Velcí lidé a dobří lidé

Návrat na obsah

1.

Velcí lidé
jsou
žongléři se slibem.

2.

Dobří lidé
jsou
ochránci slibu.

3.

Velcí lidé
se vyhýbají práci.

4.

Dobří lidé
se namáhají.

5.

Velcí lidé
mluví.

6.

Dobří lidé
konají.

7.

Velcí lidé
mají mnoho úst.

8.

Dobří lidé
mají pouze jedny ústa
a jedno srdce.

9.

Velcí lidé
oceňují
svět utrpení.

10.

Dobří lidé
nesou
svět utrpení.

11.

Velcí lidé
používají velká slova.

12.

Dobří lidé
jdou s Božím Požehnáním.

13.

Velcí lidé
se
opírají o svět.

14.

Dobří lidé
jsou ti,
co zvedají svět.

15.

Velcí lidé
mají silný hlas.

16.

Dobří lidé
mají správné volby.

17.

Velcí lidé
si myslí, že mají.

18.

Dobří lidé
vědí, že jsou.

19.

Velcí lidé
si myslí, že dobré myšlenky
jsou na zkoušení.

20.

Dobří lidé
vědí, že dobré myšlenky
jsou podstatou.

21.

Velcí lidé
jsou
srdcem v úpadku.

22.

Dobří lidé
jsou
srdcem extáze.

23.

Velcí lidé
nahání strach.

24.

Dobří lidé
jsou kamarádští.

25.

Velcí lidé říkají
„Ó světe,
pojď za mnou.“

26

Dobří lidé říkají
„Ó světe,
projdi se uvnitř zahrady mého srdce.“

27.

Velcí lidé
transformují temnotu,
a tím skončí!

28.

Dobří lidé
plně osvítí temnotu,
kompletně osvítí.

29.

Velcí lidé
jsou
zuřící velikostí.

30.

Dobří lidé
jsou
jednotou sladkosti.

31.

Velcí lidé
si myslí
že jsou bezchybní,
prostě se nikdy nespletou.

32.

Dobří lidé
cítí,
že jsou k chybám náchylní.

33.

Velcí lidé
si nepamatují
své chyby.

34.

Dobří lidé
si nepamatují
své dobré skutky.

35.

Velkým lidem
je z času na čas
skutečnost cizí.

36.

Dobří lidé
jsou vždy
součástí skutečnosti.

37.

Velcí lidé
jsou vlastníci sebeposuzování.

38.

Dobří lidé
se zřekli sebeposuzování.

39.

Velcí lidé
si nepřejí postavit se pravdě.

40.

Dobří lidé
si přejí být chráněni pravdou.

41.

Velcí lidé
ignorují fakta.

42.

Dobří lidé
uctívají fakta.

43.

Velcí lidé
mají hrůzu z
výtečné cesty upřímnosti.

44.

Dobří lidé
kráčejí po
výtečné cestě upřímnosti.

45.

Velcí lidé
pravdu pohlcují.

46.

Dobří lidé
pravdu objevují.

47.

Velcí lidé
zkouší prodloužit
svoji slávu.

48.

Dobří lidé
zkouší posílit
Boží Jméno.

49.

Velcí lidé
ničí své nepřátele.

50.

Dobří lidé
se modlí za své nepřátele.

51.

Velcí lidé
rádi ovládají
svět.

52.

Dobří lidé
milují vyzdvihování
světa.

53.

Velcí lidé
chtějí být posuzovaní
podle jejich slov.

54.

Dobří lidé
chtějí být posuzovaní
podle jejich skutků.

55.

Velcí lidé považují
akcent upřímnosti
za nevlastní.

56.

Dobří lidé považují
akcent upřímnosti
za dokonalý.

57.

Velcí lidé
jsou vývozcem
nadutosti.

58.

Dobří lidé
jsou dovozcem
lásky.

59.

Velcí lidé
milují hru
sebeobrany.

60.

Dobří lidé
milují hru
na obhajování pravdy.

61.

Velcí lidé
mají
komplikovanou mysl.

62.

Dobří lidé
mají
srdce jednoduchosti.

63.

Velcí lidé
milují
rozhlašování úspěchu.

64.

Dobří lidé
milují
stožár pokroku.

65.

Velcí lidé
nemají čas
naslouchat.

66.

Dobří lidé
mají celou Věčnost
pro naslouchání.

67.

Velcí lidé
jsou
rozporuplní.

68.

Dobří lidé
jsou
neustále se zdokonalující.

69.

Velcí lidé
vědí,
jak sami sebe ohodnotit.

70.

Dobří lidé
vědí,
jak sebe nepovažovat za důležité.

71.

Velcí lidé
se honí za štěstím.

72.

Dobří lidé
jdou po stopách štěstí.

73.

Velcí lidé
se odcizují rovnosti.

74.

Dobří lidé
zbožňují rovnost.

75.

Kdo je schopen potěšit
velkého člověka?
Nikdo!

76.

Kdo je schopen potěšit
dobrého člověka?
Každý!

77.

Velcí lidé
berou slib
jako slovo ze slovníku.

78.

Dobří lidé
berou slib
jako plně rozkvétající strom srdce.

79.

Když velcí lidé
řeknou, že nemohou,
znamená to, že nechtějí.

80.

Když dobří lidé
řeknou, že mohou,
znamená to, že již dávno začali.

81.

Velcí lidé přijmou,
pochybují a kontrolují
své přátele.

82.

Dobří lidé přijmou,
vítají a cení si
svých přátel.

83.

Velcí lidé
dělají vše
mocně.

84.

Dobří lidé
dělají vše
s vděčností.

85.

Velcí lidé
mluví dobře
jen o mrtvých.

86.

Dobří lidé
mluví dobře
jak o živých, tak o mrtvých.

87.

Velcí lidé
jsou vystrašení z publika.

88.

Dobří lidé
si plně cení publika.

89.

Velcí lidé
žijí ve světě dojmů a pojmů.

90.

Dobří lidé
jsou vyjádřením lásky.

91.

Velcí lidé
nemění
svůj názor.

92.

Dobří lidé
si cení
názoru světa.

93.

Velcí lidé
neustále zpochybňují
svět.

94.

Dobří lidé
neustále dávají
světu.

95.

Velcí lidé
jsou naklonění
ke zneužití své síly.

96.

Dobří lidé
jsou naklonění
k šíření své lásky.

97.

Velcí lidé si myslí,
že použití síly
je nádherné.

98.

Dobří lidé si myslí,
že použití lásky
není jenom nádherné,
ale také plodné.

99.

Velcí lidé
chtějí být nominováni.

100.

Dobří lidé
si přejí být sdílní.

101.

Velcí lidé
povznášejí sami sebe.

102.

Dobří lidé
obětují sami sebe.

103.

Velcí lidé
jsou hlasité bubny.

104.

Dobří lidé
jsou sladké flétny.

105.

Velcí lidé
jsou
hladoví po vítězství mysli.

106.

Dobří lidé
jsou hladoví po žití v harmonii
ve světě.

107.

Zvuk pýchy vábí
velké lidi.

108.

Ticho blaženosti vábí
dobré lidi.

109.

Velcí lidé
přikazují svým nepřátelům,
aby se okamžitě vzdali.

110.

Dobří lidé
nechávají dveře svého srdce
dokořán otevřeny,
aby přivítali své nepřátele.

111.

Velkým lidem
trvá roky
vystavět si důvěru ve svět.

112.

Dobří lidé
žijí
v důvěře světu.

113.

Pro velkého člověka
život je vskutku
bojištěm.

114.

Pro dobrého člověka
život je vskutku
zahradou.

115.

Velcí lidé
jsou Životem Boha.

116.

Dobří lidé
jsou Srdcem Boha.

117.

Velcí lidé
všechno znají.

118.

Dobří lidé
znají pouze jednu věc:
dobrotu srdce.

119.

Velcí lidé
mají mučící podezřívavou
a překrucující mysl.

120.

Dobří lidé
jsou naplněni bohatstvím víry
a srdcem pokladu víry.

121.

Mělký
je dech vděčnosti
velkých lidí.

122.

Věčný
je dech vděčnosti
dobrých lidí.

123.

Velkým lidem říkám
„Probuďte se!“
a dobrým lidem
„Rozšiřte se!“

124.

Velký člověk
se může jednoduše a nepochybně stát
dobrým člověkem,
když se nadřazenost naplňující jeho mysl
odevzdá
extázi jednoty jeho srdce.