Medituj na

Návrat na obsah

1.

Co si přeješ?

Přeji si mír.

Medituj na zapadající slunce.

Medituj na vrcholek hory.

2.

Co si přeješ?

Přeji si štěstí.

Medituj na roztomilé dítě.

Medituj na letícího ptáka.

3.

Co si přeješ?

Přeji si sebedůvěru.

Medituj na zářící polední slunce.

Medituj na veliký košatý strom.

4.

Co si přeješ?

Přeji si čistotu.

Medituj na snící měsíc, nejlépe v úplňku.

Medituj na rozkvétající svítání.

5.

Co si přeješ?

Přeji si krásu.

Medituj na stoupající plameny svíčky.

Medituj na smějící se dítě.

6.

Co si přeješ?

Přeji si sílu.

Medituj na nezdolné vlny oceánu.

Medituj na řvoucího lva.

7.

Co si přeješ?

Přeji si pokoru.

Medituj na spící trávu.

Medituj na oči světce.

8.

Co si přeješ?

Přeji si upřímnost.

Medituj na srdce světce.

Medituj na pláč hladového dítěte.

9.

Co si přeješ?

Přeji si moudrost.

Medituj na mysl, která se chce odnaučit.

Medituj na vůni zahrady srdce.

10.

Co si přeješ?

Přeji si lásku.

Medituj na ptačí hnízdo.

Medituj na dědečka a vnuka.

11.

Co si přeješ?

Přeji si vděčnost.

Medituj na své plačící srdce.

Medituj na své oduševnělé oči.

12.

Co si přeješ?

Přeji si soucit.

Medituj na útočiště u paty stromu.

Medituj na slepotu lidské bytosti.

13.

Co si přeješ?

Přeji si trpělivost.

Medituj na nesmírně dlouhou cestu.

Medituj na srdce duchovního Mistra.

14.

Co si přeješ?

Přeji si ticho.

Medituj na rozlehlost moře.

Medituj na bezradnost noci.

15.

Co si přeješ?

Přeji si dokonalost.

Medituj na dech, který do tebe přichází z Nebe.

Medituj na dech, který se od tebe vrací do Nebe.

16.

Co si přeješ?

Přeji si naději.

Medituj na semínko pod zemí.

Medituj na něžnou, křehkou rostlinku.

17.

Co si přeješ?

Přeji si dokonalost.

Medituj na sebepřekonávání svého života.

Medituj na rostoucí vděčnost svého srdce.

18.

Co si přeješ?

Přeji si pokoru.

Medituj na zelenou louku.

Medituj na plně rozkvetlý strom.

19.

Co si přeješ?

Přeji si svobodu.

Medituj na nesmírnou rozlehlost oblohy.

Medituj na nekonečné hejno ptáků.

20.

Co si přeješ?

Přeji si víru.

Medituj na Boží Oko Soucitu.

Medituj na fontánu svého vlastního srdce.

21.

Co si přeješ?

Přeji si příležitost.

Medituj na spontánní připravenost svého srdce.

Medituj na vědomou ochotu své mysli.

22.

Co si přeješ?

Přeji si úspěch.

Medituj na rychlost jelena.

Medituj na vytrvalost želvy.

23.

Co si přeješ?

Přeji si sílu.

Medituj na třetí oko, které je mezi tvýma dvěma viditelnýma očima.

Medituj na svůj radostný a sebedávající dech.

24.

Co si přeješ?

Přeji si trpělivost.

Medituj na trpělivostí zaplavené srdce tvé drahé matky.

Medituj na semínko ležící v zemi.

25.

Co si přeješ?

Přeji si bezpečí.

Medituj na své pocity lásky k Bohu.

Medituj na své srdce novosti, jednoty a plnosti.

26.

Co si přeješ?

Přeji si samotu.

Medituj na tajný a posvátný zvuk tepu svého srdce.

Medituj na novost své mysli a rozlehlost svého srdce.

27.

Co si přeješ?

Přeji si prosperitu.

Medituj na univerzální jednotu svého srdce.

Medituj na svůj domov jednotného světa.

28.

Co si přeješ?

Přeji si harmonii.

Medituj na pokojný život bezpočtu nejrůznějších květin v zahradě.

Medituj na strom s květy, listy a plody.

29.

Co si přeješ?

Přeji si vnitřní sílu.

Medituj na sebeobětování soucitné matky.

Medituj na stoupající plameny.

30.

Co si přeješ?

Přeji si pevné zdraví.

Medituj na zeleninovou zahrádku.

Medituj na tančící dítě.

31.

Co si přeješ?

Přeji si vnější sílu.

Medituj na pevnou zeď.

Medituj na zápasníka.

32.

Co si přeješ?

Přeji si vnitřní světlo.

Medituj na tep svého srdce.

Medituj na slzy svého srdce.

33.

Co si přeješ?

Přeji si blaženost.

Medituj na plachetnici.

Medituj na úplněk.

34.

Co si přeješ?

Přeji si koncentraci.

Medituj na nerozvité poupě.

Medituj na malinký plamínek.

35.

Co si přeješ?

Přeji si osvícení.

Medituj na plně rozkvetlou růži.

Medituj na dítě, které spontánně poslouchá přání své matky.

36.

Co si přeješ?

Přeji si sílu vůle.

Medituj na řvoucího lva.

Medituj na plápolající oheň.

37.

Co si přeješ?

Přeji si klid.

Medituj na malou rostlinku.

Medituj na něžnost dětského srdce.

38.

Co si přeješ?

Přeji si velkomyslnost.

Medituj na rozlehlost oblohy.

Medituj na úsměv oceánu.

39.

Co si přeješ?

Přeji si vlídnost.

Medituj na soucit velmi starého člověka.

Medituj na svůj malíček.

40.

Co si přeješ?

Přeji si laskavost.

Medituj na vodopád.

Medituj na krávu, která dává mléko.

41.

Co si přeješ?

Přeji si štědrost.

Medituj na neustálé rozšiřování svého vlastního srdce.

Medituj na rozkvétající ráno.

42.

Co si přeješ?

Přeji si sladkost.

Medituj na malé jehňátko a jeho matku.

Medituj na nemluvně v kolébce, houpané matkou.

43.

Co si přeješ?

Přeji si radost.

Medituj na vítěze závodu.

Medituj na ranní východ slunce.

44.

Co si přeješ?

Přeji si sebedisciplínu.

Medituj na mnicha.

Medituj na klávesy hudebního nástroje.

45.

Co si přeješ?

Přeji si uspokojení.

Medituj na mysl bez tužeb.

Medituj na veselost své mysli před tím, než cokoliv uděláš.

46.

Co si přeješ?

Přeji si mírnost.

Medituj na mírnost svých vlastních očí.

Medituj na ptačí chmýří.

47.

Co si přeješ?

Přeji si dynamiku.

Medituj na stroj při práci, například tiskařský stroj.

Medituj na tryskový start sprintera.

48.

Co si přeješ?

Přeji si rychlost.

Medituj na nejrychlejší myšlenku své mysli.

Medituj na jelena.

49.

Co si přeješ?

Přeji si vyrovnanost.

Medituj na spícího lva.

Medituj na prázdnotu života.

50.

Co si přeješ?

Přeji si sílu charakteru.

Medituj na čistotu zahrady svého srdce.

Medituj na zvětšení svých vlastních božských vlastností.

51.

Co si přeješ?

Přeji si čestnost.

Medituj na inspiraci svých myšlenek.

Medituj na přímost svého vyjadřování.

52.

Co si přeješ?

Přeji si čestnost.

Medituj na zvuk svého života.

Medituj na ticho svého srdce.

53.

Co si přeješ?

Přeji si milující povahu.

Medituj na oko indického telátka.

Medituj na jemný vánek.

54.

Co si přeješ?

Přeji si mír.

Medituj na sebedávání.

Medituj na nepřítomnost očekávání.

55.

Co si přeješ?

Přeji si lásku.

Medituj na rozkvétající svítání.

Medituj na sladkost své plynoucí myšlenky.

56.

Co si přeješ?

Přeji si poctivost.

Medituj na všeobjímající plnost svého srdce.

Medituj na mysl studující ve škole srdce.

57.

Co si přeješ?

Přeji si intenzitu.

Medituj na startovní a cílovou čáru závodu.

Medituj na závěrečnou zkoušku dobrého studenta.

58.

Co si přeješ?

Přeji si veselost.

Medituj na dítě, které si jen tak hraje na bubny.

Medituj na dětské hřiště.

59.

Co si přeješ?

Přeji si blaženost.

Medituj na uchvacující melodii písní svého srdce.

Medituj na setkání dvou milých na letišti po velmi dlouhém odloučení.

60.

Co si přeješ?

Přeji si radost.

Medituj na mihotající se hvězdy.

Medituj na dítě trhající květinu.

61.

Co si přeješ?

Přeji si veselost.

Medituj na dítě, které si hraje se svou oblíbenou hračkou.

Medituj na kvetoucí žluté narcisy.

62.

Co si přeješ?

Přeji si pozornost.

Medituj na napjaté lano cirkusového akrobata.

Medituj na svůj vlastní vynikající studentský život.

63.

Co si přeješ?

Přeji si úctu.

Medituj na soulad svých myšlenek a slov.

Medituj na neustálé sebedávání.

64.

Co si přeješ?

Přeji si krásnou představivost.

Medituj na hledajícího, který sedí v zasněžených Himalájích.

Medituj na plavbu měsíční nocí.

65.

Co si přeješ?

Přeji si plodnou představivost.

Medituj na plnost stromu.

Medituj na nespočetné kapky moře.

66.

Co si přeješ?

Přeji si stálost.

Medituj na neochvějnou víru svého srdce.

Medituj na tlukot svého srdce — na svůj tep.

Medituj na maják.

67.

Co si přeješ?

Přeji si ctnost.

Medituj na své vlastní čestné myšlenky.

Medituj na svou schopnost ocenit úspěchy druhých.

68.

Co si přeješ?

Přeji si přátelství.

Medituj na milující květinu v soucitné zahradě.

Medituj na jednotu lodi a řeky.

69.

Co si přeješ?

Přeji si jasnost.

Medituj na čistotu své mysli.

Medituj na otevřenost svého milujícího srdce.

70.

Co si přeješ?

Přeji si poddajnou mysl.

Medituj na dítě, které si spontánně hraje v zahradě.

Medituj na křehkost rostliny.

71.

Co si přeješ?

Přeji si spolehlivost.

Medituj na výměnu dárků mezi tvým srdcem a tvou duší.

Medituj na rozzářené úsměvy věrných přátel.

72.

Co si přeješ?

Přeji si svobodu.

Medituj na hejno ptáků.

73.

Co si přeješ?

Přeji si nevinnost.

Medituj na batolící se nemluvně.

Medituj na nejmenší štěňátko.

74.

Co si přeješ?

Přeji si blaženost.

Medituj na úsměv duhy.

Medituj na smějící se dítě, jež dává květinu své matce.

75.

Co si přeješ?

Přeji si krásu.

Medituj na rozhovor planoucího slunce s chladivým měsícem.

Medituj na šepot své duše, plný požehnání.

76.

Co si přeješ?

Přeji si milosrdnost.

Medituj na naprostou bezmocnost dítěte.

Medituj na požehnání jemně mrholícího deště.

77.

Co si přeješ?

Přeji si vnitřní bohatství.

Medituj na čistotu svého vlastního srdce.

Medituj na neustálou ochotu pomáhat druhým.

78.

Co si přeješ?

Přeji si vnější bohatství.

Medituj na nesčetné plody manga na obrovském stromě.

Medituj na rozlehlost zelených polí.

79.

Co si přeješ?

Přeji si nezávislost.

Medituj na světlo své všeosvěcující duše.

Medituj na křídla ptáka letícího do Neznáma.