jsem Tě jako jediný
Zlatý Břeh.
Jak uspokojujícím jsi se ukázal!
Musím říct,
že jsi více uspokojující než já.
“Děkuji, Mé dítě.”

4 Tvůj Bůh

TVŮJ BŮH

Střetly se dobré hvězdy.
Proto se tvým Bohem stal horoskop.
Kdo ti dokáže prominout tvé bláhové objevení?
Ne, dokonce ani Bůh;
myslím tím pravého Boha.

Ve tvé dlani
se zrodily dobré rýhy.
Proto se tvým Bohem stalo věštění z ruky.
Kdo ti dokáže prominout tvé bláhové objevení?
Ne, dokonce ani Bůh;
myslím tím pravého Boha.

5 Jestliže nevěříš

JESTLIŽE NEVĚŘÍŠ

Vidím Boha.
Jestliže tomu nevěříš,
pak je to tvá vážná chyba
a ne moje.

Bůh mě miluje nejvíce.
Jestliže tomu nevěříš,
pak je to tvá odsouzeníhodná chyba
a ne moje.

Bůh mě učiní dalším Bohem.
Jestliže tomu nevěříš,
pak je to tvá neomluvitelná chyba
a ne moje.

6 Volnost

VOLNOST

Volnost země:
katastrofální šílenství.

Volnost Nebes:
harmonická jednota.

Volnost Boha:
vzkvétající odevzdání.

7 Ó samolibosti

Ó SAMOLIBOSTI

Ó samolibosti,
nebuď si nevědoma
své naprosté podřadnosti.
Hle, hodina přeludů
se ti vysmívá.
Skonči své bezdůvodné
uspokojení.
Zadrž, zadrž svou prodlužovanou
chytrou cestu.

8 Když jsem myslel na Boha

KDYŽ JSEM MYSLEL NA BOHA

Strach mě poslouchal,
když jsem myslel na Boha.

Pochyby se mi odevzdaly,
když jsem meditoval na Boha.

Neúspěch mi dal radost,
když jsem miloval Boha.

Nevědomost mě opustila,
když jsem mluvil k Bohu.

9 Jedna nutnost

JEDNA NUTNOST

Věř tomu nebo ne,
modrý úsměv Nebes
je krásou mé duše.

Věř tomu nebo ne,
zelený pláč země
je povinností mého těla.

Věř tomu nebo ne,
zlatý Slib Boha
má jednu nutnost:
skutečnost mého odevzdání.

10 Jestliže miluji Boha

JESTLIŽE MILUJI BOHA

Jestliže se modlím k Bohu
denně,
můj život poroste
oduševněle.

Jestliže medituji na Boha
denně,
můj život potrvá
naneurčito.

Jestliže miluji Boha
denně,
můj život bude naplněn
věčně.

11 Vyzývám

VYZÝVÁM

Extáze nebes,
vyzývám tvou krásu.

Extáze noci,
vyzývám tvou nevědomost.

Extáze Boha,
vyzývám tvou povinnost.

Extáze člověka,
vyzývám tvou neskutečnost.

12 Vyhnán

VYHNÁN

Když tančím s pochybností,
jsem vyhnán
z Božího Království Světla.

Když zpívám se strachem,
jsem vyhnán
z Božího Království Blaženosti.

Když mluvím s žárlivostí,
jsem vyhnán
z Božího Království Lásky.

13 Stoupám

STOUPÁM

Stoupám
po žebříčku ctižádosti
jen proto, aby mě chytil
obr frustrace.

Stoupám
po žebříčku aspirace
jen proto, aby mě objal
otec mé Realizace.

Stoupám
po žebříčku odevzdání
jen proto, aby
mě Matka mé Dokonalosti
učinila nesmrtelným.

14 Žiji pouze pro ty

ŽIJI POUZE PRO TY

Bývala doba,
kdy jsem žil
pouze pro ty,
kteří mi řekli,
že milují pouze mě.

Bývala doba,
kdy jsem žil
jen pro ty,
kteří mi řekli,
že milují Boha stejně jako mě.

Ale nyní žiji
jen pro ty,
opakuji,
jen pro ty,
kteří milují jedině Boha.

15 Oni neví

ONI NEVÍ

Důvod a vášeň
neví, jak hovořit.
Proto
se navzájem nenávidí.

Důvod a víra
neví, jak milovat.
Proto
se navzájem nenávidí.

Důvod a pochybnost
neví, jak se dívat.
Proto
se navzájem nenávidí.

16 Nepotřebuji vás!

NEPOTŘEBUJI VÁS!

Černá křídla smrti,
nepotřebuji vás!
Proto se nedotýkejte
chrámu mého těla.

Rudá křídla pekla,
nepotřebuji vás!
Proto se nedotýkejte
svatyně mého srdce.

Šedá křídla nevědomosti,
nepotřebuji vás!
Proto se nedotýkejte
dítěte mé duše.

17 Slavnosti

SLAVNOSTI

Včera jsem slavil
nesmrtelný zánik mé mysli.
Satan byl svědkem.

Dnes slavím
nesmrtelný pláč mého srdce.
Bůh je svědkem.

Zítra budu slavit
nesmrtelné odevzdání mého života.
Matka Země bude svědkem.

18 Hrál si

HRÁL SI

Hrál si
se svým sousedem nevědomostí.
Proto
jeho jméno zemřelo
dříve než jeho tělo.

Hrál si
se svým bratrem znalostí.
Proto
jeho jméno žilo
dlouho po smrti jeho těla.

Hrál si
se svou Matkou Soucitu.
Proto
Matka Země prohlásila
jeho jedinečnou krásu.

Hrál si
se svým Otcem Ticha.
Proto
Otec Nebes prohlásil
jeho naplněnou povinnost duše.

19 Bůh mě naučil

BŮH MĚ NAUČIL

Před první hodinou
mého spánku
mě Bůh naučil,
jak spát.

Během druhé hodiny
mého spánku
mě Bůh naučil,
Jak se probudit.

Poslední hodinu
mého spánku
mě Bůh naučil,
jak Jej získat,
jak Jej vlastnit,
jak Jej opatrovat.

20 Pochybnost

POCHYBNOST

Tři nedostatky pochybnosti:
pochybnost nevidí
krásu Pravdy.

Pochybnost neprohlašuje
skutečnost Pravdy.

Pochybnost se obává
nesmrtelnosti Pravdy.

21 Má matka

MÁ MATKA

Můj dávný Otec
mi řekl:
má Matka byla Soucitem.

Můj dnešní Otec
mi říká:
má matka je Láskou.

Můj budoucí Otec
mi řekne:
má Matka je
Univerzální Volbou
a
Transcendentálním Hlasem.

22 Můj otec

MŮJ OTEC

Má dávná Matka
mi řekla:
můj Otec byl Tichem.

Má dnešní Matka
mi říká:
můj Otec je Zvukem.

Má budoucí Matka
mi řekne:
můj Otec je Výškou Realizace
a
Světlem Dokonalosti.

23 Plač, miluj, získej

PLAČ, MILUJ, ZÍSKEJ

Ačkoli
mě peklo miluje,
budu plakat po Nebi.

Ačkoli
mě peklo mučí,
budu milovat Boha.

Ačkoli
si mě peklo dožaduje,
získám Boha.

24 Viděl jsem sebe

VIDĚL JSEM SEBE

Viděl jsem sebe
jako nic,
a za tímto ničím
nebylo opravdu nic.
Byl jsem hrdý na své sebe objevení.

Vidím sebe
jako vše
a za tímto vším
je opravdu vše.
Jsem hrdý na své objevení Boha.

25 Pták Boha

PTÁK BOHA

Ó ptáku času,
chci tě
a
potřebuji tě.

Ó ptáku úspěchu,
potřebuji tě
a
potřebuji tě.

Ó ptáku pokroku,
druzí tě možná potřebují,
ale
já tě nikdy nepotřebuji.

Ó ptáku Boha,
kde jsi?
Nepotřebuješ mě?

26 Ó mé hladové aspirující srdce

Ó MÉ HLADOVÉ ASPIRUJÍCÍ SRDCE

Ó mé hladové aspirující srdce,
pro tebe nejsou žádné čelisti smrti,
žádná ústa pekla.
V tobě je ticho
starobylé minulosti.
V tobě je odpuštění
slepé lačnosti světa.
V tobě je tornádo
přeměny života světa.

27 Ó slávo

Ó SLÁVO

Ó mlhavá slávo,
ó kratochvíle Nekonečnosti,
kdy zazáříte
v srdci Věčnosti?

Ó nebesky zrozená slávo,
dokážeš změnit
neodvratné otroctví
lidského života.

Ó slávo Bohem osvícená,
tvůj je život,
který prozařuje skrze bahnitou nečistotu
spalující nepříčetnosti světa.

28 Svírají jej

SVÍRAJÍ JEJ

Strach jej svírá,
když myslí na člověka.

Pochybnost jej svírá,
když myslí na Boha.

Nejistota jej svírá,
když myslí na lásku Boha.

Frustrace jej svírá,
když myslí na své sebe překonání.

29 Když jsem spatřil

KDYŽ JSEM SPATŘIL,
KDYŽ JSEM SE DOTKL

Když jsem spatřil
plamen žijící lásky,
můj život nářku
se stal Úsměvem Božskosti.

Když jsem se dotkl
dýchající Svatyně Boha,
mé srdce blaženosti
se stalo Pýchou Nesmrtelnosti.

30 Námaha

NÁMAHA

S nejvyšší námahou
jsem miloval Boha
a realizoval Boha.

S nejmenší námahou
jsem odhalil Boha
a projevil Jej.

Bez námahy
budu Boha velebit
a rozdávat.

31 Život odevzdání

ŽIVOT ODEVZDÁNÍ

Usiloval o Mír.
Mír nepřišel.
Usiloval o Radost.
Radost nepřišla.
Usiloval o Sílu.
Síla nepřišla.
Usiloval o život Odevzdání.
Hle,
Mír přišel bezvýhradně,
Radost přicházela nestále,
Síla přišla bezmezně.
A kdo následoval?
Ne kosmický bůh,
ale Samotný Bůh,
Absolutní Nejvyšší.

32 Sílu potřebuješ

SÍLU POTŘEBUJEŠ,
SÍLU DOSTANEŠ

Je třeba
síla činu.
Více třeba je
síla milosti.
Nejvíce třeba je
síla odevzdání.

Jak získat sílu činu?
Plač uvnitř.
Jak získat sílu milosti?
Zůstaň uvnitř.
Jak získat sílu odevzdání?
Létej uvnitř.

33 Nikdo není dokonalý

NIKDO NENÍ DOKONALÝ

Nikdo není dokonalý.
Dokonce ani Bůh.
Jsem
nedokonalým projevením Boha?
Nikdo není bez dokonalosti.
Dokonce ani můj nejhorší nepřítel.
Kdo je mým nepřítelem,
ne-li hudba Projevení Boha
Dokonalosti Duše?

34 Mé myšlenky mi říkají

MÉ MYŠLENKY MI ŘÍKAJÍ

Konvenční myšlenky mé mysli
mi říkají,
že jsem daleko od Boha.

Láskou rozkvétající myšlenky mého srdce
mi říkají,
že Bůh je blíže než mé oči.

Život naplňující myšlenky mé duše
mi říkají,
že Bůh je mé vlastní osvícené vyšší Já.

35 Bůh a já milujeme

BŮH A JÁ MILUJEME

Bůh a já milujeme
bílou jednoduchost duše.

Bůh a já milujeme
zelenou čistotu srdce.

Bůh a já milujeme
modrou nesmírnost očí.

36 V podstatě

V PODSTATĚ

Touha je v podstatě
zraňující.

Aspirace je v podstatě
plodná.

Milost je v podstatě
silou úspěchu.

Odevzdání je v podstatě
světlem pokroku.

Bůh je v podstatě
Výškou Dokonalosti.

37 Za nebesa

ZA NEBESA

Za nebesa
drobného, těsného života
nelétá drak strachu,
nelétá oštěp pochybnosti,
nevedou dveře příležitosti,
nedýchá sen člověka,
neustává Skutečnost Boha.

38 Přitažlivosti

PŘITAŽLIVOSTI

Včera
mě, mou zmatenou mysl, přitahovala
nicota věcí.

Dnes
mě, mé bezmocné srdce, přitahuje
pozemská krása věcí.

Zítra
mě, můj osvícený život, bude přitahovat
Nebeská blaženost věcí.

39 Výjimečná aspirace

VÝJIMEČNÁ ASPIRACE

Výjimečná indická aspirace:
projevení moci.

Výjimečná americká aspirace:
projevení míru.

Výjimečná aspirace země:
slunce dokonalosti.

Výjimečná aspirace Nebes:
moře zájmu.

40 Byl jsi ke mně shovívavý

BYL JSI KE MNĚ SHOVÍVAVÝ

Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý
před tím, než jsem aspiroval.
Proto
je Ti kůň mého vitálna vší vděčností.

Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý
před tím, než jsem si Tě uvědomil.
Proto
je Ti jelen mého srdce vší vděčností.

Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý
před tím, než jsem Tě projevil.
Proto
je Ti lev mé duše vší vděčností.

41 Šli cestou

ŠLI CESTOU

Má víra šla cestou
svého univerzálního přijetí.

Má aspirace šla cestou
svého transcendentálního vzezření.

Mé odevzdání šlo cestou
svého naprostého ujištění.

42 Pojď ke mně

POJĎ KE MNĚ

Ó ráno Nekonečnosti,
pojď ke mně
s pláčem své Nekonečnosti.
Mé srdce bude plakat s tebou.

Ó ráno Věčnosti,
pojď ke mně
s úsměvem své Věčnosti.
Má duše se bude usmívat s tebou.

Ó ráno Nesmrtelnosti,
pojď ke mně
s láskou své Nesmrtelnosti.
Můj Cíl tě bude milovat.

43 Nikdy nemohou být mí

NIKDY NEMOHOU BÝT MÍ

Žádná zbabělá duše
nemůže být nikdy má.

Žádné bláhové srdce
nemůže být nikdy mé.

Žádná pyšná mysl
nemůže být nikdy má.

Žádné divoké vitálno
nemůže být nikdy mé.

Žádné líné tělo
nemůže být nikdy mé.

Žádný život neprojeveného Boha
nemůže být nikdy můj.

44 Skutečné a neskutečné

SKUTEČNÉ A NESKUTEČNÉ

Život mé touhy
učinil můj pozemský život
neskutečným.

Život mé aspirace
činí můj Nebeský život
Božsky a nanejvýš skutečným.

Život mé realizace
učiní život mé smrti
neskutečným.

45 Tenkrát a nyní

TENKRÁT A NYNÍ

Byla doba,
kdy jsem byl smutkem
skličující myšlenky.

Byla doba,
kdy jsem byl bláznovstvím
nesnesitelné myšlenky.

Ale nyní
jsem rozlehlostí
myšlenky bez obzoru,
jsem jasností
sluneční myšlenky.

46 Snadné dosáhnout

SNADNÉ DOSÁHNOUT

Ve skutečnosti je snadné dosáhnout
realizace Boha.
Jen plač
jako tříleté dítě.

Ve skutečnosti je snadné dosáhnout
odhalení Boha.
Jen běž
jako mladý atlet.

Ve skutečnosti je snadné dosáhnout
projevení Boha.
Jen miluj a staň se
Božskou Nejvyšší Skutečnost uvnitř sebe.

47 Květina lásky

KVĚTINA LÁSKY,
DUŠE NEVDĚČNOSTI,
ŽIVOT SKLÍČENOSTI.

Všechny věci nakonec pominou,
kromě
květiny lásky.

Všechny věci nakonec přežijí,
kromě
duše nevděčnosti.

Všechny věci nakonec vyhrají,
kromě
života sklíčenosti.

48 Kde jsi?

KDE JSI?

Ó Fontáno neustálé Lásky,
kde jsi?
Skutečně existuješ?
“Jsem v těle tvého srdce.”

Ó Fontáno neustálého Míru,
kde jsi?
Skutečně existuješ?
“Ano, jsem v srdci tvé mysli.”

Ó Fontáno neustálé Blaženosti,
kde jsi?
Skutečně existuješ?
“Ano, jsem, žiji v životě tvé duše.”

49 Dědicové

DĚDICOVÉ

Věř tomu nebo ne,
pochybnost je dědicem
nenaplněného snu
těla mysli.

Věř tomu nebo ne,
strach je dědicem
nenaplněného snu
těla vitálna.

Věř tomu nebo ne,
úzkost je dědicem
nenaplněného snu
těla srdce.

50 Ó velká tího dnešních hodin

Ó VELKÁ TÍHO DNEŠNÍCH HODIN

Ó velká tího dnešních hodin,
zítra budu meditovat
a odletím.

Ó velká tího dnešních hodin,
zítra budu meditovat
a své srdce učiním Bohem.

Ó velká tího dnešních hodin,
zítra budu meditovat
a pták Věčnosti mi nabídne
svá křídla,
abych létal po obloze duše
Nesmrtelnosti Nekonečnosti.