Mír

Návrat na obsah

Mír

Mé srdce sní o míru...

Mé srdce sní o míru,
zatímco má mysl sní o nadřazenosti.

Jak bych si přál, abych mohl věnovat...

Jak bych si přál,
abych mohl věnovat veškerý svůj čas
přípravám na můj život míru.

Kéž se mír, který cítím...

Kéž se mír, který cítím ve svých představách,
stane skutečností v mém životě.

Boha můžeme nalézt pouze poté...

Boha můžeme nalézt pouze poté,
co jsme hledali mír.

Mír je dítětem soucitu...

Mír je dítětem soucitu,
a ne synem kompromisu.

Mír neporoučí mé mysli...

Mír neporoučí mé mysli.
Pouze mou mysl osvěcuje.

Jsem šťastný, protože mír je ...

Jsem šťastný, protože mír je více než ochotný
být celoživotním druhem mého srdce.

Bůh je připraven navštívit mé srdce...

Bůh je připraven navštívit mé srdce,
když ho ujistím,
že jej u dveří mého srdce uvítá mír.

Když má mysl vdechuje mír třeba i jen ...

Když má mysl vdechuje mír třeba i jen letmou minutu,
mé srdce začne tančit s létajícími křídly větru.

Ó míre, ty jsi jediný, kdo ...

Ó míre, ty jsi jediný,
kdo mě vysvobodí z ošklivě
temného vězení mé mysli.

Ten, kdo věří v Boha....

Ten, kdo věří v Boha,
nakonec bude žít v míru.

Mír hladí a sytí slzy mého...

Mír hladí a sytí slzy mého neustále stoupajícího srdce.

Nezávislost na lidech není mír...

Nezávislost na lidech není mír.
Závislost na Bohu je mír.

Mír může dokázat, že se usměju...

Mír může dokázat,
že se usměju i skrze své nespočetné slzy.

Dnes mír zlomil můj krutý...

Dnes mír zlomil
můj krutý a mocný osud.

Zítra mír vystaví můj oduševnělý...

Zítra mír vystaví
můj oduševnělý a plodný osud.

Požehnání nezměrné radosti získáme pouze z míru....

Požehnání nezměrné radosti získáme pouze z míru.

Mír pozvedá víru mého srdce a...

Mír pozvedá víru mého srdce
a oslabuje pochyby mé mysli.

Mír nenavštěvuje mysl, která...

Mír nenavštěvuje mysl,
která opatruje váhavost.

Hromadění není a nikdy nemůže být...

Hromadění není a nikdy
nemůže být mírem.

Mír pochází ze svobody...

Mír pochází ze svobody.
Svoboda pochází z odevzdání.
Odevzdání pochází z veselosti.
Veselost pochází z ochoty.
Ochota pochází z připravenosti.

Mír si nestěžuje, protože mír...

Mír si nestěžuje,
protože mír se nikdy neunaví.

Kritici člověka a kritici Boha nikdy nebudou mít...

Kritici člověka a kritici Boha
nikdy nebudou mít ani špetku míru.

Ó mé srdce, mír tě nikdy neopustí...

Ó mé srdce, mír tě nikdy neopustí.
Mír tě opravdu miluje.
Pro mír jsi jeho největším miláčkem.

Sloužit Bohu znamená uchovávat mír...

Sloužit Bohu znamená uchovávat mír;
uchovávat mír znamená zasloužit si uspokojení.

Mír je cizincem pro rigidní mysl...

Mír je cizincem pro rigidní mysl.
Mír je hostem pružného srdce.

Mír bude neustále hlídat a...

Mír bude neustále hlídat a
střežit tvé srdce jednoty se světem.

Mír jsou vlny tance Nekonečnosti....

Mír jsou vlny tance Nekonečnosti.

Mír jsou oceány písní Nesmrtelnosti...

Mír jsou oceány písní Nesmrtelnosti.

Je dobré přijímat mír od světa...

Je dobré přijímat mír od světa.
Je lepší dávat mír světu.
Nejlepší, zdaleka nejlepší je stát se mírem světa.

Mír je pro toho, kdo zavrhl pochybnosti...

Mír je pro toho, kdo zavrhl pochybnosti o sobě,
a ne pro toho, kdo si jich užívá.

Dvakrát získám mír...

Dvakrát získám mír.
Jednou získám mír,
když mé srdce s láskou pláče uvnitř mého dechu.
Podruhé získám mír,
když se má duše se světlem usmívá skrze můj život.

V Nebi má mír jiné jméno: světlo...

V Nebi má mír jiné jméno: světlo.
Na zemi má mír jiné jméno: láska.

Mír vytvořený kompromisy mysli je smrtelný....

Mír vytvořený kompromisy mysli je smrtelný.
Mír vytvořený sebeobětováním je nesmrtelný.

Má mysl postrádající mír ...

Má mysl postrádající mír obtěžuje mou duši.
Mé srdce naplněné mírem těší mou duši.

Když máš vnitřní mír, nikdo tě nemůže...

Když máš vnitřní mír, nikdo tě nemůže přinutit,
abys byl otrokem vnější skutečnosti.

Trpělivost, trpělivost, trpělivost...

Trpělivost, trpělivost, trpělivost.
Potřebuješ trpělivost.
V srdci tvé trpělivosti objevíš květy míru a květy uspokojení.

Má duše je stále velmi šokovaná tím...

Má duše je stále velmi šokovaná tím,
že vidí, že můj život může žít bez míru.

Srdce zaplavené mírem nemůže být nikdy...

Srdce zaplavené mírem nemůže být nikdy zašpiněno ani poraženo.

Bůh tě nepovažuje za svého zcela vlastního pro ...

Bůh tě považuje za svého zcela vlastního ne pro to,
co máš, ale pro to, čím jsi: mírem.

Mír nechce být zvěstovatelem...

Mír nechce být
zvěstovatelem večera tvého života.

Mír je zvěstovatelem věčného dětství....

Mír je zvěstovatelem věčného dětství.

Bůh mi nikdy neposkytne rozhovor...

Bůh mi nikdy neposkytne rozhovor,
pokud nemám doporučení od míru.

Podezření a iluze nejsou nikdy zváni...

Podezření a iluze nejsou nikdy zváni na večírek míru.

Pokud tvé srdce nemá mírový pas...

Pokud tvé srdce nemá mírový pas,
nebudeš moci vstoupit do Království Božího Míru.

Byl jsem tím, kdo sní o míru....

Byl jsem tím, kdo sní o míru.
Jsem tím, kdo miluje mír.
Nakonec se stanu tím, kdo mír dává.

Mír je největším triumfem víry mého srdce...

Mír je největším triumfem víry mého srdce v univerzální jednotu.

Láska žije v naději mého srdce...

Láska žije v naději mého srdce.
Mír žije v slibu mé duše.

Mír přijímám z proudících slz svého srdce...

Mír přijímám z proudících slz svého srdce,
když se modlím.

Mír přijímám ze zářících úsměvů své duše...

Mír přijímám ze zářících úsměvů své duše,
když medituji.

Jak můžeš mít i jen kapku míru...

Jak můžeš mít i jen kapku míru,
dokud jsi nechytil své zlodějské ego?

Mysl míru je plnou sklizní...

Mysl míru je plnou sklizní příležitostí.

To skutečné ve mně touží po míru....

To skutečné ve mně touží po míru.
To neskutečné ve mně touží po moci.

Mír není složité cizí slovo...

Mír není složité cizí slovo,
které je těžké se naučit.

Neztrácej čas....

Neztrácej čas.
Modli se a medituj,
pokud opravdu potřebuješ mír ve své mysli,
mír ve svém srdci, mír ve svém životě.

Včera byl mír cestou....

Včera byl mír cestou mé aspirace.

Dnes je mír cílem mé realizace....

Dnes je mír cílem mé realizace.

Zítra bude mír projevením mé dokonalosti....

Zítra bude mír projevením mé dokonalosti.

Dychtivost přináší kapku míru do...

Dychtivost přináší kapku míru do mé hledající mysli.

Ochota přináší spoustu míru...

Ochota přináší spoustu míru do mého aspirujícího srdce.

Sebedávání přináší nezměrný mír...

Sebedávání přináší nezměrný mír
do mého kvetoucího života.

Bůh a Boží Mír společně pláčou...

Bůh a Boží Mír
společně pláčou nad našimi vědomými a úmyslnými prohřešky.

Co mír dělá?...

Co mír dělá?
Mír rozkvétá.
Co ještě?
Mír se šíří.
Co ještě?
Mír osvěcuje.
Co ještě?
Mír naplňuje.

Spatřil jsem světlo dne...

Spatřil jsem světlo dne,
abych projevil Boha na zemi.

Mír spatřil světlo dne,
aby mi láskyplně ukázal cestu.