Vůně mírových květů, část 3

Návrat na obsah

201 Mír získávám...

Mír získávám,
když se má mysl
na mě směje
mocně.

202 Mír získávám...

Mír získávám,
když mé srdce
se mnou pláče
bezmocně.

203 Mír získávám...

Mír získávám,
když se má duše
na mě usmívá
majestátně.

204 Můj Pán Nejvyšší mi říká...

Můj Pán Nejvyšší mi říká,
že budu-li bezesně kráčet
cestou srdce,
budu mít mír
v hojné míře.

205 Prázdnota mysli...

Prázdnota mysli
dává zrod
plnosti míru
srdce.

206 Člověk míru...

Člověk míru
je neustále
zpívajícím srdcem vítězství Boha.

207 Člověk míru...

Člověk míru
je neustále
klanějící se hlavou Boha stvoření.

208 Abych pocítil mír, ...

Abych pocítil mír,
nebudu šplhat vzhůru
na vrchol hory.
Nebudu sedět
na úpatí hory.
Vstoupím prostě do
hnízda svého srdce.

209 Divoké bouře mé mysli mohou burácet, ...

Divoké bouře mé mysli mohou burácet,
ale aspirace mého srdce bude mít
svou žeň míru.

210 Uchovej své srdce naděje...

Uchovej své srdce naděje
čisté od mraků tvé mysli.
Hleď, mír se k tobě rychle blíží!

211 Bůh získává Svůj Mír Mysli...

Bůh získává Svůj Mír Mysli
jen od
mého zpívajícího a tančícího srdce.

212 Nepřetržitý skok...

Nepřetržitý skok
víry v Boha
dává mému životu mír
v neohraničené míře.

213 Když vytvořím svůj oltář Boha...

Když vytvořím svůj oltář Boha
slzami mého srdce,
mír zaplaví můj život.

214 Mír...

Mír
vždy dychtí
být ti k dispozici.
Buď jen neškodný v myšlenkách
a nesobecký v činech.

215 Kde jinde je mír...

Kde jinde je mír,
ne-li
v mých dnech vymazání sebe sama?

216 Kde jinde je mír...

Kde jinde je mír,
ne-li
v hodinách mých schůzek s Bohem?

217 Rozpětí srdce...

Rozpětí srdce
je vynálezem míru.

218 Nájezd pochybností...

Nájezd pochybností
je zkázou míru.

219 Je-li pravda...

Je-li pravda,
že má příliš vnější mysl
nemá žádný mír,
tehdy je stejná pravda,
že mé příliš vnitřní srdce
je vším mírem.

220 Když má mysl, ...

Když má mysl,
ochota mé mysli
a já
kráčíme pomalu
po cestě života,
mír nás ochotně doprovází.

221 Když mé srdce, ...

Když mé srdce,
dychtivost mého srdce
a já
běžíme rychle
po cestě života,
mír hrdě běží s námi.

222 Tvé srdce víry...

Tvé srdce víry
je velkým domem.
Pozvi mír, aby přišel
a žil s tebou trvale,
zadarmo!

223 Srdce ujištění Boha...

Srdce ujištění Boha
nejenom ví,
kde Bůh a Boží Mír žije,
ale též si s nimi vystavělo
svou oddanou jednotu.

224 Sebeprosazující mysl...

Sebeprosazující mysl
dokonce ani nechce vědět,
kde Bůh a Boží Mír
žije.

225 Zhluboka se těším ze svého pozemského života...

Zhluboka se těším ze svého pozemského života,
když sleduji hru na schovávanou
mezi velikostí ducha mého života
a hojností míru svého srdce.

226 Úsměvy mé duše...

Úsměvy mé duše
říkají slzám mého srdce,
kde je Boží Mír.
Slzy mého srdce jdou k Bohu
a přinášejí mi fontánu míru.

227 Bůh mě bouřlivě povzbuzuje...

Bůh mě bouřlivě povzbuzuje
když vidí,
že si cením míru nekonečně více,
než čehokoliv jiného
v mém srdci aspirace
a v životě zasvěcení.

228 Když se modlím, ...

Když se modlím,
má mysl se půvabně vznáší
na obloze míru.

229 Když medituji, ...

Když medituji,
mé srdce se s jistotou vznáší
za, daleko za
oblohou míru.

230 Nejenže je vlak mysli příliš zpožděný...

Nejenže je vlak mysli příliš zpožděný
a příliš pomalý,
ale též nikdy nedorazí
do stanice míru.

231 Letadlo srdce startuje...

Letadlo srdce startuje
dosti časně,
letí nadzvukovou rychlostí
a přistává v cílové stanici míru
zavčas.
A kdo přichází, aby jej přivítal?
Absolutní Pán Nejvyšší.

232 Rostlina míru mého srdce...

Rostlina míru mého srdce
činí mého Pána šťastného,
nekonečně více,
než si mohu jen představit.

233 Jen strom míru mého srdce...

Jen strom míru mého srdce
dokáže utěšit mého Pána,
když je smutný.

234 Jen květy a plody...

Jen květy a plody
míru mého srdce
dokážou usmířit mého Pána,
když je rozzlobený.

235 Má nepokojná mysl, ...

Má nepokojná mysl,
mé nedbalé srdce
a můj život bez modlitby
jsou nežádoucími cizinci,
kterým je zakázáno vstoupit
do paláce míru mé duše.

236 Jak mohu mít...

Jak mohu mít
i jen kapku míru,
když jsem neustále
ve válce se sebou?

237 Kéž zůstane...

Kéž zůstane
pevnost míru mé mysli
vždy nezranitelná.

238 Kéž zůstane...

Kéž zůstane
chrám míru mého srdce
vždy nezdolatelný.

239 Nepospíchej na nikoho....

Nepospíchej na nikoho.
To nepomáhá.
Nestrachuj se o nikoho.
To nepomáhá.
Ciť však lítost pro každého v potížích
a modli se k Bohu, aby jej požehnal
záplavou míru.

240 Bůh mi říká...

Bůh mi říká,
že dá mé mysli
Svou vlastní korunu Míru
a mému srdci
Svůj vlastní Trůn Míru,
pokud učiním svou mysl
písní vděčnosti
a můj život tancem odevzdání.

241 Dej vše....

Dej vše.
Neočekávej nic nazpět.
Moře míru
tě pozve s největší láskou,
abys plaval v jeho nesmírnosti.

242 Cvič dynamická cvičení...

Cvič dynamická cvičení
v tělocvičně své mysli.
Kulturisté míru
se k tobě přidají a budou tě
inspirovat.

243 Navštěvuj hodiny hudby...

Navštěvuj hodiny hudby
uvnitř zahrady svého srdce.
Zpěváci duše míru
se k tobě přidají a osvítí tě.

244 Má mysl miluje a potřebuje...

Má mysl miluje a potřebuje
Boží Paže Soucitu Míru.
Mé srdce miluje a potřebuje
Mého Pána Nohy Ochrany Míru.

245 Právě proto...

Právě proto,
že tvým se stal
život zcela odevzdaný Bohu,
Bůh ti dá Svůj vlastní Mír.

246 Ne tisíce mých básní o míru...

Ne tisíce mých básní o míru,
ale květy
lásky, oddanosti a vděčnosti mého života
mi umožní být pravým žákem
v univerzální škole míru.

247 Boží Transcendentální Blaženost...

Boží Transcendentální Blaženost
a Boží Univerzální Mír
jsou bezesně a bezdechu
vzájemně závislí.

248 Pokud nemáme...

Pokud nemáme
záplavu míru,
pomalu a postupně
se naše božské kvality
rozplynou do nicoty.

249 Jsme předurčeni k běhu...

Jsme předurčeni k běhu
po sluneční cestě,
je-li naše srdce celé mírem.

250 Ó hledající, ...

Ó hledající,
nemůžeš mít mír,
protože jsi školen
v umění sebepopírání.

251 Mír...

Mír
pohlcuje jak naše sebepochyby,
tak i naše Boha zpochybňující myšlenky.

252 Mír...

Mír
je zdrojem
dokonalosti mé odpoutanosti.

253 Můj mír...

Můj mír
každý den létá
na křídlech dokonalosti světa,
aby těšil mého Pána Nejvyššího
Jeho vlastním Způsobem.

254 Mír...

Mír
je zároveň objevitelem pravdy
a vyháněčem falešnosti.

255 Mír...

Mír
je magnetem přijímání Boha
mého srdce.

256 S mírem...

S mírem
příprava dokonalosti mého života
začíná.

257 Mír mého srdce...

Mír mého srdce
je mým tajemstvím uspokojení Boha.

258 Míra duchovní úmrtnosti...

Míra duchovní úmrtnosti
je vysoká, vyšší, nejvyšší,
protože srdce lidstva
není ještě dotčeno mírem.

259 Já závisím na mém Pánu Nejvyšším....

Já závisím na mém Pánu Nejvyšším.
Můj Pán Nejvyšší závisí
na vždy rozkvétajícím míru mého života.

260 Nyní, když se mír...

Nyní, když se mír
se mnou spřátelil,
svůj život neposlušnosti Boha
nemohu již déle prodlužovat.

261 Člověk míru...

Člověk míru
již více není
obětí své sebeshovívavosti.

262 Mírem...

Mírem
je srdce mé budoucnosti
a ne mysl mé minulosti.

263 Mír...

Mír
je můj život odpoutání od mysli.
Mír
je mé srdce připoutání k Bohu.

264 Mír...

Mír
je Boží Spokojenost
s mým životem
a má spokojenost
v Božím Srdci.

265 Má věda upřená k mysli...

Má věda upřená k mysli
nenachází mír nikde.
Má duchovnost upřená k srdci
nachází mír všude.

266 Protože mám nyní...

Protože mám nyní
mír mysli,
nemusím odmítat
léčky světa.

267 Protože mám nyní...

Protože mám nyní
mír mysli,
mohu bezpečně kráčet
pralesem světa.

268 Protože nemám...

Protože nemám
ani trochu míru,
je můj Pán Nejvyšší smutný.
Protože můj Pán Nejvyšší je smutný,
zemřu na nevýslovné bolesti srdce.

269 Tak jako strach a pochybnosti mé mysli...

Tak jako strach a pochybnosti mé mysli
jsou si partnery při běhu,
stejně tak láska a mír mého srdce
jsou si partnery při běhu.

270 K mé nesmírné radosti a spokojenosti, ...

K mé nesmírné radosti a spokojenosti
láska a mír mého srdce vždy vyhrávají
závod uspokojení Boha.

271 Ó míre, ...

Ó míre,
jak laskavý a soucitný jsi!
Máš vždy čas,
abys mě učinil dobrým a dokonalým.

272 Nyní, když slunce míru...

Nyní, když slunce míru
mého srdce vychází,
absurdity ega mé mysli
mizí rychle, velmi rychle.

273 Mír...

Mír
mne beze spánku připravuje
pro mé uspokojení Boha.

274 Ze všech mých vychovatelů vnitřního života, ...

Ze všech mých vychovatelů vnitřního života
mír je zdaleka nejlepším,
kdo mi pomůže co nejúspěšněji složit
mou Boží zkoušku.

275 Nenapravitelná mysl...

Nenapravitelná mysl
se musí odevzdat
nepřemožitelnému srdci
míru.

276 Tak jako jsem byl zrozen...

Tak jako jsem byl zrozen,
abych miloval Boha,
stejně tak
mír byl zrozen,
aby mi ukázal cestu.

277 Ten, kdo má mír...

Ten, kdo má mír
v každé chvíli
svého života,
je zároveň milovníkem Boha
i vlastníkem Boha.

278 Ó mé srdce hnízda míru, ...

Ó mé srdce hnízda míru,
budu tě opatrovat
do mého posledního dechu.

279 Nic není tak dobré...

Nic není tak dobré
v mém srdci
a nic není tak dokonalé
v mém životě
jako mír.

280 Mír je zároveň...

Mír je zároveň
jistou silou úspěchu
mé mysli
a čistou blažeností pokroku
mého srdce.

281 Mír...

Mír
je univerzální láska jednoty
v činnosti.

282 Mír je zároveň...

Mír je zároveň
vůní srdce lidstva
i krásou života lidstva.

283 Má mysl říká: ...

Má mysl říká:
„Bože, stůj při mně.
Potřebuji Tvou Sílu.“
Mé srdce říká:
„Pane, zůstaň ve mně.
Potřebuji Tvůj Mír.“

284 Můj mír...

Můj mír
ztělesňuje Nebeské novinky
a ozařuje pozemské náhledy.

285 Mír...

Mír
nemluví.
Mír
miluje Boha v člověku
a slouží člověku v Bohu.

286 Můj vděčný dech...

Můj vděčný dech
je mým vzýváním míru
mého Pána Nejvyššího.

287 Můj mír...

Můj mír
je neohraničenou silou mé duše
a neomezeným dechem mého srdce.

288 Ve vnitřním světě, ...

Ve vnitřním světě
mír
je soukromým letadlem Boha.

289 Ve vnějším světě...

Ve vnějším světě
mír
je nejrychlejším letem Boha.

290 Ve vyšším světě, ...

Ve vyšším světě
mír
je nejšťastnějším cílem člověka.

291 Mír...

Mír
je žeň aspirace
milovníka Boha.

292 Mír...

Mír
je nezdolnou odpovědí
na každou výzvu života.

293 Ó má mysli, ...

Ó má mysli,
jak můžeš mít mír?
Což nevidíš,
že jsi zcela ochromena
útokem žádosti?

294 Člověk míru...

Člověk míru
šíří své božské přirozené světlo
na zemi.

295 Mír...

Mír
se stává realitou
pouze po nekonečné
přípravě trpělivosti.

296 Srdce míru...

Srdce míru
snadno utiší
tornádo zmatení mysli.

297 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
kéž má úroda snu míru
nezůstane nesklizena
nadlouho.

298 Bůh ti daruje mír...

Bůh ti daruje mír,
dokážeš-li se nejprve naučit,
jak božsky milovat
sebe.

299 Když aspirace tvého srdce...

Když aspirace tvého srdce
zvoní ryze,
kdo ti může zabránit v přivítání
nadcházejícího příjezdu míru?

300 Když se tvůj život...

Když se tvůj život
stane lodí víry,
Bůh míru přijde,
aby tě řídil
k vše ozařujícímu
Zlatému Břehu.